"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Скрап бизнес без правила

юни 10, 2014, 16:21  

През последните няколко години, икономиката на Грузия е постигнала изключителен пробив. Страната се превърна в пример за възможни реформи, като движещите сили са  реални хора с реални ползи Как се случва това?

Пълното преструктуриране на Министерството на вътрешните работи; данъчната система, системата за регистрация и регулация на дейността на юридически лица – всичко това  прави  Грузия много атрактивен регион за инвеститорите.

Икономиката на Грузия и нейния статус могат да бъдат гледани под различни ъгли и с различни емоции.

В началото на 2000 г., основното мото в икономиката и перспективите на Грузия е  изразът “Какво да се  каже за икономиката, като основният износ е метален скрап?”. Всъщност, по това време скрапа наистина е основното перо на грузинския износ.

 Грузия преживяваше  сложени моменти в своето икономическо развитие и това бе  причина много хора да търсят варианти за препитание, като  един от източниците на доходи оставаше скрапа.

Формирането на системата за събиране на скрап в Грузия е подобна на руската версия. Грузинската  металургия имаше дълбока стагнация. Rustavi  - Металургичния завод, историята на който започва през 1941 г. бе напълно неактивен от 1999 до 2006.  Считано от 2002 г.,  процесите в завода не биха  могли  да работят без модернизация и реконструкция. Повечето от оборудването е било издадено  за скрап.

На този фон, активно бе  разработен износа на скрап, за да се превърне в лидер в икономическия списък на грузинските износи за  2010.

Статистика:

През 2004 г.  дяла  на износа възлиза на 14,8% – като  на трето място са  феросплавите (6.6%). През 2006 г. за първи път  се дава предимството на  скрап-износа . През 2010 г., 16.7% от грузинските износи държат  феросплавите (водеща позиция за износ), както и цветни метали – 6,9%, .

Намаляване на износа на скрап  допринася  за развитието на вътрешни разпоредби на потребление. Скрапа става необходим за  новите металургични предприятия в Грузия.

След дълбока и продължителна криза Rustavi –  Металургичния завод, който преминава през  няколко собственици, модернизира производството си и  предприятието  започва да консумира 8 – 10 000 тона на месец.

През 2007 г., индийската компания JSW Steel Netherlands BV основава компания LLC “Dzheostil”, която  инвестира във фабриката в Rustavi. В сегашни дни, тази компания е  лидера във вътрешното потребление на скрап с месечен обем от 15-17 000 тона.

През 2012 г. Откриването на комбината «Форми и метали Грузия» в Поти  е също благодарение на индийски инвестиции. Планираното потребление на скрап е 30 000 тона на месец. По организационни и технически причини, заводът работи при ниска мощност и консумира не повече от 10 000 тона на месец.

Всичко това води до  лобиране на изискванията  на правителството относно ограничаване на износа на скрап от Грузия. Въвеждат се директни забрани и  квоти. В резултат на това Грузия има акцизен данък върху износа на отпадъци от черни и цветни метални отпадъци.

Какъв е размерът на данъка? Първоначалният размер на акциза от  $ 28 ноември 2009 г. – $ 48, от август 2010 г. – 65 $ на тон. В момента акцизите върху един тон скрап са $ 100.

Какъв беше резултатът? Тази ограничителна мярка е насочена към изкуствена подкрепа на вътрешното потребление и не донеся за  дългосрочни положителни резултати. Грузия иска да формира независима професионалена и технологично напреднала система за събиране на скрап. Събиране на скрап  да става с  по-ниски разходи за събиране и  обработване във връзка с преструктурирането на производството на стомана.

В момента скрап почти не се изнася ,а броят на заетите в тази дейност организации  е намален , металургичните предприятия не получават необходимото количество  скрап и са принудени да купуват липсващите обеми от Казахстан, Армения, като има и  варианти за доставка от южните райони на Русия.

Според някои оценки, ел. металургичните предприятия, не  използват от повече от 50% от мощностите си .Причината, за която също е ниската  колекция  на скрап и липса на професионална система за събиране и транспорт.

Заслужава да се отбелажи, че цялата тази ситуация са развива на фона на абсолютната липса на  съвременна технология за  обработка на скрап-метали. Машините , които в момента се използват са завещани още от съветското време на Грузия,обработката става много бавно поради множеството аварии и ремонти по тях, както и самият резултат не е на ниво по отношение на изходящата продукция от тези машини.

По този начин, скрап индустрията на Грузия, в действителност не е имала време да се формира, да се подготви за промяната в структурата на скрапа  и да намери своята ниша.

Затова в  Грузия регулирането  на скрап-бизнеса  е изключително просто и няма  сложни процедури за лицензиране и контрол .

Всеки може да започне да се занимава с метален скрап, което е  сравнително проста процедура.Необходимо е да се регистрира фирма, това се прави за един ден. Взема се  дневник от  полицията за  получаване на скрап и  се следват  прости правила. Например, не се приемат железопътния скрап и  скрап от  електроенергийната система. Няма специални изисквания  за околната среда, здравето, безопасността и т.н.

Грузинските власти в това отношение са много либерални. .За транспортиране на отпадъци не се изисква документация. Ако превозът се извършва от физическо лице, той винаги може да  посочи, че е негов скрапа  и това е – нищо повече. За организации,  има проста процедура на регистрация за транспортиране в електронна форма,. Достъпът до системата е в полицията, която контролира движението на товарни автомобили.

Лесно е  за правене на бизнес поради липсата на ясно определени правила .

Успех на всички, желаещи да инвестират в грузинската скрап-индустрия!

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!