"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Цените на “Стомана Индъстри”

април 17, 2018 от  
Публикувано в Скрап България

Изкупни цени на Стомана Индъстри АД – гр.Перник

 

В сила от 12.04.2018 г.

Валиден до 16.04.2018 г.

   лв/тон базова  
Качество    скрап

цена

вагони

2.0. над 6мм

435

480

2.1 А

435

480

2.1. под 6мм

415

460

2.3. бали

388

433

2.5. стружки

190

235

2.6. гилотиниран

386

431

2.7. обрез

455

500

2.8. чугун

425

470

 

В сила от 17.04.2018 г.

   лв/тон базова  
Качество    скрап

цена

вагони

2.0. над 6мм

420

465

2.1 А

420

465

2.1. под 6мм

400

445

2.3. бали

373

418

2.5. стружки

175

220

2.6. гилотиниран

371

416

2.7. обрез

440

485

2.8. чугун

410

455

 

Намалени цени на скрапа . Турция,Тайван,САЩ

февруари 3, 2018 от  
Публикувано в Скрап Света

Цените на желязната руда приключиха миналата седмица с възход, след като претърпяха спад в началото на седмицата. Индексът на желязна руда – 62 %  на Metal Bulletin достигна 74,39 долара за тон в Циндао. Търговската активност на пазара на коксови остана слаба в петък, като се има предвид опасенията за атмосферните условия в Австралия и по-високите цени на коксуващите се въглища в Китай.

Цените на скрапа на основните пазари  отслабнаха след спада в цените на вноса в Турция. Турските заводи  забавиха към момента  морските си резервации през изминалата седмица, за да окажат натиск надолу върху цените, а преди четвъртък са резервирали само един товар, когато са резервирали и  още три товари на по-ниски цени в края на седмицата. Турски завод  в района на Мармара резервира американски товари от 20 000 тона HMS 1 & 2 (80:20) на 345 долара на тон франко, 22 000 тона шредер  на 350 долара за тон и 2 000 тона плейт и структурен скрап при 355 долара за тон cfr. Друг завод  в района на Измир резервира товар от същия доставчик със сходна разбивка и цени. Вторият  завод в същия район резервира британски товари от 45 000 тона HMS 1 & 2 (80:20) на 340 долара за тон франко.

Вносните цени на скрап за Тайван отново паднаха, като износителите вече имат  и по-голям обем на запасите поради повишеното търсене и търсенето на стоманени продукти надолу по веригата. Американските заводи блокираха ангажиментите си за железен скрап за доставка през февруари.


Търг ( склад за отпадъци от черни и цветни метали )

юли 7, 2017 от  
Публикувано в Скрап България

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1175/12.06.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение 11-04/17 от 04.04.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 182,00 кв. м“, с местонахождение гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, в района на жп гара Монтана /ПИ 48489.5.103 по КК и КР на гр. Монтана/, за складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 14.08.2017 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 09.00 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 290,00 (двеста и деветдесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 290,00 (двеста и деветдесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в ПОЩЕНСКА БАНКА, КЛОН ВРАЦА, IBAN BG71BPBI88981230024872, BIC BPBIBGSF.

Тръжни документи за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 01.08.2017 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието – банка ПОЩЕНСКА БАНКА, КЛОН ВРАЦА, IBAN BG71BPBI88981230024872, BIC BPBIBGSF до 16.00 часа на 07.08.2017 г. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 07.08.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.08.2017 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.08.2017 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 – Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.

Турски авто скрап

май 23, 2017 от  
Публикувано в Скрап Света

Турските цени на вътрешния пазар за авто  скрап са леко поскъпнли през изминалата седмица, тъй като търсенето на материал все още е твърдо, докато цените на корабните доставки  са останали сравнително стабилни.

Седмичната  оценка цена на  Metal Bulletin за  авто скрап (DKP клас) в Турция беше  TRY 930-1,030 ($ 260-288) за тон доставени, в сравнение с   TRY 910-1,005 ($ 254-281) за тон  от миналата седмица.

Цените на скрап HMS 1 & 2 (90:10) са $ 275 за тон

Цените на скрап HMS 1 & 2 (80:20) са $ 272.50 за тон

Цените на скрап бонус-грейд са $ 282.50 за тон CFR

 

Изложение Save the Planet 2017

февруари 28, 2017 от  
Публикувано в Mix News

 

 

       

 

Остава една седмица до 13-то издание на Конференциите и Изложенията за  Югоизточна Европа: ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), SEE Smart Cities – Интелигентни градове и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране).

 

От 7 до 9 Март проявата отново ще бъде място за среща на производители и доставчици на решения, потребители, представители на общини и научни среди.

 

Конференциите включват теми с практическа насоченост:

Конференция Интелигентни градове:

■ Сесия Енигмата на електронното здравеопазване в партньорство с Иновация Норвегия – София

*Участието в сесията е безплатно.

 

■ Революцията на големите данни в концепцията на интелигентните градове. Цифровият единен пазар и икономиката на интелигентния град    ■ Изграждане и оркестриране на Умни градове   ■ Смарт фасилити мениджмънт

Лектори от Европейската Big Data Value асоциация, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Интраком Телеком Гърция ще участват с презентации по темите.

Пълно съдържание на Програмата: Интелигентни градове   

 

Конференция ЕЕ & ВЕ:

■ Геотермална енергия: Потенциал и перспективи; Геотермални помпи за отопление ■ Управление на енергийния съюз и Пакетът за интелигентна и чиста енергия: Възможности за Югоизточна Европа ■ Съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове и др.

Лектори от Европейската инвестиционна банка, EURELECTRIC, Европейски геотермален съвет, Международна геотермална асоциация, Румънското и Македонско геотермално общество, Българска термопомпена асоциация, Националната асоциация по биомаса, др.

Пълно съдържание на Програмата: ЕЕ & ВЕ  

 

Конференция Управление на отпадъци и рециклиране:

■ Кръгова икономика: национално-политически аспекти и добри практики ■ Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство и ХВП ■ От биологични отпадъци към биогаз – добри примери ■ Сесия ИТАЛИЯ, организирана от Офиса в София на ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия  в чужбина, с участието на италианските изложители

Лектори от Европейска комисия – ГД Околна среда, Министерство на околната среда и водите на България, Софийска община, Асоциация на еколозите от общините, Европейската биогаз асоциация и др.

Пълно съдържание на Програмата: Управление на отпадъци и екология

 

▪ Сред продуктите на изложителите:

ИЗЛОЖЕНИЯТА:

• Норвежки павилион, организиран от Иновация Норвегия – Представителство в София

• Колективно участие на компании от Италия с подкрепата на офиса в София на ИЧЕ – Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия

• Австрийски павилион с промоционалната подкрепа на Advantage Austria София

• Директни участници от 13 държави – Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Холандия, Швейцария, Швеция и Южна Корея.

 

Организатор: www.viaexpo.com

Медиен партньор : www.scrap-bg.com

 

 

БГ Изкупни цени / 07.12.2016

декември 7, 2016 от  
Публикувано в Скрап България

 

Цените са в български лева, актуални към датата на публикуването им!

Мед дебела
9,43
Мед лъскава
9,48
Мед плътна
9,43
Мед тънка
9,10
Мед лакова
9,27
Месинг сборен
5,20
Месинг радиатори
4,95
Месинг стружки
4,8
Бронз
5,62
Алуминий сборен
1,95
Алунинй джанти
2,28
Алуминий дограма чиста
2,17
Алуминий дограма термомост
1,79
Алумний жица
2,33
Алуминий плаки
2,17
Алуминий радиатори
1,27
Алуминий радиатори с мед
3,06
Неръждавейка 10%
1,84
Неръждавейка 8%
1,50
Олово акумулатори
1,66
Олово
3,11
Цам/Цинк
1,62
Желязо дебело
0,31
Желязо тънко
0,25

 

Бум на цените.Мед и неръждавейка с рязко повишение

ноември 29, 2016 от  
Публикувано в Скрап Света

Китайските цени на медения скрап  рязко отчетоха  покачване  в понеделник, 28 -ти  ноември.

# 1 Copper Bare  и  # 1 медна тел и тръби имаха повишение  CNY 1100/ 159 долара за тон .

Цената на # 2 медни проводници и тръби също се увеличава с CNY 1100 / 159 долара на тон.

# 1 изолирани медни проводници 85% се покачиха с  CNY 400 / 58 долара  до цена  CNY 29550 на МТ / 4288 долара. Цената на # 2 изолирани медни проводници 50%  се поакчи с CNY 300 / 43 долара на тон , за да достигне  CNY 24750 / 3952 долара на МТ.

Медта  от трансформаторната скрап се  премести  по-високи с CNY 100 / 14,50 долара на МТ.

Cu / Al Радиатори  се увеличиха с CNY 300 / 43 долара на МТ през деня.

 

Нещо се случва и в САЩ и Канада…особено с цените на неръждаемата скрап:

Цените на скрап 304 се изкачиха от US $ 1090-1140 за тон до $ 1140-1190 на тон. Също така, цените на  скрап 316 са се увеличили  от US $ 1390-1440 за US $ 1470-1520 на тон. Цените на 409 хром скрап отчитат покачване от US $ 210-250 нива на тон до $ 260-300 за тон.  Цените на хром 430 са се повишили от US $ 300-340 до US $ 340-380 за тон.

Защо се увеличиха цените на скрапа?

ноември 23, 2016 от  
Публикувано в Скрап Света

Китайските производители наводниха световния пазар с евтина стомана през последните дванадесет месеца.През последните седмици обаче се наблюдаваше едно отстъпление на китайските производители  от пазара, което логично доведе и до по-голям интерес към суровините. Намаляването на заготовките от Китай ,позволи на  турските  заводи да увеличат производството си, което означава, че те се нуждаят от повече скрап. Към началото на месец ноември, купувачите плащаха  експортни цени на $ 255 на тон за HMS 1/2.

Но и нещо много важно се случи междувременно – цената на кокса  взе драматичен скок и  цената на руда се удвои до $ 70 на тон в рамките само на няколко месеца. В резултат на това, стоманодобивните  предприятия отново обърнаха своя интерес към по-евтиния вариант за тях – скрапа. Но и още една подробност спомогна за увеличението на цените –  стоманодобивни заводи не се запасиха  през септември и октомври – месеци, когато обеми за събиране са традиционно високи – което означава, че те сега трябваше да купуват повече материал през ноември, когато сравнителните суровини показаха свето разнопосочно движение.

В допълнение на това, не стига ,че намаля натискът от китайските производители на заготовки, а и цената им рязко се покачи.Тук отново се връщаме на темата за рудата, защото именно от нея има складирани стотици хиляди тонове по китайските пристанища.Спекулациите на Shanghai Futures Exchange  са в сътояние да променят не само местните цени и условия за търговия , а даже както се вижда и цените на европейските заводи-производители и колектори на скрап.

Но по-високите цени на скрапа, ще ограничат  икономическата изгода от използването на пещите , заготовките ще излизат на на по-висока цена ,износителите от Китай ще разполагат с двойно по-малък марж на печалба при износ за Европа .Още повече, че това е и прериода , в който повечето заводи правят профилактика или ремонтни дейности.Те не купуват за този месец, а и за декември скрап.

Първи в този списък се появиха ArcelorMittal, от където  заявиха голямо увеличение на цената на готовата продукция ( рулони) за следващото тримесечие.Италианците от Илва веднага  ги последваха и също обявиха увеличение на цените си за готовата продукция за януари месец.Полските заводи също вдигнаха цените за арматурите си.

Цените ще се върнат на старите си нива от месец септември.Повишението ще се отрази в ноември и декември, след което се очаква стихване на ценовата еуфория .Намалението ще започне от средата на декмеври, когато се договарят цени и количества на скрап за февруари.Тогава ще приключат и с профилактиката си много от заводите,китайците няма да издържат на високите коксови цени,постъпенно те ще падат ( най-малките очаквания са за 20 долара надолу за декември) ,което ще се отрази на януарските цени на скрапа.

Турските цени на скрапа 03.10.2016

октомври 3, 2016 от  
Публикувано в Скрап Света

Цени на турските вносни цени показват някои леки печалби от  американските доставки  в края на седмицата. 

Най-новия товар със скрап  на пазара се продава чрез премия на американския продавач и съдържа 10,000 т от 80:20, 15 000 т шредиран скрап  и 5000 м на бонус-грейд, като на  80:20 цената му беше $ 210 / т, шредера на $ 215 / т и бонуса  на  $ 220 / т. 

Източник, близък до сделката потвърди ценообразуването и товарите и  размера.

За днес цената към европейските  агенти   е твърдо на $ 210 / т. 

Завод  Kardemir има леко повишение на продажбите, вследствие на малко повече поръчки за арматура и това е искрата на надеждата, че може да повлияе върху цените на скрапа, но едва ли…Упорито се говори за връщането на Египет на пазара, което по-скоро ще окаже влияние .

Пазарите в Германия

септември 24, 2016 от  
Публикувано в Скрап Света

Цените на германския пазар за  стоманен скрап през септември остават почти без промяна в сравнение с предходния месец. По същия начин, вътрешните обеми на продажбите са били подобни на нивата от август. Количествата скрап са широко достъпни през септември. A при производството във Volkswagen не са имали проблеми  за притока на скрап.

Старите обеми на скрап се различават според региона. Докладите показват по-голяма наличност в южната част на Германия, което  се дължи на повишената дейност по демонтажи на стари оборудвания, докато в северната част на страната, скрапа и стружките са в  тенденция да бъдат ограничени.

Търсенето от немските заводи  е добре като цяло, с изключение на един завод в източната част на Германия, който обяви по-кратки работни часове  веднага след края на своята лятна почивка. Износът за Италия е по-добър, но не задоволителен  като италианските стоманодобивни заводи могат очевидно да отговарят на търсенето от страна на местни източници. Износът за Турция беше слаб поради официални празници.

Малко пазарни примери за търговията със скрап

юли 12, 2016 от  
Публикувано в Скрап Света

Ерика прекарва четири часа дневно ходене мили по улици и алеи,за да  рови в боклука и пълни  червена пластмасова количка за пазаруване с алуминиеви кутии и други малки метални предмети, след това ги предава за дребни суми, за да нахрани трите си деца.Това се случва в САЩ – Милуоки, но същото се случва и във всеки един град в Европа и в България.

34-годишната чистачка  е трябвало да работи по-дълго и по-трудно през изминалата година, като подчертава колко драстичен  е спада в металния скрап и цените на суровините – нещо , което се отразява най-много на най-бедните.

Преди две години, Ерика, щеше да спечели около $ 30 за една количка, пълна с отломки. Сега тя прави това за около $ 15 заради цените на спада.

Цените са паднали най-вече заради спад в световното търсене от страна на производителите, особено в Китай, натиск върху доставките, както и увеличеното използване на заместители.

Индексите, показват низходяща тенденция в цените на суровините  в продължение на няколко години, докато  2015 г.  вероятно  е най-лошата година в индустрията в продължение на десетилетия.

Например, цената за  бенчмарк No. 1 тежък скрап е около $ 500 на тон през 2008 г., преди да се  плъзне до  около $ 330 в началото на 2015 г. След това падна до около $ 170 до края на годината.

Спадът на неблагородните метали и цените на стоманата през последните две години е най-голямата криза, минала по най-дългия маршрут, от глобалната финансова криза през 2008 г. през  забавянето на икономическия растеж на Китай, който подхрани опасенията за намаляващото търсенето на индустриални метали.

Когато цените падат до определен момент, те просто нямат никакъв икономически смисъл за уличните търговци да събират скрап, и много от тези амбулантни търговци и събирачи на метали просто  трябваше да погледнат към други начини, от които да правят пари.

Много малки фирми вече не са в бизнеса  поради тази причина.Много големи фирми намалиха оборотите си  на 50%, съкратиха персонал и разпродадоха техника.Много износители просто спряха да изнасят метали и скрап и се пренасочиха към други бизнеси. Дори тези, които оцеляха до момента са на ръба. И ако все още има някой, който си мисли, че може да се справи, да оцелее, да преживее това, трябва да го попитате : “Дали не е по-голям от Китай” :) …или Англия!

Англия повлече и пазарите след “напускането” си от Еврозоната. Растящите цени на едро и нестабилен пазар тласкат нагоре цените на енергията.Тази енергия, която например използват голяма част от заводите в Англия.Съответно слабия паунд изпрати цените нагоре – до девет месечен ценови връх.Това също прави британската  енергия по-евтина за търговци, които се занимават в евро и следователно увеличаване на търсенето.

Всичко това се отразява не само в Британия – фючърсните цени на среброто на  New York Mercantile Exchange се изстреляха нагоре подкрепени от загриженост за перспективите за финансовите пазари след Brexit гласуването, в същото време в Германия паднаха цените на металния скрап : то пък се получи от гореизложените факти – слаб паунд, слаба цена на скрапа, висока цена на енергията ,скъпа продукция ( за Англия и по – евтина за Европа ).

Германците първи се усетиха и дръпнаха цените надолу.По това време в Турция е все още Рамадан и никой не мисли какво ще става след него. САЩ обаче се с една идея по-напред , те са помислили какво ще стане след  Brexit и придвидливо, но ударно изнасят огромно количество скрап, заради по-силния си долар  и техния износ не случайно достига 16 месечен връх по това време.

А в Турция, цените започнаха плавно но постъпенно още от май месец да вървят надолу.В края на май, турците се усетиха, че не бива да свалят много от цената и през първата половина на юни се опитаха да овладеят цени, да задържат поне на едно ниво,но вместо да постигнат тази цел, след Brexit, цените продължиха да падат.Тогава можеха да купуват евтино, но нямаше достатъчни количества скрап от основния им доставчик – САЩ, който изнесе скрапа за Югоизточна Азия.

И Япония се включи : от разрешените максимално 30 000 тона скрап, които може да бъдат търгувани от една фирма, страната намали износната квота до 10,000 тона.С това тя заяви : “Ние няма да продаваме евтин скрап и предпочитаме да го оставим в страната!”.

В заключение какво навързахме : слаб паунд, висока енергийна цена, ниски суровинни цени, висока цена на продукцията,силен долар.Един печеливш – САЩ и много губещи от ситуацията.Игра на котка и мишка…


Особености на скрап-цените в Китай

юни 16, 2016 от  
Публикувано в Скрап Света

След бързото нарастване на стомана и  цените на суровините през последните месеци, цените вече са коригирани на по-ниски. Преди това, цените на скрапа  в Китай  удариха дъното  при около RMB 1,000 / тон ( 151,98 $ )  през януари тази година, ниво, което отговаряше  за минималното ниво на цените и ниво,което да  подкрепи събирането на скрап в страната.

Съвсем наскоро, китайските цени на стоманата  паднаха рязко през последния месец, като нарастването на производството изпреварва търсенето, поради намаляващото сезонно купуване и бавните износи. Спадът в цените на стоманата са компресираните маржове на печалбите на заводите  , а също така доведоха цените на  скрапа  надолу с  RMB 200 / т  (  30 $ ) през същия период.

Бързото падане на цените показа, че има  пренасищане на стомана, че е  лесно достъпна на пазара, а в същото време  в северната част на Китай все още се пласира и  планирано първоначално производство. Това беше подкрепено от много тонове готова продукция стомана, която се измести  към нов връх, който се очаква да е превишил предишния връх от 992 Mt  през март тази година. Продължаващите увеличение на производството на стомана  и влошаването на условията на пазара,  поставиха  значителен натиск върху заводите  в провинция Дзянсу, особено когато  скрапа в момента е скъп в сравнение с разходите за произведената стомана.

Въпреки намаляването на търсенето, предлагането  на скрап остана здраво, защото колекторите се оказаха  в светлината на падащите цени. Според китайското министерство на търговията, повече от 245 милиона тона материал се рециклират през 2015 г., от които 59% е стоманен скрап. Ако  просто  се разпредели  общото работно персонала  в индустрията за рециклиране на пропорционална основа, то  около 8,8 милиона души трябва да бъдат свързани в търговията със  стоманен скрап. С други думи, 45 кг стоманен скрап се събират на човек на ден за  миналата година. В същото време, според най-наскоро публикува минималната ставка на заплатите от провинциите, най-ниската заплата в цялата страна е грубо RMB 1,500 на месец ( 230 $ ) . Ако приемем, че  в този бизнес със стоманен скрап колекторите  печелят само минималната си  заплата,  то минимални цени стоманения скрап трябва да бъдат RMB 1,100 / тон ( 167 $ ) . Въпреки, че това е едно  много основео изчисление, в края на миналата година доставките на скрап пресъхнаха, когато цените на скрап бяха  около RMB 1,000 / тон ( 152 $ ) , което показва, че цената, за събиране на скрап съществува в близост до това ниво.

RL_15062016

Следваща страница »