"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Китай намаляват доставките от чужбина

ноември 10, 2014, 12:28  

Китай ще надхвърли като потребление  повече от 15 милиона устройства, 5 милиона персонални компютри и 100 милиона мобилни телефони през следващата година ,което  означава, че заводите  за рециклиране могат да разчитат  на по-малко  внос на  електронна скрап.

Тази статистика  ще увеличи вътрешните доставки на скрап и ще  стимулира рециклирането на безпрецедентен мащаб през следващото десетилетие, според Wang  Jiwei, генерален секретар на разделното рециклиране на Асоциацията на Китай  по цветни метали и промишленост.

Wang отбелязва ,че повече от 1 милион тона  използвани стоки се намират  в сметища из района на Тинджинското пристанище, от които биха могли да се получат 400 000 т мед, 200 000 тона от желязо и 200 000 тона алуминий, готови да бъдат преработени в проводници, кабели и кутии. ”Това ще бъде обещаваща индустрия с много възможности за инвеститорите.”

През следващата година ще се  отбележи повратна точка в  икономическия растеж и индустриализацията на Китай през последните три десетилетия ,което ще означава увеличаване на рециклирането у дома, казва Wang. Той прогнозира, че Китай рециклира 20 процента от своята скрап срещу 90 процента в развитите страни.

Рециклаторите  в Китай досега най-вече разчитат на чужда скрап, а  производство намалява през тази година, заедно с цените на металите, увеличават се  разходите за опазване на околната среда и се  намаляват доставките на суровини от чужбина, според Wang.

Рециклираната медна продукция спадна  с  5.6% през първите девет месеца на годината до 1.7 милиона тона, според оценки от асоциацията.

Китай е  най-големият автомобилен пазар в света и ще премахне около 9 000 000-12 000 000 употребявани превозни средства през 2015 г., според доклад от Dongxing Securities Co. публикуван през юли.

“Такова използване на тоталното рециклиране  на превозното средство ще има експлозивен растеж през следващите 5 до 10 години”, казва Pan Yonggang, генерален секретар на Китайската асоциация за рециклиране на ресурсите.

Централното правителство е разширило субсидиите за насърчаване на рециклирането на метал за намаляване на въздействието от минната индустрия върху околната среда и зависимостта на преработвателите  от  чужди минерални ресурси .

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!