"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Конституционният съд се произнесе с решение

юли 11, 2014, 07:38  

Конституционният съд в заседание на 10 юли 2014 г. се произнесе с решение по конституционно дело № 2/2013 г., образувано по искане на 61 народни представители от 41-вото Народно събрание. С решението Съдът обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците в частта „безвъзмездно за всяка от страните“.

Отхвърля искането за установяване на противоконституционност на останалите разпоредби от закона, както и за несъответствието на част от разпоредбата чл. 82, ал. 2 от същия закон с международен договор, по който България е страна.

Искането за задължително тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията е отделено и произнасянето по него е отложено.

Това означава, че физическите лица ще могат да предават ОЧЦМ с битов характер само на общински площадки и че общината ще трябва да им плаща по безкасов път.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!