"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Търг за имущество

април 22, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Александър Георгиев Костадинов, сл. адрес гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 – синдик на „Нормекс” ЕООД, в несъстоятелност, съгласно Определение № 12 от 07.01.2013 г., по т. д. № 120/2012 г., по описа на Окръжен съд – гр. Русе, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 117545390, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Тутракан” № 44, на основание чл. 717а и сл. от ТЗ обявява на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелността, в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2, на 28.04.2014 г. от 10.30 часа ще се проведе продажба чрез търг с явно наддаване на следното имущество, собственост на длъжника:

1. Товарен автомобил – хладилник Пежо Боксер 208Д с peг. № Р7503РС, при начална цена – 2 480 лв.

2. Товарен автомобил Форд Транзит Конект 200 с peг. № СА7110АА, при начална цена – 4 640 лв.

3. Товарен автомобил Форд Транзит Конект 200 с peг. № СА6244АА, при начална цена – 4 640 лв.

4. Товарен автомобил Форд Транзит Конект 200 с peг. № СА6248АА, при начална цена – 4 640 лв.

5. Товарен автомобил – хладилник Мерцедес Спринтер 31 ОД с peг. № Р2359РК, при начална цена – 1 680 лв.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ.

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717ж от ТЗ – чрез търг с явно наддаване, при стъпка за наддаване – 100 лева.

Оглед на имуществото може да се извърши всеки работен ден от днес до 25.04.2014 г., между 14.00 ч. и 15.00 часа, след предварителна уговорка със синдика.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика – гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика на тел. 0888 881 774.

————————————————————————————————————————————-

Александър Георгиев Костадинов, сл. адрес гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 – синдик на „Еастра” ООД, в несъстоятелност, съгласно определение № 387/ 05.11.2013 г., т .д. № 19/2013 г., Окръжен съд – Ловеч, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121108585, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 18, на основание чл. 717а и сл. от ТЗ

обявява на интересуващите се, че съгласно определение от 07.04.2014 г. по т. д. № 19/ 2013 г. на Окръжен съд – Ловеч, в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2, на 28.04.2014 г. от 09.30 часа ще се проведе продажба чрез търг с тайно наддаване на следното имущество, собственост на длъжника:

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА Per. № Пазарна стойност
1 Полуремарке Шварцмюлер С 1523 ЕК 10 800 лв.
2 Полуремарке Шварцмюлер С 1524 ЕК 12 700 лв.
3 Мерцедес Вито СА 2639 MP 1 600 лв.
4 Влекач Рено Премиум СА 0084 СВ 16 000 лв.
5 Влекач Рено Премиум СА 0043 СВ 5 500 лв.
6 Полуремарке Шварцмюлер С 1529 ЕК 9 900 лв.
7 Полуремарке Шварцмюлер С 1528 ЕК 11 500 л в.
8 Полуремарке Шварцмюлер С 1521 ЕК 9 300 лв.
9 Товарен автомобил Пежо Експерт СА 1151 MB 2 300 лв.
10 Товарен автомобил Пежо Експерт СА 0899 АК 2 000 лв.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ.

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717 в от ТЗ – чрез търг с тайно наддаване.

Оглед на имуществото може да се извърши всеки работен ден от днес до 25.04.2014 г., между 14.00 и 15.00 часа, след предварителна уговорка със синдика

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика – гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика на тел. 0888 881 774.