"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Новите условия за доставки на скрап

юни 12, 2014, 15:47  

Новите условия за доставки на скрап

С Т О М А Н А    И Н Д Ъ С Т Р И” А Д

 

П Е Р Н И К

Считано от 15.06.2014 да се изплащат месечна и тримесечни премии за количества доставен  скрап, както следва:

  • І. Месечна Премия

    1.      Размер: 60 лв./МТ при доставени през съответния месец мин. 17500 МТ с допуск от минус 10%. “Месец” ще означава календарен месец;

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!