"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

На световния пазар има дефицит на цинк

януари 21, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

Последните статистически данни, публикувани от международна изследователска група (ILZSG) показват, че  световния пазар на цинк е в дефицит през цялата 2014 г. ,а   резервите са намалели с 326 000 тона.

Мините в Австралия, Канада, Индия, Ирландия и Намибия отчитат спад в продукцията на цинк през последната година. Въпреки това, този спад в производството е била покрит с нарастване на производството в други страни, включително Китай, Мексико, Перу, Швеция и Съединените щати. Като цяло, продукцията от цинковите мини е  нараснала  с 1,9% през 2014 г. в сравнение с предходната година. Производство на рафиниран метален цинк за 2014г. възлиза на 12 296 000 тона, което е  4,16% по-високо от  11,805,000 тона през съответния период на предходната година. Увеличението на производството на рафиниран цинк се дължи основно на увеличаване на производството от Китай. Световното търсене на рафиниран цинк се увеличи с 5,4% до 12,551 милиона тона през 2014 г. ,а в Китай се е увеличило  с 10.5%. САЩ отчетоха нарастване на търсенето с 3.9 %. От друга страна, явното потребление в страните в Европа е намаляло с 1.6%. През последните няколко месеца, цената на световния пазар на поцинкована стомана  е намаляла незначително, с около 0,5%, което се дължи на бавното търсене от страна на потребителите.

Изкупни цени/пунктове Ротердам-Холандия 21.01.2015

януари 21, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

 

Цени Холандия-Ротердам kg/EUR change лв/кг
Scrap copper price 4 1,95583 7,82
Scrap copper milberry price 4,3 1,95583 8,41
Scrap brass price 2,6 1,95583 5,09
Scrap bronze price 3,65 1,95583 7,14
Scrap Copper cable price 1,35 1,95583 2,64
Scrap RVS price 0,9 1,95583 1,76
Scrap aluminium price 0,8 1,95583 1,56
Scrap lead price 1 1,95583 1,96
Scrap zinc price 1,1 1,95583 2,15
Scrap battery price 0,4 1,95583 0,78
Scrap electric motors 0,35 1,95583 0,68
Scrap widia price 15 1,95583 29,34
Scrap tin price 3 1,95583 5,87
Scrap heavy iron price 0,17 1,95583 0,33
Scrap cut iron price 0,15 1,95583 0,29
Scrap unsorted iron price 0,14 1,95583 0,27
Scrap pcb 1 1,95583 1,96

*Информацията се предоставя от действаща холандска фирма за изкупуване на метален скрап в Ротердам/Холандия

Шанхай Метал Маркет 10.06.2014

юни 10, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Шанхай Метал Маркет.Цветни метали.

SCRAP PRICE Shanghai
China $/ton
 Lead 2227.56
Lead Weight 1970.35
Soft Lead 2079.32
Zinc 2426.28
Zinc Die Cast (Old) 1842.94
Zinc Die Cast/Lead 1715.54
201 SS 576.92
301 SS 1314.1
316 SS 2275.64
BareBright Cu > 99% 7187.5
Copper 7900.64
Copper Cu 96-98 % 7059.29
Copper Cu 94-96 % 6850.96
6063 10-10 Extrusion 1762.82
Aluminum 2086.53
Aluminum Can 1442.3
EC Wire Al > 99% 1875
Yellow Brass 5088.14
HMS 1 325.32
Mixed Steel Scrap 235.57

 

 

Прогнози за цинка

май 27, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Цените на  цинка  на  международния пазар остават на стабилно високо ниво. До 23 май на LME те са били $ 2090 / т, което е с 8% по-висока, отколкото ниското ниво от края на март.
Благоприятна ситуация с продажбите на автомобили по поръчка  подкрепя  световния пазар за поцинкована стомана и цените на металите. Растежа  на  Цинк и неговата  консумация на фона на ограниченото му производство (за разлика, например, от добива на мед), както и рециклирани материали, може да спомогне за възстановяване на неговия пазар .
Запасите от метала в LME досега са намалели до 720 тона повече от 10% в сравнение с началото на април. Според прогнозите на японската компания Mitsui & Mining Smelting, цените на металите през 2014 г. ще бъдат в диапазона от $ 2,000-2,200 / т

Световни метални борси.Днешни цени 08.05.2014

май 8, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Gold
Local Time Exchange Last Price
8.05. Tokyo Exchange 4283 Yen / gram
8.05 Hong Kong Exchange 1598.8 $ USD / 100 tr. oz
Trading Live NMCE of India 27751 RPS / 100 grams
8.05 CME Group 1304 $ USD / 100 tr. oz
Silver
Local Time Exchange Last Price Units
8.05 Tokyo Exchange 65.2 JPY / 10 grams
Trading Live NMCE of India 50633 RPS / Kg
8.05 CME Group 19.59 $ USD / tr. oz
Platinum
Local Time Exchange Last Price Units
8.05 Tokyo Exchange 4710 JPY / gram
Trading Live Johnson Matthey 1725 $ USD / tr. oz
8.05 CME Group 1443 $ USD / tr. oz
Rhodium
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live Johnson Matthey 1200 $ USD / tr. oz
8.05 CME Group 1150 $ USD / tr. oz
Palladium
Local Time Exchange Last Price Units
8.05 Tokyo Exchange 2630 JPY / gram
Trading Live Johnson Matthey 775 $ USD / tr. oz
8.05 CME Group 812 $ USD / tr. oz
Nickel
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live NMCE of India 840.7 RPS / Kg
Trading Live London Metal Ex. 18460 $ USD / Tonne
Tin
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live London Metal Ex. 23205 $ USD / Tonne
Copper
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live NMCE of India 406.15 RPS / Kg.
Trading Live London Metal Ex. 6740 USD / Tonne
8.05 CME Group 354.3 US cents / lb.
Aluminum
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live NMCE of India 107.8 10 Paise / Kg
Trading Live London Metal Ex. 1749.5 USD / Tonne
Trading Live London Metal Ex. 1861 USD / Tonne
Zinc
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live NMCE of India 111.25 RPS / Kg
Trading Live London Metal Ex. 2050.5 USD / Tonne
Lead
Local Time Exchange Last Price Units
Trading Live NMCE of India 122.9 RPS / Kg
Trading Live London Metal Ex. 2091 USD / Tonne

Primary Metals Prices 24.09.2013

септември 24, 2013 от  
Публикувано в Скрап Света

 

 

Primary Prices /Основни цени/Борса Китай
Name Price Change price $
Copper 52425 CNY/Metric Ton 6,1571 8514,56
Aluminum 14390 CNY/Metric Ton 6,1571 2337,14
Lead 14000 CNY/Metric Ton 6,1571 2273,80
Zinc 14810 CNY/Metric Ton 6,1571 2405,35
Nickel 97700 CNY/Metric Ton 6,1571 15867,86
Tin 148250 CNY/Metric Ton 6,1571 24077,89
Gold 261,95 CNY/Gram 6,1571 42,54
Silver 4310 CNY/Kilo Gram 6,1571 700,00
Antimony 64500 CNY/Metric Ton 6,1571 10475,71
Chrome 53000 CNY/Metric Ton 6,1571 8607,95
Cobalt 203500 CNY/Metric Ton 6,1571 33051,27
Indium 4575 CNY/Kilo Gram 6,1571 743,04
Magnesium 16750 CNY/Metric Ton 6,1571 2720,44
Manganese 14250 CNY/Metric Ton 6,1571 2314,40
Molybdenum Powder 315 CNY/Kilo Gram 6,1571 51,16
Niobium 825 CNY/Kilo Gram 6,1571 133,99
Palladium 158 CNY/Gram 6,1571 25,66
Platinum 300 CNY/Gram 6,1571 48,72
Silicon 13350 CNY/Metric Ton 6,1571 2168,23
Titanium Sponge 51,5 CNY/Kilo Gram 6,1571 8,36
Tungsten Powder 390 CNY/Kilo Gram 6,1571 63,34
Phosphor Copper 53750 CNY/Metric Ton 6,1571 8729,76