"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Отново на протести !

юни 26, 2014, 12:34  

 

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНИЯ НА ТЕМА:

 

„ФИРМИТЕ ОТ РЕЦИКЛИРАЩАТА ИНДУСТРИЯ ИЗЛИЗАТ ОТНОВО

НА ПРОТЕСТИ“

 

 

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на 27 юни 2014 г. (петък) от 13.00 ч. в пресклуба на БТА на пресконференция на тема: „ФИРМИТЕ ОТ РЕЦИКЛИРАЩАТА ИНДУСТРИЯ ИЗЛИЗАТ ОТНОВО НА ПРОТЕСТИ“. Пресконференцията ще бъде дадена от Иво Георгиев – председател на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ), Младен Младенов         – председател на ББК „Феникс Ресурс“ и представители на бранша. Въпреки многобройните работни срещи между експерти на МОСВ и представители на бизнеса и браншовите организации, нито едно от обещанията за промени в Закона за управление на отпадъците(ЗУО) не е изпълнено. Публикуваният на 25.06.2014 г. на сайта на 42-то Народно събрание – Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗУО, не само не решава съществуващите проблеми, а създава нови.

 

На 13 юли 2014 г. влиза в сила изискването физически лица да предават метални отпадъци безвъзмездно само на общински площадки, които все още не са изградени. Съгласно новия ЗИД на ЗУО, срокът за тяхното изграждане е удължен до края на 2015 г., като законодателят не е предвидил алтернативи за събиране на отпадъците за този период, което ще доведе до увеличаване на незаконните сметища. В новия ЗИД на ЗУО, липсват обсъжданите близо година и половина, текстове за елиминиране на възможностите за създаване на картелни споразумения, за злоупотреби с монополното и господстващо положение, както и мерки за защита на интересите на легалните фирми в бранша.

 

 

Лице за контакти:

Иво Георгиев, председател на АРИ, GSM: 0888 636 953

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!