"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Законът за управление и управление на отпадъците влиза в сила от 13 юли

юни 27, 2014, 16:35  

Представителите на рециклиращата индустрия заплашват с протести и гражданско неподчинение до две седмици. Те ще извадят всичката налична техника и ще блокират пътища и митници.

Поводът е Законът за управление и управление на отпадъците, който влиза в сила от 13 юли. Браншът е разгневен, тъй като след тази дата физическите лица няма да могат да предават отпадъци срещу заплащане, а ще трябва да бъдат предавани безвъзмездно. Другият основен проблем в закона според рециклиращите организации е въвеждането на безкасово заплащане на 100%.

„Възмездното предаване на отпадъци е в правото на всеки българин”, изригнаха представителите на рециклиращата индустрия.

На 25 юни група депутати внесе в НС в Комисията по околна среда и води предложение за изменение и допълнение на ЗУО. Председателят на Асоциацията на рециклиращата индустрия Иво Георгиев обясни, че браншовите организации вече половин година водят разговори по този въпрос в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). До момента са проведени 30 срещи в МОСВ. Браншът е дал 300 предложения, но нито едно от тях не е взето предвид. Депутатите са дали ЗИД, с който браншът изобщо не е бил запознат.

Посочените от бизнеса два ключови проблема в изменения закон ще доведат до фалит на 50% от фирмите в бранша. Негативни последици ще усети и преработвателната промишленост, тъй като потоците на отпадъци към преработвателните мероприятия ще намалеят между 40-50%.

Около 1,3 млрд. лева са инвестициите на бранша в България. Ако обаче промените в закона влязат в сила на практика, това ще доведе до редица проблеми, сред които невъзможност на бизнеса да плаща изтеглените кредити, както и до съкращаване на работни места. В момента около 100 000 души се изхранват от този бизнес.

Стана ясно, че този закон е приет в предишния мандат на правителството. Последствията от него са факт – около 1160 фирми са фалирали след влизането му в сила, а повечето от тези фирми са влезли в сивия сектор. Една малка площадка за скрап има месечен оборот между 20 000 – 30 000 лева, за които плащат и данък, който се влива в държавния бюджет, но държавата ще изгуби парите след 13 юли.

Търговците на цветни и черни метали са готови да си подадат ръка със законодателите, в случай че срокът за изграждане на площадките бъде увеличен до 2015 г., както междувременно е предвидено в закона за общинските площадки.

Зам.-председателят на Асоциацията на рециклиращата индустрия Явор Божанков изтъкна, че основните мотиви за въвеждане на безкасово плащане и безвъзмездното предаване на отпадъци били, че кражбите на метали биха намалели. Божанков обаче категорично заяви, че посегателствата продължавали.

Оказва се, че правителството „Орешарски” не е изпълнило ангажимента си към рециклиращия бизнес. Обещанието, че ако бъде на власт, ще отмени промените, въведени преди това, така и не било спазено.

Гражданите също са засегнати от този закон – чрез екотаксата, която всеки плаща при регистрация на автомобил. По думите на председателя на организацията, тази такса в момента е в размер на 267 лв., в сравнение с периода от година и половина по-рано, когато е варирала между 30-70 лв.

Тогава между 12 и 16 организации са се конкурирали по оползотворяване. Сега обаче те са сведени до 2 организации. Девет организации са получили отказ от МОСВ, при подаване на заявление за осъществяване на тази дейност. По този повод има заведени дела, но разрешителни така или иначе не се издават.

57 млн. лв. се генерират от двете организации по оползотворяване, които са публични средства и трябва да се разходват само за рециклиране, обяви Георгиев. Тези пари обаче, по думите му, се наливат в сектора за скрап. „Едни играчи на пазара искат да подпишат договори с общините, малките фирми да фалират, а този скрап да бъде генериран срещу добра печалба”, заяви той.

На 13 юли всеки гражданин трябва да знае, че няма да има къде да изхвърли отпадъците си от черни и цветни метали, обобщиха представителите на бранша.

Има обаче едно уточнение – в това число не влизат леките автомобили и електрическото оборудване, които не са предмет на забраната, те ще бъдат предавани възмездно.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!