"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Рециклиране на излезли от употреба автомобилни гуми

септември 26, 2014, 12:40  

Най-големите вносители на автомобилни гуми в България  -  “Медина мед” и “Диана”, откриха в Стара Загора завод за рециклиране на излезли от употреба автомобилни гуми – “Екомедиана рисайклинг”. В изграждането му собствениците са инвестирали 5 млн. лв. Чрез рециклиране от гумите се произвеждат няколко суровини  – гумен гранулат, метал и текстил, за които вече са осигурени пазари.

Заводът е изграден върху обща площ от 2200 кв.м на мястото на изоставен цех от бившето предприятие “Агробиохим”, който е напълно преустроен и модернизиран. За изграждането на новата мощност фирмата е кандидатствала по ОП “Конкурентоспособност” и по-конкретно по схемата “Енергийна ефективност и зелена икономика”. Одобреният проект  е за 4 млн. лв., като 50% от тях са собствено финансиране. Инвестиционен кредит от Уникредит Булбанк също дава възможност да се реализира идеята.

Нормативният хаос като мотив

“Малка част от потребителите знаят, че старите гуми не могат да се изхвърлят на общинските сметища. Имаме Закон за отпадъците, но нямахме наредба как да се третира този закон. Плащахме екотакси в ПУДООС , т.е. на държавата, и чакахме тя да ни свърши работата, тоест тя да събира и унищожава тези гуми.

През 2010 г. правителството пусна една наредба, с която разреши ние да си създадем организацията за събиране, транспортиране и оползотворяване на гумите. Заводът ни е създаден на базата на тази наредба”, каза при откриването собственикът на “Медина мед” инж. Иван Панчов.

“Изградихме предприятието в Стара Загора заради добрата локация, тук по-лесно можем да събираме износените и излезли от употреба  гуми от над 60 площадки от цялата страна”, допълни той.

След приемането на Наредбата за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми по Закона за управление на отпадъците в края на 2010 г. двете конкурентни фирми “Медина мед” и “Диана” учредяват “Екомедиана-2010″, която получава лиценз за  организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми.

“Екомедиана” сега е най-голямата подобна организация в България, с над 66% изпълнение на целите по оползотворяване. В нея членуват  30 фирми – вносители и производители на гуми. Членувайки в колективната система, те получават възможност да се освободят от продуктова такса, която е в размер 30 ст. на килограм за лека гума и 20 ст. на килограм за тежка гума.

Това обаче става възможно, когато организацията докаже пред МОСВ, че е изпълнила  поставените от закона цели по събиране и оползотворяване на излезлите от употреба гуми. Членовете на “Екомедиана-2010″   заплащат възнаграждение на организацията, определено с договор. С набраните средства се финансират дейностите по събиране, транспортиране и оползотворяване, в т.ч. рециклиране, на излезлите от употреба гуми.

От есента на 2012 г. наредбата въведе нови изисквания – не по-малко от 50% от гумите, пуснати на пазара да бъдат рециклирани. Новите цели, които ще се постигат поетапно до 2020 г., насърчават материалното оползотворяване на излезлите от употреба гуми в съответствие с европейските директиви. Това дава нов стимул за реализиране на новия проект на “Медина мед” и “Диана”.

Производството

Само цехът на “Екомедиана рисайклинг” е на площ от 1000 кв.м и е производство на датската Еldan Recycling. “Избрахме механичното раздробяване на гумите като метод, защото той е екологично най-чист и признат за най-добра практика в Европа и по света”, каза инж. Стоян Панчов, който е и мениджър на организацията “Екомедиана-2010″.

“Линията ни е модулна, с което постигнахме гъвкавост  и приспособимост към пазара. Освен основните продукти – гумен гранулат, метал и текстил, могат да се произвеждат и няколко междинни продукта (шред, чипс и др.), които също намират приложение в строителството и промишлеността. Освен че е модулна, тази инсталация е най-икономичната, има най-малък специфичен разход на електроенергия за единица производителност”, каза още той.

Инсталацията преработва до 3 тона цели гуми за час, като максималният й капацитет е 16 000 тона цели гуми годишно. Целта е излезлите от употреба гуми да се рециклират до суровини, от които могат да се произвеждат други изделия. “Екомедиана рисайклинг” реализира получените суровини на свободния пазар.

Най-голяма част от рециклирания материал (60-70%) е гуменият гранулат, металът е от порядъка на 10-15%, останалото е текстил (изкуствени влакна, които се използват при производство на леките гуми). “Екомедиана рисайклинг” си партнира с KRAIBURG Relastec, най-голямата фирма в Европа, произвеждаща изделия от гумен гранулат. Полученият при рециклирането метал пък се предава на фирми, които се занимават с метален скрап. В старозагорското предприятие работят 13 души.

Нови възможности

Предстои и втори етап от инвестицията в новото предприятие, в който ще бъдат инвестирани допълнително 2-3 млн. лв. Планираме инсталиране на линия за пречистване на текстила и стоманата, с което ще постигнем още по-добри пазарни позиции, казват собствениците.

В перспектива ще произвеждаме и крайни изделия, които на този етап не бихме искали да коментираме, допълват те. Собствениците на “Екомедиана рисайклинг” се надяват да получат нови възможности за финансиране на втория етап от изграждането на предприятието при отварянето на следващия програмен период по ОП “Конкурентоспособност”.

Коментари

1 коментар към “Рециклиране на излезли от употреба автомобилни гуми”
  1. петкан казва:

    Ще има ли възможност в завода да се изкупуват стари гуми, макар и срещу минимално заплащане?

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!