"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Такса смет се вдига с 15%

юли 14, 2014, 11:47  

Общините ще вдигнат такса смет за гражданите, поради неизпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за изграждане в срок на общински площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата. Това съобщават от Българската асоциация по рециклиране. Срокът, в които местните власти е трябвало да изпълнят задълженията си, изтича днес.

От асоциацията припомнят, че вследствие на процедурни пречки заседанието на парламентарната Комисия по околна среда и водите на 10 юли се провали. Именно заради това депутатите не са разгледали законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, съгласно който се предлагали някои много важни отсрочки на задълженията на общините за изграждане на общинските площадки, както и за задължението на гражданите, които трябва от днес да предават металните си отпадъци на тези общински площадки, които на практика не съществуват и към днешна дата не са изградени.

Според разпоредба на закона кметовете на общини са задължени да изграждат площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата, в населените места с население над 10 000 жители. След изтичане на срока днес, е предвиденоразмерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък, който общините заплащат, да се увеличи с 15 на сто.

Определен е размер на отчисленията за всеки тон депониран отпадък, който поетапно от 2014 г. до 2020 г., се увеличава от 22 лв./тон до 95 лв./тон. На практика до отстраняване на неизпълнението, т.е. до осигуряването на общинските площадки, нормативно предвидените отчисления на общините, ще бъдат увеличени с 15 % за всяка съответна година. Освен това неизпълнението автоматично ще доведе и до увеличаване на такса битови отпадъци за гражданите, уточняват още от Българската асоциация по рециклиране.

Те призовават всички отговорни институции да предприемат мерки за спешно разглеждане на внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците от Комисията по околна среда и водите в НС, с цел избягване на хаос за това къде гражданите ще предават металните си отпадъци, както и за запазването на поносимостта по отношение на такса смет за населението.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!