"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

6 милиона стари коли за скрап

май 27, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

До края на тази година Китай планира да се отърве от 6 млн. автомобили, които не отговарят на стандартите за вредни емисии, с цел подобряване качеството на въздуха, информира BBC News.

Повече от 300 хил. моторни превозни средства (МПС) ще бъдат изведени от експлоатация само в столицата Пекин. Според последните данни на Агенцията по околната среда на Китайската народна република (КНР), 31% от емисиите, които замърсяват въздуха в столицата, идват от изгорелите газове на коли. През идната година правителството планира да премахне до 5 млн. автомобили от останалите региони на Поднебесната империя.

„Планът за действие, насочен към засилване на контрола върху емисиите от МПС-та, ще бъде основен акцент от дневния ред за енергоспестяване в страната, за намаляване на емисиите, както и за нисковъглеродно развитие през следващите две години”, гласи становището на правителството на КНР.

Борбата със замърсявания се очертава като основен приоритет на китайските власти, които се опитват да намалят щетите, нанесени от десетилетия на производствено задвижване на растежа, заради който са принесени в жертва въздухът, водата и почвата на нацията. Държавният съвет на Китай обаче не предоставя подробности за това как ще се реализира най-новият му план.

В Пекин общинските власти вече са предложили субсидии за собствениците на автомобили, които доброволно да предадат старите си МПС-та за скрап или рециклиране. В допълнение към тези мерки, експертите призовават за подобрения в качеството на горивата, което също може да спомогне за по-малко замърсяване на въздуха и намаляване на смога в китайските мегаполиси.

След години на отричане на съществуващия проблем, централното правителство в Пекин тази година най-накрая призна, че замърсяването на въздуха „предизвиква сериозна загриженост”. Сега властите вече публикуват данни за качеството на въздуха в големите градове на Китай, коментира BBC.

Медията припомня, че през 2013 г. централните власти дори обещаха финансиране от 275 млрд. долара (163 млрд. паунда) за справяне с острите екологични проблеми на мегаполисите в следващите пет години.

Община Бургас се изчисти от ИУМПС

февруари 27, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Бургазлии масово се отървават от спрените си от движение таратайки. Общината отчете сериозен успех при изпълнението на програмата си за премахване на излезли от употреба трошки от обществените паркинги и предблоковите пространства.

Преди няколко години из целия град се виждаха накацали по тротоарите ръждясали и разпадащи се брички. От въвеждане на системата през юни 2008 г. досега премахнати 2164 таратайки, повечето доброволно от собствениците.

Трошките може и да са се разкарали от улиците, но новите коли на бургазлии окупираха Морската градина, която уж е забранена за движение.

В четвъртък автомобилите се движеха по алеите, включително велоалеите, и затрудняваха движението на пешеходците, излезли на разходка.

Друга част от возилата пък бяха паркирани около заведенията, които вече посрещат първи клиенти преди началото на пролетта.

Собствениците на стари коли с глоби до 2000 лв.

септември 9, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Собственици на стари коли, които са излезли от употреба, отнасят глоби от 150 до 500 лв., съобщиха от Столичния инспекторат. Ако возилото е на фирма, санкцията е от 700 до 2000 лв., гласи общинската наредба за отпадъците. Почти всички трошки обаче са собственост на граждани.

От инспектората уточниха, че ако автомобилът няма номера, тогава не може да се открие собственикът и да му се състави акт. Ако е в чужбина, пак няма как да мине метър и може да бъде глобен за зарязаното возило до блока. Причината е, че всяка кола, която не е минавала 2 г. на годишен технически преглед, се води излязъл от употреба автомобил, т.е. отпадък. Така че собственикът трябва или да я предаде за скрап, или да я държи в гаража си или на друг частен терен.

При вчерашната акция обаче се оказа, че едно возило, което трябва да отнесе паякът, е не на общински, а на частен терен в „Изгрев”, купен от собственичката на колата. Малко по-късно паякът отнесе стар фолксваген голф от ул. 131 в район „Изгрев”. На задното стъкло на возилото се виждаше залепеният стикер, с който собственикът му е уведомен, че има 3 месеца срок да си премести колата на частен терен или да я предаде за скрап. Той е поставен от комисия от представители на инспектората, районното кметство и полицията. „Автомобилът не е преместен. След това е издадена заповед от кмета на района за преместване на площадка за временно съхраняване”, обясни инж. Полина Асенова от инспектората. Копие от заповедта за премахване на возилото, издадена от районния кмет, се изпраща с писмо с обратна разписка. Така нямало как собственикът да се направи на неразбрал. Така че някоя от трите фирми, с които Столичният инспекторат има сключен договор за репатриране на автомобили, отива на място и вдига возилата. Собствениците им нямат основания да вдигат скандали

Ако обаче някой се присети за старото си возило и иска да си го вземе, може да го направи. Първо обаче трябва да плати 40 лева за репатрирането и още по 3 лв. на денонощие за престой на площадката за временно съхраняване.

 

От края на 2009 г. досега фирмите са вдигнали 338 трошки от софийските улици и тротоари. Комисиите са открили 4839 бракми. Най-много са открити в „Изгрев”, „Лозенец” и „Средец”.

 

„3690 са преместени от собствениците им, а 104 са минали годишен технически преглед и са в движение”, обясни инж. Асенова.

Ликвидация на “Хюндай”i30

май 3, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

http://www.youtube.com/watch?v=wzp9xq4UrBI

кликнете на линка за да гледате видеото

Автомобили от 140 до 840 лева

март 20, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Янка Първанова Александрова – синдик на “Експрес секюрити” ЕООД в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. ”Търговска” № 38, ет. 2, офис 2, ЕИК: 114021564, регистрирано по ф. д. № 627/1996 год. на Плевенски окръжен съд, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 29.08.2008 год., в несъстоятелност по търговско дело № 166/2010 год. по описа на Пернишки окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ,

обявява, че на 27.03.2013 год. в седалището и адрес на управление на ”Експрес секюрити”, находящ се в гр. Перник, ул. ”Търговска” № 38, ет. 2, офис 2, ще се проведе продажба на моторни превозни средства, собственост на длъжника, описани подробно в прикачения към обявлението файл.

Автомобилите се продават поотделно.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне в офиса на дружеството в гр. Перник, ул. „Търговска” № 38, офис 2, ет. ІІ с начален час 13.00 часа на 27.03.2013 г.

Оглед и информация за автомобилите може да бъде извършен след предварително съгласуване със синдика, пред ІІ-ра клинична база на ВМУ гр. Плевен.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в канцеларията на синдика, телефон за връзка – 0887 947 225 и в гр. Плевен, ул. „Владимир Вазов”.

За участие в търга се внася задатък от 10 на сто от началната стойност на вещите по особената сметка на синдика с титуляр “Експрес секюрити” ООД в несъстоятелност:

Общинска банка АД, финансов център Перник:

BG 42 SOMB 91 30 10 49 66 57 01, BIC: SOMB BGSF

За участие в договарянето кандидатите подават предложенията си в запечатан плик с посочване МПС за което участват, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, автомобил за който участват в търга и предложената от тях цена с цифри и думи, не по-малка от обявената начална цена.

Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на избраната вещ; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателство за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.

Предложенията за участие се подават до 13.00 часа в деня на продажбата – 27.03.2013 год.

За резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат съставени протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ.

Обявеният за купувач трябва в срок 5 дни от датата на обявяването му да купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако срокът за плащане на цената не бъде спазен, внесеният задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва кандидата, предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

 

 

1.TOYOTA RAV4 – 1997 ГОДИНА  / БЕНЗИН / 840 ЛЕВА

2.ТOYOTA PREVIA – 1991 ГОДИНА / БЕНЗИН / 290 ЛЕВА

3.VW GOLF – 1986 ГОДИНА / БЕНЗИН / 140 ЛЕВА

4.VW GOLF – 1988 ГОДИНА / БЕНЗИН / 165 ЛЕВА

5.FORD PUMA – 1998 ГОДИНА / БЕНЗИН / 850 ЛЕВА

6.ВАЗ 21011 – 1978 ГОДИНА / БЕНЗИН / 140 ЛЕВА

Автомобил без тех.преглед 2 години отива за скрап

януари 10, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Автомобил, който повече от 2 години не е минавал технически преглед, ще се води излязъл от употреба и трябва да бъде предаден за скрап. Това гласи наредбата на екоминистерството за излезлите от употреба моторни превозни средства, която правителството одобри вчера.

Собствениците на коли, които вече не са в движение, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване, пише още в документа.

За излезли от употреба коли ще се приемат тези, които са с прекратена регистрация след изплатена тотална щета, както и возила, които не са минали технически преглед повече от 2 години и са изоставени по тротоари и градинки.

Кметовете се задължават да събират тези стари и изоставени от собствениците им автомобили на определени за целта места. А лицата, които пускат коли на пазара, трябва да осигуряват за своя сметка събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба. Те трябва да изградят и компютърна информационна система за отчитане на пуснатите на пазара автомобили.

Междувременно от Столична община съобщиха, че миналата година частни фирми са вдигнали 79 трошки изоставени по улиците и тротоарите.

Те са закарани на площадки за временно съхранение. Най-много коли са вдигнати от централните райони „Изгрев”, „Лозенец” и „Средец”, където има и големи проблеми с паркирането. За сравнение през 2011 г. са прибрани 96.

Колите спрени от движение отиват на скрап

ноември 12, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Собствениците на коли, които вече не са в движение, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване. Това гласи проект на наредба на екоминистерството за излезлите от употреба моторни превозни средства, публикувана за обществено обсъждане. Тя описва изискванията за събиране, транспортиране и третиране на старите автомобили.

Наредбата предвижда операторите на центрове за разкомплектуване или на площадки за събиране да издават удостоверение на собственика на колата. Копието от него ще е част от документите за прекратяване на регистрацията на колата в КАТ.

В проекта е пояснено, че за излезли от употреба автомобили се приемат тези, които са с прекратена регистрация след изплатена тотална щета, такива, на които не е заверен знакът за технически преглед повече от 2 г. и изоставени автомобили. Според Закона за движението по пътищата последните се приемат за такива, ако са върху държавен или общински имот и “собственикът не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред”.

Кметовете ще определят местата, на които ще се предават старите коли, и ще организират събирането на изоставените от собствениците им. За целта ще сключват договори с организации за оползотворяване.

Според наредбата лицата, които пускат коли на пазара, осигуряват за своя сметка събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба. Те трябва да изградят компютърна информационна система за отчитане и контрол на пуснатите на пазара автомобили.

Икономическите оператори (търговци, застрахователи, фирми за събиране и рециклиране) трябва да информират потребителите за оползотворяването на колите, включително и чрез рекламни материали.

Наредбата въвежда изискване производителите да предприемат мерки за намаляване на отпадъците от колите, да ограничат използването на опасни вещества, да улеснят повторната употреба на компонентите, както и да влагат по-голямо количество рециклирани материали.

Продажба на бракувано МПС и ДДС-то

септември 11, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

В случай, че ЕТ извършва продажба на бракуваното МПС, следва да се има предвид следното: В приложение № 2 към глава деветнадесета “а” от ЗДДС са посочени стоки и услуги, за които е приложим специалният ред за тяхното облагане, както следва: 1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 5. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 – 4.Видно е, че за класификацията на отпадъците са приложими разпоредбите на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. В допълнителните разпоредби на същия са дефинирани понятията за отпадъци, както и за битови, производствени, строителни и опасни такива. По силата на § 2, ал. 1 от ДР на Закона за движение по пътищата снетите от отчет пътни превозни средства се считат за отпадъци по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. В т. 7 от становище изх. № 93-04-45 от 08.03.2007 г. на Министъра на финансите е посочено, че при доставки на отпадъци от черни и цветни метали (отпадъци по смисъла на ЗУО) е приложима системата на “обратно начисляване”. Определението на понятието “отпадъци от черни и цветни метали” е дадено в т. 13 от ДР на ЗУО. Като такива се третират технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци. Следва да се има предвид, че схемата за обратно начисляване представлява изключение от общото правило. Когато получателят по горепосочените доставки не е регистрирано по ЗДДС лице данъкът върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС е изискуем от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице. Доставчикът следва да начисли данъка на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС като издаде данъчен документ (фактура/известие), в който посочи данъка на отделен ред, включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка – декларацията по чл. 125 за този данъчен период и посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период. Схемата на т.нар. “обратно начисляване” на ДДС означава данъкът да се дължи от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице и то независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено понезадължено по закона лице (чл. 82, ал.5 от ЗДДС). Данъкът се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице. Следователно, ако получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице, доставчикът следва да издаде фактура, която трябва да съдържа реквизитите по чл. 114, ал.1 от ЗДДС и чл. 78. ал. 1 от правилника за прилагане на закона. Съгласно чл. 163в от ЗДДС във фактурата като основание за неначисляване на данък трябва да бъде вписан следният текст: “чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС”. Фактурите се отразяват в дневника за продажбите, като данъчната основа на доставка се вписва в колона № 11, а в колона № 12 не се посочва размер на данъка. При продажбата на бракувания актив разпоредбата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС вьв връзка с ал. 3 от същата правна норма е несъотносима. Това означава, че когато получателят по доставката не е регистрирано по закона лице, ЕТ е задължен да начисли ДДС, който не следва да се приспада от начисления при корекцията данък.

Данъчен кредит при бракувано МПС за скрап

септември 11, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период /чл. 79, ал. 4 от ЗДДС/. Независимо от разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, за стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното облагане /ЗКПО/, лицето дължи данък в размер, определен по съответните формули на ал. 6 от същата правна норма. Следва да се има предвид, че законът е предвидил някои изключения от горните разпоредби. На основание чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС в случаи на „унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина”. Предвид описаната фактическа обстановка в случая не са налице обстоятелствата, визирани в чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, поради това при бракуване на МПС-то следва да се извърши корекция по реда на чл. 79, ал. 3 във връзка с ал. 6 от ЗДДС в срока по ал. 4 от същата правна норма.

Кола за скрап: Мазда 929

август 4, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

марка Mazda 929
двигател +
скоростна кутия кг. 164
ходова част кг. 208
джанти кг. 22
общо дебело 394
тънко/купе 440
цяла кола 890
цветно 16
неметали и гуми 30
маса за цена 860
актуална цена/тънко 0.48
стойност на колата 412.8
10% от цената 41.28
стойност за клиента 371.52

Кола за скрап : Москвич Алеко

юли 19, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

марка Москвич Алеко
двигател +
скоростна кутия кг. 129
ходова част кг. 120
джанти кг. 22
общо дебело 271
тънко/купе 430
цяла кола 1042
цветно 31
неметали и гуми 310
маса за цена 732
актуална цена/тънко 0.45
стойност на колата 329.4
10% от цената 32.94
стойност за клиента 296.46

Кола за скрап : Лада 2103/1500

юли 7, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

марка Лада / 2103/1500
двигател +
скоростна   кутия кг. 149
ходова част   кг. 148
джанти кг. 22
общо дебело 319
тънко/купе 470
цяла кола 960
цветно 31
неметали и   гуми 140
маса за цена 820
актуална   цена/тънко 0.45
стойност на   колата 369.00
10% от цената 36.9
стойност за   клиента 332.10

Следваща страница »