"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Временно решение на МОСВ

август 18, 2014, 10:39  

Министерство на околната среда и водите намери временно решение на проблема с площадките за скрап. Преди около месец бяха въведени промени в Закона за управление на отпадъците, които гласяха, че всички физически лица трябва да предоставят вторичните си суровини безвъзмездно на общински площадки. Нововъведението беше отменено с решение на Конституционния съд. Съобщи Явор Божанков, зам.-председател на Асоциацията на рециклираща индустрия в България. Той разказа още, че след въвеждане на промените пунктовете за вторични суровини са спрели временно работа. „Това се случи, защото нямаше яснота как ще функционира системата с общински площадки. Според решение на Конституционния съд всеки субект може да бъде оператор на такава площадка, тоест това означава, че тя може да се управлява както от частни лица, така и от самата община”, добави още Явор Божанков. Освен това Конституционния съд е взел решение и, че отпадъците от черни и цветни метали трябва да се заплащат, тъй като те имат стойност. Промените в закона са били на практика неприложими, защото ако общините трябва сами да изграждат площадки, те трябва да станат търговци, да си извадят разрешително и да започнат да работят като фирми за отпадъци. Това не влиза в задълженията и приоритетите им. „Решението е варианта общините да сключат договори с частни фирми. Но пък от друга страна сключването на такива договори няма определен ред, няма никакви точни изисквания кога, как и с кого един кмет може да сключи договор. Това поставя фирмите в неравностойно положение. Опасенията на бизнеса бяха, че това на първо място ще породи корупционни практики и второ ще има ощетени собственици, които няма да успеят да сключат договор”, обясни още зам.председателят на АРИБ. Временното решение е въведено с инструкции от МОСВ. Те са изпратени фирмите, изкупуващи вторични суровини,към общините и съответно към Регионалните инспекции по околна среда, но нямат статута на закон. „Инструкциите гласят, че площадките за скрап си работят, плащат безкасово, както си е по закон и купуват само от физически лица, докато органът, издал закона не го промени и не изчисти проблема”, коментира още Явор Божанков. Според него, това ще стане с встъпване в длъжност на новия правителствен кабинет след изборите през октомври. По думите му, това решение не може да бъде приложено в дългосрочен план, но за сега то е успокоило напрежението.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!