"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

746 000 лв и “Биская” за скрап

юли 9, 2011, 20:20  

Най-големият риболовен кораб у нас “Биская” ще бъде нарязан и изваден от списъка на плавателните съдове завинаги. Европейска програма подпомага този процес, тъй като собственикът не може да си позволи разходите по изваждене на плавателното средство от експлоатация.

Държавен фонд “Земеделие” изплати първата премия по Мярка 1.1 “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” (ОПРСР), за нарязване на кораба за скрап. Бенефициент е бургаското дружество “Атлантик” АД, а риболовният кораб „Биская” е най-големият плавателен съд, с дължина 38,15 м., който е извършвал стопански риболов в акваторията на Черно море в България.

Фирма “Атлантик” АД е сключила договор за покупко-продажба на кораба „Биская” за скрап с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Безвъзмездната финансова помощ за нарязване на риболовния кораб е в размер над 746 000 лв.

Мярката има компенсаторен характер и се финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 100 % от размера на изчислените премии. От тях 85% са европейски средства и 15% – национално доплащане от държавния бюджет.

За да бъде преведена премията по мярката, собственикът на риболовния кораб трябва да има сключен договор с лицензирана компания за покупко-продажба или за нарязване на плавателния съд за скрап. Контрактът може да бъде и за покупко-продажба на отпадъците, произтичащи от скрапирането. Премията се намалява с размера на продажната цена.

По Мярка 1.1 “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от ОПРСР се подпомагат корабособственици, които окончатално прекратяват риболовната дейност на кораба си. За целта плавателният съд се заличава от регистъра на риболовните кораби на ЕС и лицензът се анулира. Подпомагат се проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на Черно море и плаващи под български флаг.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!