"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Спецификации


BARLY – № 1 МЕДНА ТЕЛ
Да се състои от №.1 оголена , без покритие, нелегирна тел, не по-малка от № 16 B & S калибър за тел. Малахитова тел и хидравлично пресован материал са предмет на договореност между купувача и продавача.

BERRY – № 1 МЕДНА ТЕЛ
Да се състои от чисти не калайдисани, без покритие, нелегирани медна тел и проводници, не по-малки от № 16 B & S калибър за тел, която е чуплива. Хидравлично брикетираната е предмет на договорка.

BIRCH – № 2 МЕДНА ТЕЛ
Да се състои от смесена, нелегирана медна тел, с номинално съдържание на мед 96% ( мин. 94%), което се определя с електролитен анализ. Медна тел с прекомерно оловно покритие калайдисана, припоена; месингова и бронзова тел; със свръхсъдържание от смазка, стоманена и без метални частици; медна тел от нагряване, с изолация; нишковидна тел; на общо основание без сгурия ( пепел ). Хидравлично брикетирана тел с предмет на договорка.

CANDY – ТЕЖКА МЕД
Да се състои от чисти, нелегирани, без покритие медни изрезки, обрезки, събирателни шини, колекторни сегменти и тел с дебелина не по-малка от 1/6 инча, без изгоряла чуплива тел; но може да включва медни тръби. Хидравлично брикетираната мед е предмет на договорка.

CLIFF – № 2 МЕД
Да се състои от различни, нелегирани медни отпадъци ( скрап), с номинално съдържание на мед 96% ( мин. 94%), което ще се определя с електролитен анализ. Те не трябва да са: с прекомерно оловно покритие, калайдисани, припоени медни отпадъци; месингови и бронзови изрезки; прекомерно съдържание на смазки, стомана и не-метални примеси; медни тръби с други освен медни съединителни детайли или със седимент; медна тел от нагряване, с изолационен материал; нишковидна тел; на общо основание без сгурия. Хидравлично брикетираната мед е предмет на договорка.

CLOVE – № 1 МЕДНА ТЕЛ НА ГЛОБУЛИ
Да се състои от № 1 оголена, без покритие, нелегирана медна тел на глобули , насечена или накъсана, без калай, олово, цинк, алуминий, желязо, други метални примеси, изолационен материал както и други замърсители. Минималното съдържание на мед 99%. Калибър за тел по-малък от № 16 B & S и хидравлично пресован материал са предмет на договорка между купувача и продавача.

COBRA – № 2 МЕДНА ТЕЛ НА ГЛОБУЛИ
Да се състои от скрап № 2 нелегирана медна тел на глобули, насечена Или накъсана, с мин. 97% съдържание на мед. Максимумът от чужди примеси е не повече от 0,50% алуминий и 1% от всеки един от останалите метали или изолационен материал. Хидравлично пресованият материал е предмет на договореност между купувача и продавача.

COCOA – МЕДНА ТЕЛ НА ГЛОБУЛИ
Да се състои от скрап ат медна тел, нелегирана, насечена или накъсана, с мен. 99% медно съдържание Да е без прекомерна изолация или други не-метални частици. Максималното съдържание на чужди примеси, както следва: Алуминий - .05% Калай – .25% Никел – .05% Антимон - .01% Желязо – .05%.

DREAM – ЛЕКА МЕД
Да се състои от разнообразен нелегиран меден скрап с номинално съдържание на мед 92% ( мин. 88%), което се установява с електролитен анализ и ще се състои от медна ламарина, олуци, водосточни тръби, казани, котли и подобен скрап. Да е без: изгоряла, нишковидна тел; медна броня; окачалка за галванична обработка; радиатори, пожарогасители, хладилни агрегати; галванотипни обвивки; отсевки; припоен, калайдисан и с прекомерно оловно покритие скрап; месингови и бронзови детайли; с излишък от смазочно масло, желязо и не-метални частици; и на общо основание да е без сгурия. Хидравлично брикетираната мед е предмет на договореност между купувача и продавача. Всички елементи, изключени от този клас са изключени също и от по-висшите класове по-горе.

DROVE – СКРАП С МЕДНО СЪДЪРЖАНИЕ
Да се състои от различни медо-съдържащи угарки, стружки, сгурия, стоманено – месингови и медни остатъци и шлаки. Да е без изолирани проводници; медни хлориди; неподготвен размесен материал; големи мотори; пирофорен материал; азбестови спирачни набивки; дъна на пещи; материали с високо съдържание на олово; графитни тигели; както и вредни и експлозивни материали. Фин материал на прах – според договорката. Хидравлично брикетираният материал е предмет на договорка.

DRUID – СКРАП ОТ ИЗОЛИРАН МЕДЕН ПРОВОДНИК
Да се състои от скрап от медна тел с различни видове изолационен материал. Продава се въз основа на проба и на коефициент на усвояване, по договорка между купувача и продавача.

EBONY – СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ЧЕРВЕН МЕСИНГ (ТОМПАК)
Да съдържа скрап от червен месинг , клапи, машинни лагери и други машинни части, вкл. различни отливки от мед, калай,цинк и/или олово. Да е без полу-червени месингови отливки (78% до 81% мед); кутии за ж.п. вагони и други подобни сплави с високо съдържание на олово; кранове и водопроводни вентили; водомери; клапи;слитъци и изгорял месинг; алуминиеви, силиконови и манганови бронзове; желязо и неметални частици. Нито един от елементите да не е по-голям от 12” от която и да било част и да не тежи повече от 100 lbs.

TABLET – ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ ЛИТОГРАФСКИ ЛИСТА
Да се състои от сплави 1100 и/или 3003, без хартия, без пластмаса, прекалено омастилени листа и всякакви други замърсители. Да е минимум 3 инча във всяка посока.

TABLOID – НОВИ, ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ ЛИТОГРАФСКИ ЛИСТА
Да се състои от сплави 1100 и/или 3003, без покритие, без боя, да е без хартия, пластмаса, прекалено омастилени листа и всякакви други замърсители. Да е минимум 3 инча във всяка посока.

TABOO – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕД
Състои се от нов, чист, без поритие, без боя, алуминиев скрап с ниско съдържание на мед, от две или повече сплави и да е без серия 7000, фолио, нишковидна тел, телена мрежа, нечистотии и други чужди вещества. Греста и смазката общо да не са повече от 1%, също така да няма изрезки с размер по-малки от Ѕ инча. Новите могат да се набавят в зависимост от договореното между купувач и продавач.

TAINT/TABOR – ЧИСТА СМЕСЕНА СТАРА АЛУМИНИЕВА СПЛАВ НА ЛИСТА
Състои се от чиста стара алуминиева сплав на листа и листова скрап от прибори от две или повече сплави, без сплави от серия 7000, фолио, жалузи, отливки, нишковидна тел, телена мрежа, съдове за храна и напитки, плата, щамповани капачки, кожуси за радиатори, самолетно листово фолио, бидони за масло, капачки за бутилки, пластмаси, нечистотии и други чужди съставки. Смазката и греста общо да не надвишават 1%. Допускат се до 10% боядисан лист, обшивки и платна.

TAKE – МАТЕРИАЛ ОТ НОВИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВИ
Състои се от материал и изрезки от нови, с ниско съдържание на мед алуминиеви консервни кутии, чисти, литографирани или не, покрити с чиста политура, но без капаци със защитно покритие, желязо, нечистотии и други чужди замърсители. Маслото да не надвишава 1%.

TALAP – МАТЕРИАЛ ОТ СТАРИ КОНСЕРВНИ КУТИИ
Състои се от чисти, стари алуминиеви консервни кутии, украсени или гладки, без желязо, нечистотии, течности и/или други чужди замърсители.

TALCRED – СКРАП ОТ НАРЯЗАНИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ (UBC)
Плътността им да е от 12 до 17 фунта на куб. фут. Материалът да е максимум 5% фин, с по-малко от 4 меша (стандартният размер за мрежа в САЩ). Материалът да е магнитно разделен, без стомана, олово, тапи за бутилки, пластмасови консервни кутии и други пластмаси, стъкло, дърво, нечистотии, мазнина, битови отпадъци и други чужди примеси. Всяко чисто олово е основание за отказ. Всички и всякакви алуминиеви детайли, освен използвани за напитки консервни кутии не се приемат. Елементи, които не са включени в спецификацията, включително и влага, са предмет на отделна договореност между продавача и купувача.

TALDACK – ПЛЪТЕН СКРАП ОТ УПОТРЕБЯВАНИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ ОТ АЛУМИНИЙ (UBC)
Трябва да са с блокова плътност от 35 до 45 фунта на куб. фут. Всеки блок да не надхвърля 60 фунта. Номиналният блоков размер е между 10 до 13 инча. Да е с лентови прорези във всички посоки, за улесняване на свързването им в снопове. Всички блокове на сноп трябва да са с еднакъв размер. Размер: приемливите размери на сноп са 41 до 44 инча х 51 инча до 54 инча х 54 до 56 инча (височина). Единственият приемлив начин за привързване е както следва: с помощта на 5/8 инча широки на 0.20 инча дебели, стоманени ленти, като сноповете се привързват с една вертикална лента на ред и минимум два надлъжни (хоризонтално) летни на сноп. Използуването на греди за плъзгане и/или поддържащи листове от какъвто и да било материал не е приемливо. Материалът да е магнитно разделен, без стомана, олово, тапи за бутилки, пластмасови консервни кутии и други пластмаси, стъкло, дърво, нечистотии, мазнина, битови отпадъци и други чужди примеси. Всяко чисто олово е основание за отказ. Всички и всякакви алуминиеви детайли, освен използваните за напитки консервни кутии не се приемат. Елементи, които не са включени в спецификацията, включително и влага, са предмет на отделна договореност между продавача и купувача.

TALDONБАЛИРАН СКРАП ОТ УПОТРЕБЯВАНИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ ОТ АЛУМИНИЙ (UBC)
Да е с минимална плътност от 14 lbs. На куб. фут, и макс. плътност о 17 lbs. На куб. фут за несплескан UBC. Размер: мин. 30 кубични фута, на допустими размери на балата от 24″ до 40″ на 30″ до 52″ на 40″ до 84″. Единственият приемлив начин за привързване е както следва: четири до шест 5/8 х 0.20″ стоманени ленти, или шест до десет стоманени жици калибър № 13 (алуминиеви ленти или телове са приемливи в еквивалентна сила и брой) Използването на греди за плъзгане и/или поддържащи листове от какъвто и да било материал не е приемливо. Материалът да е магнитно разделен, без стомана, олово, тапи за бутилки, пластмасови консервни кутии и други пластмаси, стъкло, дърво, нечистотии, мазнина, битови отпадъци и други чужди примеси. Всяко чисто олово е основание за отказ. Всички и всякакви алуминиеви детайли, освен използваните за напитки консервни кутии не се приемат. Елементи, които не са включени в спецификацията, са предмет на отделна договореност между продавача и купувача.

TALDORK – БРИКЕТИРАН СКРАП ОТ УПОТРЕБЯВАНИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ ОТ АЛУМИНИЙ (UBC)
Да са с плътност на брикета От мин. 50 фунта на кубичен фут. Номиналния размер на брикета е между 12 и 24 инча х 12 до 24 инча, с еднакъв профил с различна дължина от минимум 8 инча и максимум 48 инча.Брикетите ще се подреждат на връзки или пакети на плъзгачни дъски и да са подсигурени с най-малко една вертикална лента на ред и минимум една надлъжна лента на хоризонтален пласт. Брикетите да не излизат извън палета. Общата височина на пакета да бъде макс. 48 инча. Лентата да бъде най-малко 5/8 ” широк и 0.20 ” дебел стоманен обръч или друга с еднаква здравина. Теглото на всеки сноп да не надхвърля 4000 фунта. Материалът трябва да е магнитно пречистен от всякакви стоманени , пластмасови, стъклени, нечисти и всякакви други примеси. Всички и всякакви алуминиеви детайли, освен тези от UBC са неприемливи. Всяко свободно олово е основание за отказ. Елементи, които не са включени в спецификацията, включително и влага, са предмет на отделна договореност между продавача и купувача.

TALE – БОЯДИСАНИ ОБШИВКИ (СТРАНИЧНИ Ж.П. ЛИНИИ)
Състои се от чист скрап от алуминиеви обшивки, с ниско съдържание на мед, боядисани от една или две страни, без желязо, нечистотии, корозия, влакнеста подплата или други видове замърсители.

TALENT -ОБМАЗАН СКРАП
Състои се от платна от платки, жалузи, винил, пластмаса и др. Предмет е на отделна договореност между продавачите и купувачите.

TALK – АЛУМИНИВИ И МЕДНИ РАДИАТОРИ
Състои се от чисти и алуминиеви медни радиатори и/или алуминиеви ребра от медни тръби, без месингови тръби, желязо и други чужди замърсители.

TALL – Е.С. АЛУМИНИЕВИ ГЛОБУЛИ (КЪБЛА)
Състои се чист нарязан или накъсан Е.С. алуминий, без мрежи, нишковидна тел, желязо, изолационен материал, мед и други чужди примеси. Да е без минус 20 мрежест материал. Да съдържа минимум 99.45% алуминий.

TALON – НОВИ ТЕЛ И КАБЕЛ ОТ ЧИСТ АЛУМИНИЙ
Състои се от нови, чисти, нелегирани алуминиеви тел и кабел, без нишковидна тел, желязо, изолационен материали други чужди примеси.

TANN – НОВИ ТЕЛ И КАБЕЛ ОТ СМЕСЕН АЛУМИНИЙ
Състои се от нови, чисти нелегирани алуминиеви тел и кабел, съдържащи до 10% тел и кабел от серия 6000, без нишковидна тел мрежеста тел, желязо, изолационен материал и други чужди примеси.

TASTE – СТАРИ ТЕЛ И КАБЕЛ ОТ ЧИСТ АЛУМИНИЙ
Състои се от стари, нелегирани алуминиеви тел или кабел, съдържащи не повече от 1% свободен окис или замърсеност, без нишковидна тел, мрежеста тел, желязо, изолационен материал и други чужди примеси.

TASSEL – СТАРИ ТЕЛ И КАБЕЛ ОТ СМЕСЕН АЛУМИНИЙ
Състои се от стари, нелегирани алуминиеви тел или кабел, съдържащи до 10% тел и кабел от серия 6000, без нишковидна тел, мрежеста тел, желязо, национален материал и други чужди примеси.

TARRY – АЛУМИНИЕВИ БУТАЛА
А) Чисти алуминиеви бутала. Да съдържа чисти алуминиеви бутала, без подпори, лагерни втулки, валове, стоманени пръстени и всякакви други чужди материали. Смазката и греста да не надвишават 2%.
Б) Алуминиеви бутала с подпори Да съдържа чисти цели алуминиеви бутала, без подпори, лагерни втулки, валове, стоманени пръстени и всякакви други чужди материали. Смазката и греста да не надвишават 2%.
С) Желязно-алуминиеви бутала. Да се продават въз основа на възможността за възстановяването им, или с отделно споразумение с купувача.

TEENS – РАЗДЕЛЕНИ АЛУМИНИЕВИ СОНДАЖНИ СТРУЖКИ И СТРУЖКИ
Съдържа чисти, некорозирали алуминиеви сондажни стружки и стружки от една определена сплав и подлежи на отстъпки за ситост над 3% до 20 мрежеста гъстота, за замърсяване, свободно желязо, смазки, влага и всякакви други чужди примеси. Материал, съдържащ желязо над 10% и/ или свободен магнезий или неръждаема стомана, или съдържащ силно възпламеними изрезки не се считат за годна доставка.

TELIC – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ СОНДАЖНИ СТРУЖКИ И СТРУЖКИ
Съдържа чисти, некорозирали алуминиеви сондажни стружки и стружки от две или повече сплави и подлежи на отстъпки за ситност над 3% до 20 мрежеста гъстота, за замърсяване, свободно желязо, смазка, влага и всякакви други чужди примеси. Материал, съдържащ желязо, смазка, влага и всякакви други чужди примеси. Материал, съдържащ желязо над 10% и/ или свободен магнезий или неръждаема стомана, или съдържащ силно възпламеними изрезки не се считат за годна доставка.

TENSE – СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ ОТЛИВКИ
Състоят се от чисти алуминиеви отливки, които могат да съдържат автомобилни и самолетни отливки, но не блокови слитъци и да са без желязо, замърсяване, месинг, бабит и всякакъв друг чужд материал. Смазката и греста общо да не са повече от 2%.

TEPID – НЕГОДНИ САМОЛЕТНИ АЛУМИНИЕВИ ЛИСТОВЕ
Продават се въз основа на възможността за възстановяването им, или чрез отделно споразумение с купувача.

TERSE – НОВО АЛУМИНИЕВО ФОЛИО
Състои се от чисто, ново фолио от нелегиран и без покритие алуминий, без анодирано фолио, радарно фолио и диполни отражатели, хартия, пластмаса, или други чужди материали. Хидравлично брикетиран материал – само по споразумение.

TESTY – СТАРО АЛУМИНИЕВО ФОЛИО
Състои се от чисто, ново фолио от нелегиран и без покритие алуминий, без анодирано фолио, радарно фолио и диполни отражатели, хартия, пластмаса, или други чужди материали. Хидравлично брикетиран материал – само по споразумение.

THIGHT – АЛУМИНИЕВИ РАЗДРОБЕНИ ЧАСТИЦИ
Продава се въз основа на възможността или по отделно споразумение с купувача.

THIRL – АЛУМИНИЕВА СГУР, ПРЪСКИ, ИЗСИПАНИ КОЛИЧЕСТВА, УГАРКИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ПОЧИСТВАНЕ
Продава се въз основа на възможността или по отделно споразумение с купувача.

THROB – АЛУМИНИЕВ ПРИПОЙ
Състои се от алуминиев скрап, който е споен или разтопен във форма или калъп, като слитъци, слитъчни блокове или плоски заготовки за улесняване на транспортирането. Материалът да не е корозирал, да е без сгур и чужди примеси. Продава се въз основа на мостра или анализ.

TOOTH – РАЗДЕЛЕНИ НОВИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ КЪСОВЕ ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ
Състои се от нов, чист, без покритие, небоядисан алуминиев скрап от само един конкретен вид алуминиева сплав, без фолио, нишковидна тел, телена мрежа, нечистотии и други чужди примеси. Смазката и греста общо да не надвишават 1%. Освен това да няма обрезки с размер по-малък от Ѕ инча. Нов материал от консервни кутии е предмет на договореност между купувача и продавача.

THOUGH – СМЕСЕНИ НОВИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ КЪСОВЕ ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ
Състои се от нов, чист, без покритие, небоядисан алуминиев скрап от само един конкретен вид алуминиева сплав без серия 7000, без фолио, нишковидна тел, телена мрежа, нечистотии и други чужди примеси. Смазката и греста общо да не надвишават 1%. Освен това да няма обрезки с размер по-малък от Ѕ инча. Нов материал от консервни кутии е предмет на договореност между купувача и продавача.

THREAD – РАЗДЕЛЕНИ НОВИ АЛУМИНИЕВИ ОТЛИВКИ, ИЗКОВКИ И ПРЕСОВАНИ КЪСОВЕ
Състои се от нови, чисти, без покритие алуминиеви отливки, изковки и пресовани късове, само от една конкретна сплав, без изрезки,неръждаема стомана, цинк, желязо, нечистотии, смазка, грес и други чужди вещества.

TRUMP – АЛУМИНИЕВИ АВТОМОБИЛНИ ОТЛИВКИ
Състои се от всякакви чисти автомобилни отливки с достатъчен размер, така, че да бъдат лесно разпознати , без желязо , нечистотии, месинг, бабитни лагерни втулки, месингови лагерни втулки както и всички останали чужди материали. Смазката и греста да не надхвърлят 2%.

TWANG – СКРАП ОТ ИЗОЛИРАН АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК
Състои се от скрап от алуминиев проводник с различни видове изолация. Продава се въз основа на мостра или на възможността на рециклирането му, по договореност между продавача и купувача.

TWIST – АЛУМИНИВИ САМОЛЕТНИ ОТЛИВКИ
Състои се от чисти алуминиеви отливки от самолети, без желязо и нечистотии, месинг, бабитни лагерни втулки, месингови втулки, както и други чужди примеси. Смазката и греста да не надхвърлят 2%.

TWITCH – СОРТИРАН АЛУМИНИЕВ СКРАП (от автомобилни трошачки)
При получаване материалът трябва да е сух и да не съдържа повече от 3% максимум свободен цинк, 1% максимум свободен магнезий и 1.5% максимум свободно желязо и неръждаема стомана. Да не съдържа повече от общо 5% максимум не-метали , от които не повече от 1% да са гумата или пластмасите. Да няма прекалено окислен материал. Всички отклонения се продават с отделно споразумение между купувача и продавача.

DRINK – МЕСИНГ ЗА ПРЕРАБОТКА
Трябва да съдържа мин. 61.3% мед и макс. 5% желязо и да съдържа твърди тела и стружки от месинг и бронз, както и легиран и замърсен меден скрап. Да е без изолирани проводници, стружки, галванотипни обвивки и не-метални частици. Хидравлично брикетираният материал е предмет на договореност между купувача и продавача.

ENERV – СТРУЖКИ ОТ ЧЕРВЕН МЕСИНГ
Да се състои от стружки, от материал, съдържащ червен месинг и трябва да се продава въз основа на проба или анализ.

ELDER – ОРИГИНАЛНИ ЗАЛЯТИ С БАБИТ МЕСИНГОВИ ВТУЛКИ
Да се състоят от втулки и лагери от автомобили и други машини от червен месинг, със съдържание на бабит с високо съдържание на калай най-малко 12% и трябва да са без лагери с желязна основа.

ELAND – ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОНЗ И НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОЛОВО
Препоръчва се тези материали да се продават въз основа на анализ.

ELIAS – БРОНЗОВИ ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ И СОНДАЖНИ СТРУЖКИ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОЛОВО
Препоръчва се тези материали да се продават въз основа на мостра (проба) или анализ.
ENGEL – ТВЪДИ ЧАСТИЦИ ОТ МАШИНИ ИЛИ ТВЪРД МЕСИНГ
Съдържанието на мед в тях да не е по-малко от 75%, на калай – не по-малко от 6%, а съдържанието на олово – не по-малко от 6%, но и не повече от 11%, като общото количество на чужди примеси, с изключение на цинк, антимон и никел да не е повече от 0,75%; съдържанието на антимон да не надхвърля 0.50%. Без облицовани и необлицовани стандартни червени вагони.

ERIN – МАШИННИ ИЛИ СОНДАЖНИ СТРУЖКИ С МЕСИНГ ОТ 65 – 72 % МЕД И 28 – 35% ЦИНК
Съдържанието им на мед да не е по-малко от 75%, а съдържанието на калай – не по-малко от 6%, като съдържанието на олово да е не по-малко от 6% и не повече от 11%, като общото количество на примеси , с изключение на цинк, антимон и никел да е не повече от 0.75%, а антимоновото съдържание да не надвишава 0.50%.

FENCE – НЕОБЛИЦОВАНИ СТАНДАРТНИ ЧЕРВЕНИ ФУРГОНИ (чисти шийки)
Да се състоят от стандартни необлицовани и/или отделени чрез стопяване железопътни вагони и необлицовани и/или отделени чрез стопяване вагонни лагерни шийки на вагони, без жълти вагони и вагони на железна основа.

FERRY – ОБЛИЦОВАНИ СТАНДАРТНИ ЧЕРВЕНИ ВАГОНИ (облицовани шийки)
Да се състоят от стандартни облицовани с бабит жп. Вагони и/или облицовани с бабит червени лагерни шийки, без жълти вагони и вагони на железна основа.

GRAPE – КРАНОВЕ И ВЕНТИЛИ (ТАПИ)
Състоят се от смесен и почистен червен или жълт месинг, включително с хромно или никелово покритие, без кранове за газ, за пиво и материал за отливки на алуминиева и цинкова основа, а минималното съдържание на полу-червено в тях да е 35%.

HONEY – СКРАП ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Състои се от месингови отливки, валцован месинг, армиран месинг, тръби и различни жълти месингови части, тръби и различни жълти месингови части, включително и месингови частици с покритие. Да са без манганов бронз, алуминиев бронз, да са без радиатори или радиаторни части, без желязо, прекалено нечисти или корозирали материали.

IVORY – ОТЛИВКИ ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Състоят се от отливки от жълт месинг с тигелна форма, като нито едно от парчетата да не е по-дълго от останалите с повече от 12 инча; да е без месингови изковки, силиконов бронз, да не съдържа материали с никелово покритие над 15%.

LABEL – НОВИ МЕСИНГОВИ ИЗРЕЗКИ
Състоят се от изрезки от нови, безоловни листа или пластини от жълт месинг, да са без чужди съставки и да не съдържат над 10% чисти месингови изрезки под ј инча. Да са без мунц-метал и морски месинг.

LACE – МЕСИНГОВИ СТЕНИ НА КОЖУСИ БЕЗ ГРУНД
Да съдържат термично почистени 70/30 месингови стени на кожуси, с месинговия грунд и без примеси от чужди материали.

LAKE – МАЛКИ МЕСИНГОВИ РЪЧКИ И ОБШИВКИ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ, ТЕРМИЧНО ПОЧИСТЕНИ
Съдържат термично почистени 70/30 месингови обшивки, без куршуми, желязо или други чужди материали.

LAMB – МАЛКИ МЕСИНГОВИ РЪЧКИ И ОБШИВКИ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ, МУФЕЛНО ПОЧИСТЕНИ (ВТОРИЧНО РАЗДРОБЕНИ)
Състоят се от муфелно почистени (вторично раздробени) 70/30 месингови обшивки, без куршуми, железни и други чужди материали.

LARK – ГРУНД ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Състоят се от грундове от жълт месинг, обгорени или необгорени. Без желязо, да не са прекомерно замърсени, корозирали и да са без чужди материали.

MAIZE – СМЕСЕНИ НОВИ ИЗРЕЗКИ ОТ НИКЕЛОВ БРОНЗ
Състоят се от една или повече месингови сплави, с уточнено съдържание на никел, без хром или друг покривен материал. Месинговите изрезки с оловно покритие трябва да се пакетират и продават отделно. Да не съдържат повече от 10% чисти изрезки под 1/4 инча.

MAJOR – НОВИ ИЗРЕЗКИ И ТВЪРДИ ЧАСТИ ОТ НИКЕЛОВ БРОНЗ (МЕСИНГ)
Да съдържат нови, почистени месингови изрезки, пластини, пръти и и изковки, както и други валцовани форми, да са без хром или друг облицовъчен материал. Да се продават въз основа на уточнено съдържание на никел, като 10-12%-15%-18%-20%. Облицованите с олово месингови изрезки да се пакетират и продават отделно. При предлагане на който и да било вид месингов материал трябва да се посочват и физическите му характеристики.

MALAR – НОВИ СОРТИРАНИ ПО ГОЛЕМИНА (СЕГРЕГИРАНИ) ИЗРЕЗКИ ОТ НИКЕЛОВ БРОНЗ
Да се състоят от един конкретен вид месингова сплав. Да не съдържат над 10% чисти изрезки 1/4 инча.

MALIC – СТАР НИКЕЛОВ БРОНЗ
Състоят се от споени или неспоени листа, тръбовидни, пръти, тръби, тел, решетки с никелов бронз. Да не е с отделно почистени шевове и да е без чужди примеси, без материал от железен обков и други метали.

MELON – МЕСИНГОВИ ТРЪБИ
Да съдържат месингови тръби без облицовка и споени материали, или тръби с ляти месингови връзки. Тръбите да са здрави, чисти, без утайка или кондензаторни тръби.

NAGGY – ОТЛИВКИ ОТ НИКЕЛОВ БРОНЗ
Да се пакетират и продават поотделно.

NIECE – СТРУЖКИ ОТ НИКЕЛОВ БРОНЗ
Продават се въз основа на мостра или анализ.

NIGHT – СТРУЖКИ ОТ ПРЪТИ ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Състоят се изрично от стружки от пръти, без съдържание на алуминий, манган, без стружки от тобин, мунц – метал, следи от смазки или друга влага; да са без ситни парчета и бабити; да съдържат не повече от 0.30% калай и не повече от 0.15%летирана стомана.

NOBLE – НОВИ НАКРАЙНИЦИ НА ПРЪТИ ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Да съдържат нови, почистени накрайници на пръти, без свободно струговани месингови пръти или ковашки пръти, да не съдържат повече от 0.30% калай и не повече от 0.15% легирана стомана. Да са без мунц метал или морски месинг, или други сплави. Да са на парчета не по-големи от 12 инча и без чужди примеси.
NOMAD – СТРУЖКИ ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ
Състои се от стружки от жълт месинг, без алуминй, манган и комбинирани стружки, да не съдържат над 3% свободно желязо, смазки или друга влага; да е без ситни частици и бабити. За предотвратяване на спорове, да се продава въз основа на мостра или анализ.

OCEAN – СМЕСЕНИ НЕОТДЕЛЕНИ С ПРИПОЙ АВТОРАДИАТОРИ
Състои се от смесени автомобилни радиатори, без алуминиеви радиатори и железно оребрени радиатори. За всички радиатори се полага отстъпка за налично желязо. Спецификацията за тонаж трябва да обхваща брутното тегло на радиаторите, освен ако не баде указано друго.

PALES – КОНДЕНЗАТОРНИ ТРЪБИ ОТ АДМИРАЛТЕЙСКИ МЕСИНГ
Да се състои от чисти, здрави кондензаторни тръби от адмиралтейски месинг,облицовани или необлицован, без никелови и алуминиеви сплави и корозирал материал.

PALLU – КОНДЕНЗАТОРНИ ТРЪБИ ОТ АЛУМИНИЕВ МЕСИНГ
Да се състои от чисти, здрави кондензаторни тръби, облицовани или необлицовани, без никелови сплави и корозирал материал.

PALMS – ТРЪБИ ОТ МУНЦ МЕТАЛ
Да се състои от чисти, здрави тръби от мунц метал , облицовани или необлицовани, без никелови и алуминиеви сплави и корозирал материал.

PARCH – ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ ОТ МАНГАНОВ БРОНЗ
Медното съдържание да е не по-малко от 55%, а оловното съдържание да е не повече от 1%, да е без алуминиев бронз и силиконов бронз.

RACKS – МЕК ОЛОВЕН СКРАП
Състои се от чист, мек оловен скрап, без всякакви чужди материали, като сгурия, олово за батерии, кабели с оловно покритие, твърдо (антимоново)олово, разглобяеми тръби, фолио, печатарски метали, цинк, желязо и месингови фитинги, замърсено химическо олово. Да е без радиоактивни материали.

RADIO – СМЕСЕН СКРАП ОТ ТВЪРДО/МЕКО ОЛОВО
Състои се чисти оловни твърди частици без примеси от чужди материали, като сгурия, олово за батерии, кабели с оловно покритие, разглобяеми тръби, печатарски метали, цинк, желязо и месингови фитинги, замърсено химическо олово. Да е без радиоактивни материали.

RAILS – БАТЕРИЙНИ ПЛАСТИНИ
Ако са клетки (пластини, сепаратори или конзоли) или батерийни пластини, на общо основание трябва да са без гума (каучук). Могат да се купуват и продават след тестване, или по споразумение между купувача и продавача.

RAINS – РАЗРЕДЕНИ (ИЗТОЧЕНИ) ЦЕЛИ БАТЕРИИ
Батерии без течност и примеси от чужди материали. Самолетни (алуминиеви или стоманено обковани) и други специални батерии са предмет на отделно договаряне.

RAKES – БАТЕРИЙНИ КОНЗОЛИ
Без батерийни пластини, гума и чужди примеси. Изисква се минимално съдържание на метали – 97%.

RANKS – ОЛОВНО – КАЛАЕНА СПЛАВ
Състои се от прибори за маса и кутии от сифони за сода, но със съдържание на калай минимум 78% и без месингови или поцинковани метали.

RЕLAY – МЕДЕН КАБЕЛ С ОЛОВНО ПОКРИТИЕ
Облицован кабел без обков (броня) и примеси от друг материал.

RENTS – ОЛОВНА СГУР
Да е чиста и на общо основание без примеси от чужди частици, желязо, нечистотии, вредни химикали или други метали.Да няма радиоактивни материали . Продажба въз основа на анализ или по договорка. По договорка между купувача и продавача да се отчита наличието на други метали, като антимон, калай и др.

ROPES – ОЛОВНИ ТЕЖЕСТИ
Може да се състои от оловни теглилки, със или без желязо, в зависимост от изискванията. Да е без примеси от чужди материали.

ROSES – СМЕСЕН ОБИКНОВЕН БАБИТ
Състои се от лагерен метал на оловна основа, с минимално съдържание на калай 8%, без Аленсов метал, орнаментов, антимонов и печатарски метал. Сплавта да е без цинк и да не е с прекалено съдържание на мед.

SAVES – СКРАП ОТ СТАРИ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИ
Състои се от различни стари матрични отливки със съдържание на цинк, със или без желязо и други чужди добавки. Да е без сондажни стружки, стружки, частици сгурия, едри и стопени парчета и угарки, съдържащи арсен. Всички неразтопяеми, замърсени и чужди добавки, както и летливите вещества (като гума, корк, пластмаса, грес и др.) се снемат, (приспадат). Материал, съдържащ над 30% желязо не се счита за годна доставка.

SCABS – СКРАП ОТ СТАРИ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИ
Състои се от нови или неупотребявани, чисти цинкови матрични отливки с метално покритие, които да не са корозирали.

SCOPE – СКРАП ОТ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИ С МЕТАЛНО ПОКРИТИЕ
Състои се от нови или неупотребявани матрични отливки от цинк. С метално покритие, които да не са корозирали.

SCOOT – ОТЛЯТИ ЦИНКОВИ АВТОМОБИЛНИ РЕШЕТКИ
Състои се от чисти, стари или употребявани ляти автомобилни решетки на цинкова основа, без припояван материал. Всички чужди добавки и външни материали се приспадат.

SCORE – СТАР ЦИНКОВ СКРАП
Състои се от чист сух, цинков скрап, като листове, капаци на съдове, чисти, нелегирани отливки и антикорозионни покрития. Сондажни стружки и скрити частици не се приемат. Материалът не трябва да е прекалено корозирал или окислен. Всички чужди добавки и допълнителни материали се приспадат.

SCREEN – НОВИ ЦИНКОВИ ИЗРЕЗКИ
Състои се от всякакви нови чисти цинков листове или частици от от формовани изделия, които не са корозирали. Да не съдържа чужди материали или добавки. Печатарски цинк, като цинк за гравирани машини, литографски пластини и гравирани адресни табелки са предмет на допълнително договаряне. Печатарския цинк да е без профилно фрезовани елементи.

SCULL – МАТРИЧНО ЛЯТИ ПЛОСКИ ЗАГОТОВКИ ИЛИ СЛИТЪЦИ
Състои се от разтопени материали от матрично лят цинк, на гладки, чисти твърди плоски заготовки или слитъци. Материалът да е без сгур и да е с минимално съдържание на цинк 90%. Максимално съдържание на никел 0.1%, а максимално оловно съдържание – 1%. По взаимна договореност се допускат блокове.

SCRIBE – СКРАП ОТ МАТРИЧНО ЛЯТ СОРТИРАН И РАЗДРОБЕН В РАЗДРОБИТЕЛ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕН В АВТОМОБИЛНИ РАЗДРОБИТЕЛИ
Да е чист, с отстранени замърсители, смазка, стъкло, гума и отпадъци. Да съдържа максимум 5% неразтопяеми частици, като желязо, мед, алуминий и други метали.

SCROLL – НЕСОРТИРАН СКРАП ОТ ЦИНКОВИ ОТЛИВКИ
Произведен в автомобилни раздробители. Материалът да е скрап с около 55% цинково съдържание. Други цветни метали като алуминий, неръждаема стомана, червен метал и др. са около 40%. Изолиран меден проводник около 1%. Съдържанието на отпадъци, нечистотии, стъкло, гума, смазки, желязо да не е повече от 5%. Всички отклонения се търгуват според отделна договореност между купувача и продавача.

SCRUB – ЦИНКОВА СГУРИЯ ОТ ПЛОСКИ ЗАГОТОВКИ ОТ ГАЛВАНИЗАТОРИ С ГОРЕЩ РАЗТВОР (комплексна технология)
Състои се само от неотделена цинкова сгурия от галванизатори под формата на плоска заготовка от гореща галванизация (комплексна технология) с минимално съдържание на цинк 92%, без арсенови угарки и случайни метални примеси. Разтрошени парчета под 2 инча в диаметър да не надхвърлят 10% от теглото на всяка партида. Плоските заготовки да не са повече от 100 фунта всяка. По взаимно съгласие между продавача и купувача се допускат и по-тежки парчета.

SEAL – ЦИНКОВА СГУР НА ПЛОСКИ ЗАГОТОВКИ ОТ ПОВЪРХНОСТТА НА ЛИНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ГАЛВАНИЗАЦИЯ
Състои се от неотделена със стопяване цинкова сгурия, отделена от повърхността на вана за продължителна галванизация, под формата на плоски заготовки, не по-тежки от 100 фунта всяка, с минимално съдържание на цинк 90%. По взаимно съгласие между купувача и продавача се допускат и по-тежки парчета. Да са без угарки от шлака. Разтрошените парчета по-малки от 2 инча в диаметър да не надхвърлят 10% от теглото на всяка партида.

SEAN – ЦИНКОВА СГУР НА ПЛОСКИ ЗАГОТОВКИ ОТ ДЪНОТО НА ЛИНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ГАЛВАНИЗАЦИЯ
Състои се от неотделена със стопяване цинкова сгурия, отделена от повърхността на вана за продължителна галванизация, под формата на плоски заготовки, не по-тежки от 100 фунта всяка, с мин. Съдържание на цинк 92%. По взаимно съгласие между купувача и продавача се допускат и по-тежки парчета. Да са без угарки от шлака. Разтрошените парчета по-малки от 2 инча в диаметър да не надхвърлят 10% от теглото на всяка партида.

SHELF – СГУРИЯ ОТ ГРУНДИРАНИ ЦИНКОВИ МАТРИЧНИ ОТЛИВКИ
Състои се от метална шлака от капака на котел за стопяване на цинкови матрични отливки. Да не е отделена чрез стопяване, да не е смесен със шихта , да е блестящ, металически и да не е корозирал или окислен. Да е излят в калъпи или на малки кубчета не повече от 75 фунта всеки. Цинкът е мин. 85%.

СТОМАНЕН СКРАП HMS-1
Максимални размери: 1 500 х 500 х 500 mm.
Максимално  тегло на 1 /едно/ парче – 400 кг.
Без неметални примеси, запалителни материали, двигател, взривоопасни материали и радиоактивност.
Допустими инертни материали – максимум до 1%.
Отговаря следните качества съгласно ISRI: 200, 201, 202.

СТОМАНЕН СКРАП HMS-2:
Размери на балите: максимум 1 500 x 800 x 800 mm.
Максимално тегло на една бала – 400 кг.
Без неметални примеси, запалителни материали, двигател, взривоопасни материали и радиоактивност.
Допустими инертни материали – максимум до 1%.
Отговаря на следните качества съгласно ISRI: 203, 204, 205, 206.