"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Ще има търсене на оловен скрап

юли 30, 2014, 09:50  

Според оценките Study Group, Китай в момента произвежда 45% от рафинирано олово в света. В момента  положението с доставките на оловeн  концентрат  е сложнo  затова  все повече китайски фабрики избират пътя на преработка на оловен скрап за производство на рафинирано олово. Делът на средното производство на олово в Китай ще нарасне до 2020 г. до 40%, а до 2028 г. – до 60%  срещу 30% в момента. Това  може да допринесе за повишаване на търсенето на китайски автомобили и решения  използващи възобновяеми енергийни източници, въз основа на оловни батерии.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!