"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Инвестиционни предложения за площадки за скрап

юли 15, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

“Организиране на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки и НУБА, намираща се в гр. Бургас, район на ж.п. гара Владимир Павлов” с инвеститорЕКОВАЛЕНТ” ЕООД .

“Дейности по третиране (събиране,съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от картон, хартия, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки в ПИ с идентификатор 07079.660.400, находящ се в гр. Бургас, кв. Победа, ул. “Волга” 31″ с инвеститор “ПРЕМИУМ МЕТАЛ” ЕООД, гр. Бургас.

“Изкупуване и съхранение на хартиени, картонени, пластмасови и стъклени опаковки с капацитет: хартия и картон – 50 т год., пластмаса – 10 т год., стъкло – 2 т год” с инвеститор СД “Лира – ПВС Лиркови и Сие”, гр. Бургас.

“Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в УПИ XXII-364, кв.16, с. Маринка, Община Бургас”. – Феникс Гарант ЕООД

“Третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, отпадъци от картон, хартия, пластмаса и метални опаковки в имот с идентификатор 07079.827.65, кв. Долно Езерово, гр. Бургас” с инвеститор “ХЕФТИ МЕТАЛС” ЕООД, гр. Бургас.

“Извършване на дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метелни опаковки в част от ПИ 000400, намиращ се в землището на гр. Българово, Община Бургас” с инвеститорДЕСИ 0096″ ЕООД .

“Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от хартия, картон, пластмаси, хартиени, картонени и пластмасови отпадъци от опаковки в част от ПИ 07079.660.13, по плана на гр. Бургас, Община Бургас” с инвеститор “Метал Стрийт 2012″ ЕООД.

“Дейности по събиране и транспортиране и съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки на съществуваща изградена площадка в ПИ с идентификатор 07079.659.510, ул. “Индустриална” N 80, гр. Бургас”. Феникс Гарант ЕООД

“Обособяване на площадка за дейности с ИУМПС и събиране и временно съхранение на оловни батерии в ПИ с идентификатор 07079.665.206, м. “Върли бряг”, землища на гр. Бургас” с инвеститор “КОРЕКТ ИНВЕСТ 08″ ООД.

 

БАР избра ръководството си за следващия 3-годишен мандат

юни 25, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Преди две седмици Българската асоциация по рециклиране (БАР) е гласувала новото си ръководство за следващия тригодишен мандат. Това е станало в рамките на провелото се в петък отчетно-изборно събрание, информират от пресцентъра на сдружението.

Председател на Управителния съвет (УС) остава Борислав Малинов, който е бил преизбран от колегите си. Негов зам.-председател пък ще бъде Юлиян Владимиров.

В състава на новия УС влизат 11 представители на компании, които са членове на БАР. Това са съответно: Борислав Малинов (“Норд холдинг” АД), Юлиян Владимиров (“Данио” ЕООД), Михаил Михайлов (“Феникс Инверс” ООД), Ренета Николова (“Трансис Индъстри” АД), Здравко Биков (“Ровотел Стийл” ООД), Иван Златинов (“Макметал Холдинг” АД), Ефтим Орманов (“Хефти Металс” ЕООД), Иво Йорданов (“Стам Трейдинг” АД), Михаил Попов (“Балкан Трейд Експорт” ЕООД), Емилия Александрова (“Дием 56″ ЕООД) и Стойчо Арсов (“К и А” ЕООД).

Трима души съставляват Контролният съвет на сдружението с екодейност. Това са Димитър Дачевски, представител на “Литексспорт” ЕООД, Момчил Цанев от “Ровен Груп” ЕООД и Юлиан Атанасов от “ШОЛЦ България” АД.

Асоциацията по рециклиране е сдружение с идеална цел. В нея членуват общо 96 дружества, чиято дейност е свързана със събирането, съхранението, транспортирането и механичната обработка на вторични суровини от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, каучук и др. Самото сдружение е член на международната организация по рециклиране Bureau of International Recycling (BIR), на Българска стопанска камара (БСК) и на Сдружението за стопанска инициатива.

Като основни приоритети на работата си Борислав Малинов очерта борбата с незаконните площадки, намаляването на кражбите на метали, както и осъществяването на диалог с институциите. “Ще провеждаме активна политика за поддържането на положителната тенденция за трайна промяна в общественото пространство и за налагането на общата положителна визия и платформа за прозрачност и публичност относно дейността на компаниите – членове на организацията. Ще привличаме нови членове с цел постигане на по-голяма представителност на браншовата организация” – заяви той в първото си изказване.