"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

„Save the Planet“ 2015

ноември 19, 2014, 00:56  

Save the Planet“  

изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа

11-13 март 2015 г., София

Организатор: Виа Експо

Устойчивото управление на отпадъците е възможно чрез подходящи стратегии и технологии

 

България ще получи повече средства през новия програмен период (2014-2020) и отпадъците са отново един от приоритетите. Страната ни се нуждае от повече от 1 млрд. лева, за да постигне заложените цели в областта на оползотворяване и рециклиране на отпадъците. През следващите години ще е необходимо да се засили инвестиционната активност от страна на общините и бизнеса за закриване и рекултивиране на сметищата, изграждане на претоварни станции, подобряване на разделното събиране, обезвреждане на опасни, компостиране на биологични и рециклиране на строителни отпадъци. Поради недостатъчния капацитет наличната инфраструктура изисква модернизация.

 

Устойчивото управление на отпадъците е във фокуса на ежегодното изложение и конференция за Югоизточна Европа „Save the Planet”.Събитието е без аналог в България. От една страна, то създава благоприятна среда за дебат по въпроси, касаещи законодателство, стратегии и политики, а от друга, за демонстрация на съвременните технологии и оборудване.

Балбок Инженеринг, Екорек България, Братя Пашев, Weiss A/S, Helector и други водещи имена в сектора ще вземат участие в „Save the Planet” 2015. Австрия, държава със силни традиции в управлението на отпадъците, е стратегически партньор на изявата. Към Австрийския павилион се присъединиха KWS Krickl Waagen Systems, IFE Aubereitungstechnik, Komptech и EREMA. Фирми от Германия, Италия, Швейцария и Украйна също проявяват интерес към изложението.

 

Бившият комисар по околната среда, Янез Поточник определя природата като идеалната кръгова икономика, която следва да ни вдъхновява за предстоящите промени. Предвиждат се редица мерки за ускорен преход към този модел на развитие. Страните, които се преориентират към него, ще повишат чувствително своята конкурентоспособност, ресурсна ефективност и подобряване на екологичната среда – споделят организаторите от Виа Експо.

Европейската мрежа на професионалисти по опазване на околната среда (ENEP) ще посвети специална сесия на кръговата икономика. Субсидии и стимули в ЕС, рециклиране на пластмаса, електрическо и електронно оборудване, сметищен газ – възможност за устойчиво депониране – ще са акцентите. Какви са най-новите решения, прилагани в разрушаването на сгради и рециклиране на строителни отпадъците (C & DW) – ще научим презентациите на експерти от Европейска асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA).

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!