"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Правни услуги


Предлагаме и следни правни услуги в областта на търговията с отпадъци от черни и цветни метали :

1.Изваждане на всички видове разрешителни за тръговия със скрап, включително и комплексни разрешителни

2.Проблемни документи по Вашият бизнес със скрап

3.Юридически консултации при проверки на РИОСВ

4.Обжалване на санкции от РИОСВ

5.Изготвяне на договори за търговия със скрап и други видове отпадъци

6.Професионално представителство пред съдилищата в България относно казуси в областта на търговията със скрап

7.Изкарване на търговски разрешителни за работа с черни и цветни метали – брокер / търговец / площадки

8.Изкарване на комплексни работни разрешителни

 

При интерес от Ваша страна, можете да ни пишете на адрес : info@scrap-bg.com