"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Инвестиционни предложения за площадки за скрап

юли 15, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

“Организиране на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки и НУБА, намираща се в гр. Бургас, район на ж.п. гара Владимир Павлов” с инвеститорЕКОВАЛЕНТ” ЕООД .

“Дейности по третиране (събиране,съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от картон, хартия, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки в ПИ с идентификатор 07079.660.400, находящ се в гр. Бургас, кв. Победа, ул. “Волга” 31″ с инвеститор “ПРЕМИУМ МЕТАЛ” ЕООД, гр. Бургас.

“Изкупуване и съхранение на хартиени, картонени, пластмасови и стъклени опаковки с капацитет: хартия и картон – 50 т год., пластмаса – 10 т год., стъкло – 2 т год” с инвеститор СД “Лира – ПВС Лиркови и Сие”, гр. Бургас.

“Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в УПИ XXII-364, кв.16, с. Маринка, Община Бургас”. – Феникс Гарант ЕООД

“Третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, отпадъци от картон, хартия, пластмаса и метални опаковки в имот с идентификатор 07079.827.65, кв. Долно Езерово, гр. Бургас” с инвеститор “ХЕФТИ МЕТАЛС” ЕООД, гр. Бургас.

“Извършване на дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метелни опаковки в част от ПИ 000400, намиращ се в землището на гр. Българово, Община Бургас” с инвеститорДЕСИ 0096″ ЕООД .

“Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от хартия, картон, пластмаси, хартиени, картонени и пластмасови отпадъци от опаковки в част от ПИ 07079.660.13, по плана на гр. Бургас, Община Бургас” с инвеститор “Метал Стрийт 2012″ ЕООД.

“Дейности по събиране и транспортиране и съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки на съществуваща изградена площадка в ПИ с идентификатор 07079.659.510, ул. “Индустриална” N 80, гр. Бургас”. Феникс Гарант ЕООД

“Обособяване на площадка за дейности с ИУМПС и събиране и временно съхранение на оловни батерии в ПИ с идентификатор 07079.665.206, м. “Върли бряг”, землища на гр. Бургас” с инвеститор “КОРЕКТ ИНВЕСТ 08″ ООД.

 

От 1 милион мобилни телефони се извличат 16 тона мед

май 13, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Фирмите, които рециклират излезлите от употреба елуреди у нас, нямат разрешително да извличат златото и среброто от тях. „В България няма законна инсталация. Мисля, че има доста малки нелегални цехове, в които се извличат против всички закони и мерки за безопасност“, заяви Даниел Костов от фирма за рециклиране на излязла от употреба техника.

Технологията е отпадъците да се разглобяват и разделят на фракции. Част от тях, като пластмаса, стъкло и метал, остават в страната, а алуминият, златото и среброто се изпращат в преработващи центрове в Централна Европа, съобщава “Монитор”.

От 1 милион мобилни телефони се извличат 16 тона мед, 350 кг сребро и 34 кг злато. Освен тези ценни вещества обаче в старите телефони и компютри има и вредни за здравето елементи. Кадмият се съдържа в батериите на лаптопите и е едно от шестте токсични вещества, забранени с евродиректива. Изолацията от поливинилхлорид (PVC) в старите монитори също е вредна.

При изгаряне или неправилно депониране PVC освобождава диоксините и уврежда репродуктивната и имунната система. Живакът, който се използва в осветителните тела и плоските дисплеи, може да причини увреждане на нервната система, бъбреците и мозъка. Миналата година ЕС прие директива, според която през 2016 г. 45% от произведеното електрическо и електронно оборудване трябва бъде събирано от фирмите за рециклиране. У нас годишно се събират 30 тона ненужни компютри, телефони и хладилници.

Незаконна търговия с отпадъци

февруари 7, 2013 от  
Публикувано в Mix News

Икономическа полиция спипа 37-годишен мъж, защото извършвал търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз. Вчера той беше привлечен в качеството си на обвиняем. Наложена му е мярка за неотклонение “подписка”.

 

В хода на специализирана полицейска операция в средата на ноември миналата година в полскотръмбешкото село Раданово е била извършена проверка на площадка за търговия с вторични суровини от хартия, пластмаса и стъкло. В навеса към площадката и извън него са намерени голямо количество черни и цветни метали, за които собственичката на фирмата не представила лиценз за търговия с черни и цветни метали. По случая било започнато досъдебно производство.

След проведени действия по разследването е установено, че 37-годишният син на собственичката К. Н. от П. Тръмбеш, за периода декември 2010 г. до ноември 2012 г. е извършвал незаконна търговска дейност с черни и цветни метали. Служители на икономическа полиция са извършили цялостна проверка на документацията на фирмата.  Установени са и свидетели очевидци.

37-годишният мъж е криминално проявен и осъждан за незаконно притежание на боеприпас.

 

Пластмаси,хартия и стъкло

ноември 14, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Как трябва да се оползотворява боклукът в частта му на елементи, годни за рециклиране, и каква е ползата от това? Става въпрос предимно за хартия, стъкло и пластмаси.
Да започнем от последните. Ако спрямо тях се прилага методът на депониране, който сега у нас е основен, те се разграждат в продължение на стотици години. В този изключително продължителен процес от тях се отделят вредни вещества, които замърсяват земята и въздуха, а стигат и до подпочвените води, част от които се използват за питейни нужди и напояване. Пластмасовите отпадъци са голямо бедствие, предизвикано от постиженията на химията и прилагането им в производството. Спасението от тях става или чрез изгарянето им, или чрез рециклиране. За препоръчване е вторият начин, защото при изгарянето им също се отделят редица вредни елементи, които замърсяват околната среда. Сега у нас се депонират 70% от пластмасовите отпадъци, 18% се изгарят и само 12% се рециклират.
На второ място по обем като съставка на боклука са хартията и картоните, които също подлежат на рециклиране. Те се произвеждат предимно от дървесина. За добиването на 1 т книжна продукция се изсичат 30 петдесетгодишни дървета. При преработката им се изразходват 1600 куб.м вода и 1800 кВтч електроенергия. Поради което цената на първичната хартия възлиза на около 1500 лв. за тон. Чрез рециклиране същото количество се получава за 720 лв., но този процес може да бъде мултиплициран до 6 пъти и тогава цената на продукцията спада на 300 лв. Последното издание на книгата за Хари Потър е на хартия, четвърта преработка, и поради това тя се продава в САЩ за 11,30 долара. Ако е била отпечатана на първична, цената й е щяла да бъде 16,40 долара. Може би това е оказало влияние нейният 400-хиляден тираж да се изчерпи само за два и половина месеца.
Какво е положението при стъклените отпадъци? Според специалистите те могат да се рециклират най-малко 90 пъти. За производството на 1 т стъкло за необходими 4000 куб.м вода, 1600 кВтч електроенергия, 1700 кг силиций и още 450 кг инертни материали. Те се добиват в кариери, които нарушават екологичното равновесие в районите на тяхното разработване. На много места населението в тях се надига на протест. Създават се предпоставки за конфликти, защото хората искат запазването на ландшафта, а

концесионерите го превръщат в лунен пейзаж

С използваният сега основен метод на депониране на отпадъците се създават огнища на тотално замърсяване на големи територии, които са определени за сметища. В България всяка година се “произвеждат” около 3 млн. т боклук. Повечето от сметищата са с надхвърлен капацитет, а той ще продължава да се надвишава.
Бизнесът с боклука е високо печеливш за асовете в тази дейност. За да извозят сметта от кофите и контейнерите, фирмите, които са сключили договор с общините, реализират висока печалба. Тя се плаща от гражданите, които внасят такса смет. Така се стига до странното и дори унизително положение боклукчийска фирма да стане собственик на един от най-популярните български футболни клубове.
Има ли някакъв изход от това положение? Кардиналното решение е спешно да се построят няколко завода за рециклиране на отпадъците. Те трябва да бъдат с пределно голям капацитет, а не както част от сега съществуващите – със силно ограничен. Разделното събиране на отпадъците още дълги години ще бъде по-скоро пожелание, отколкото действителност. Защо за осъществяване на начинанието да не се привлече “клошарският елемент”, който по този начин си изкарва прехраната. Тези хора всъщност са основният контингент, който осигурява разделното групиране на отпадъците и в такъв вид ги предава в пунктовете за вторични суровини. Той и сега, за да си осигури препитанието, рови в кофите и контейнерите за боклук, но доходът от тази “дейност” прогресивно спада. През 2011 г. в пунктовете за вторични суровини 1 кг хартия се изкупуваше за 10 ст., а през 2012 г. – за 8 ст. Цената на стъклените отпадъци от 5-6 ст. е свалена на 3-4 ст., а на пластмасовите – от 5 на 3 ст. Затова клошарите и някои от ромите, които се занимават със събирането и предаването на вторични суровини, се насочват към търсенето на възможности за кражба на медни проводници и друг цветен метал, за които все още се плаща подобаващо. При това съгласно закона, ако някой е предал вторични суровини за 5 лв., върху тях се удържа данък 10%.
И какво се получава? България се задръства от боклуци. Вместо възможно най-голяма част от тях да се рециклират, като по този начин се пестят природни ресурси и се запазва чистотата на околната среда, се изсичат гори, опустошава се природата в много райони, загива фауната и флората, замърсяват се водите, въздухът, почвите. А на клошарите, които се препитават главно чрез събиране и предаване на вторични суровини, се отнема възможността да си изкарват хляба чрез някакъв труд, който е и обществено полезен.
В Италия извозването и преработката на боклука е приоритет на мафията.

За осъществяването на тази дейност обаче тя е създала 1,6 млн. работни места, поради което се ползва с уважение от населението. А мафиотите там не купуват футболни клубове, въпреки че имат такава възможност, защото бизнесът с боклука се оказва, както и у нас, изключително печеливш.
В България общини правят сделки с боклукчийската мафия за сметка на данъкоплатците. Затова вместо да се създават заводи за рециклиране и компостиране на отпадъците, те се депонират, което е допълнителен разход без всякаква възвръщаемост. А ако се създадат необходимите предприятия за рециклиране на индустриалните и за компостиране на битовите отпадъци, те ще произвеждат суровини, торове и горива. Това ще доведе до откриването на най-малко 25 хил. работни места и така заетите в тях ще изкарват прехраната си. Незнайно защо тези очевидни истини не са в полезрението на управляващите.

 

 

 

 

Йордан Съев

Цените на суровините падат

юли 30, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

До 7 стотинки падна изкупната цена за килограм хартия в пунктовете за вторични суровини в Пловдив. Сривът е сериозен в сравнение с края на миналата година, когато суровината се изкупуваше на 18 ст./кг. Причината според търговците е спреният в момента износ, който през 2011 г. беше основно за Турция.
Стъклото (бутилки и буркани) върви по 2 ст./кг, пластмасата и рет бутилките от минерална вода и бира – по 20 ст., а полиетиленът – по 30 ст.
Масово клиентите ни са бездомници. От 4-5 часа сутринта тръгват да събират хартия и стъкло от контейнерите за смет. Обикновено успяват да намерят около 30-40 килограма дневно. Направете си сметка – по 7 стотинки, това прави 2 лв. Колкото за хляб, обясни Георги Бонев, служител в един от пунктовете в града. По думите му, обаче през последните месеци все по-често го посещават и възрастни хора, които са принудени да ровят по мазета и тавани за стари книги, с които да си докарат нещо към пенсията и да вържат двата края. Хората от съседните блокове пък връщат по два буркана, по два килограма хартия. Може да е за 2 стотинки, но ги предават, разказва Георги. И допълва: Днес едно момиче донесе 70 кг стари партизански книги. Отделил съм няколко по-интересни да прочета нещо.
Пунктовете за вторични суровини предават хартията в завода в Пазарджик. Оттам определят  и изкупните цени.

Глава Трета от ЗОУ 2012

юли 18, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Чл. 29. (1) Отпадъците в зависимост от техните вид, свойства, състав и други характеристики се събират, транспортират и третират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо оползотворяване.
(2) Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците.
(3) В процеса на събиране, транспортиране и временно съхраняване опасните отпадъци се опаковат и етикетират в съответствие с действащите стандарти на Европейския съюз, както и в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.
(4) Производството, събирането и транспортирането на опасни отпадъци, както и тяхното съхранение и третиране се извършват при условия, осигуряващи защита за околната среда и човешкото здраве, в съответствие с чл. 1, включително чрез мерките за контрол на отпадъците и осигуряване на възможност за тяхното проследяване от образуването до окончателното им третиране, при спазване на изискванията на глава четвърта, раздел I.
(5) При превоз на опасни отпадъци на територията на Република България те се придружават от идентификационен документ по образец, определен с наредбата по чл. 48, ал. 1. Документът може да е в електронен формат и съдържа данните, определени в приложение IБ към Регламент (ЕО) № 1013/2006.
Чл. 30. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват, събират, транспортират и/или третират отпадъци, предприемат необходимите мерки за оползотворяване на отпадъците в съответствие с йерархията за управление на отпадъците по чл. 6, ал. 1 и при спазване на изискванията на чл. 1, ал. 3.
(2) Когато е необходимо за спазването разпоредбата на ал. 1 и за улесняване или подобряване на оползотворяването, отпадъците се събират разделно, ако това е осъществимо от техническа, екологична и икономическа гледна точка, и не се смесват с други отпадъци или други материали с различни свойства.
(3) Когато не е предприето оползотворяване на отпадъците в съответствие с разпоредбата на ал. 1, лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, предприемат необходимите мерки за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците в съответствие с разпоредбите на чл. 1, ал. 3 относно опазването на човешкото здраве и околната среда.
Чл. 31. (1) Във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на следните цели:
1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци;
2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
(2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно съгласно сроковете, определени в § 15 от преходните и заключителните разпоредби и наредбата по чл. 43, ал. 5.
(3) Методите за изчисляване на изпълнението на целите по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 43, ал. 5.
(4) Във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 целите по ал. 1 се изпълняват съвместно от всички общини в региона, в съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6.
Чл. 32. (1) Системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1 януари 2020 г. повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци в количество, не по-малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние.
(2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно съгласно сроковете, определени в § 16 от преходните и заключителните разпоредби.
(3) Методите за изчисляване на изпълнението на целите по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 43, ал. 4.
Чл. 33. (1) Системите за разделно събиране на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6 и за разделно събиране на отпадъци от опаковки обхващат не по-малко от  6 000 000 жители на територията на страната и задължително включват всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители, и курортните населени места.
(2) Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно.
(3) Изключение от изискването по ал. 2 се допуска в населени места, където няма изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата.
(4) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места по ал. 1 са длъжни да събират разделно отпадъците по ал. 2 и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и/или с организация по оползотворяване.
(5) Редът и условията за създаването и функционирането на системите за разделно събиране на отпадъците по ал. 2 и 4 се определят с наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 22.
Чл. 34. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират разделно.
(2) Биоотпадъците по ал. 1, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се извършват при спазване на изискванията на този закон и на наредбата по чл. 43, ал. 5.
Чл. 35. (1) За извършване на дейностите по третиране на отпадъци се изисква:
1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I, или
2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.
(2) Разрешение не се изисква за:
1. събиране и предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образуване, включително на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);
2. събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби;
3. дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
4. дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;
5. дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за „биомаса“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби;
6. дейности по обратно приемане на територията на търговски обекти на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми;
7. дейност по предварително обработване, обозначена с код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на образуването им, включително на територията на търговски обекти;
8. дейности по разделно събиране на отпадъци, които не се извършват по занятие, като събиране на лекарства с изтекъл срок на годност от аптеките или кампании на общините за събиране на отпадъци в училищата;
9. дейности като търговец и/или брокер на отпадъци, когато същите не включват дейности с отпадъци на определена площадка.
(3) За извършване на дейностите по ал. 2, т. 2 – 5 се изисква регистрация и издаване на документ по реда на глава пета, раздел II, а за дейностите по т. 9 – по реда на глава пета, раздел ІV.
(4) В случаите, когато се извършват едновременно дейности по ал. 1, т. 1 и по ал. 2, т. 3 – 5, лицата могат да подадат заявление за издаване на разрешение по чл. 67, включващо всички дейности, което отменя изискването за регистрация и издаване на регистрационен документ за включените в разрешението дейности.
(5) Регистрационният документ за дейности по ал. 2, т. 2 се издава самостоятелно от останалите разрешителни и регистрационни документи.
(6) С наредбата по чл. 43, ал. 1 се определят и общи правила при третиране на отпадъците за всяка от дейностите по ал. 2, т. 3 – 5, освободени от изискването за получаване на разрешение.
Чл. 36. Изтичането на сроковете за извършване на регистрация или издаване на разрешение или за изменение и/или допълнение на регистрация или разрешение по чл. 35 в случаите по този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му се смята за мълчаливо съгласие за извършване на съответната дейност.
Чл. 37. Не се допуска разполагане на площадки за третиране на отпадъци на територията на пояс I на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Чл. 38. (1) Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.
(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат в случаите на обратно приемане на отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА на мястото на продажба на съответните продукти.
(3) Техническите изисквания към площадките за извършване на дейности с ОЧЦМ, метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се определят в наредбата по чл. 43, ал. 1 и наредбите за съответния вид масово разпространени отпадъци по чл. 13, ал. 1.
(4) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път.
Чл. 39. (1) Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор.
(2) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на декларация за произход.
(3) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 2 се извършва на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини, безвъзмездно за всяка от страните.
(4) Сертификатът и деклaрацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.
(5) Отпадъците по ал. 1 се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.
(6) В случаите, когато на една площадка се извършват дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и ОЧЦМ, както и отпадъците, получени в резултат на тяхната предварителна обработка, те се съхраняват отделно на обособени части на площадката. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки и на ОЧЦМ, образувани след предварителна подготовка преди оползотворяване на ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, те се отчитат отделно с код и наименование съгласно наредбата по чл. 3.
(7) Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, са длъжни да осигурят на всяка площадка 24-часово видеонаблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешението или неговото допълнение с нова/и площадки и да съхраняват записите в продължение на една година.
Чл. 40. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от премахването на строежите се извършват от възложителя на строежа или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35, въз основа на писмен договор.
Чл. 41. (1) Битовите отпадъци от влизащите в страната въздушни, водни и сухоземни транспортни средства се третират непосредствено след влизането им в страната в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009, Закона за ветеринарномедицинската дейност и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват от лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35.
Чл. 42. (1) В случаи на сериозна опасност за човешкото здраве и околната среда, възникнала в резултат от образуването или дейностите с опасни отпадъци, Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите определя с решение необходимите мерки за премахване на опасността, включително при отсъствие на условията по чл. 35.
(2) По предложение на министъра на околната среда и водите с акт на Министерския съвет се разрешава използването до 10 на сто от оставащия капацитет на регионалното депо, който е в експлоатация, или проектния капацитет на друг вид регионално съоръжение за третиране на битовите отпадъци за нуждите на други региони, когато е налице обоснована и неотложна необходимост, свързана с изпълнението на Националния план за управление на отпадъците. Депата и/или съоръженията, използването на които се разрешава за нуждите на други региони, трябва да са изградени със средства, над 50 на сто от които са осигурени от държавния бюджет на Република България или от друго национално или международно финансиране.
(3) Отпадъците, предназначени за третиране по ал. 2, се оползотворяват и/или обезвреждат по цените за третиране на битовите отпадъци на съоръжението от съответната регионална система.
Чл. 43. (1) Условията и изискванията към площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци, за изграждането и експлоатацията на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци, както и за предварително съхраняване, третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и управление на отпадъци и оборудване, съдържащи полихлорирани бифенили, се определят с наредба на министъра на околната среда и водите, съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на здравеопазването.
(2) Редът и начинът за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци по глава четвърта, раздел IV, се определят с наредба на министъра на околната среда и водите, съгласувана с министъра на финансите.
(3) Изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите.
(4) Изискванията за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се определят с наредба на Министерския съвет.
(5) Изискванията към дейностите по събиране и третиране на биоотпадъци, методиката за изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 и разпределение на тези цели спрямо регионите по чл. 49, ал. 9 се определят с наредба на Министерския съвет.
(6) Изискванията за управление на утайки от пречистване на отпадъчни води се определят с наредба на Министерския съвет.

Преизпълнени изисквания в рециклирането

май 23, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

На 8 май министърът на околната среда и водите Нона Караджова е издала заповед, с която признава, че “Екопак”, ”Екобулпак”, “Репак”, ”Булекопак”, ”Екоресурс” и ”Екоколект” са преизпълнили изискванията в Закона за управление на отпадъците. Те са оползотворили и рециклирали средно над 50% от хартията, пластмасите, стъклото, металите и дървесината, пуснати на пазара през 2011 г. от фирмите, членуващи в тези организации. За миналата година компаниите в шестте обединения са внесли в страната или са произвели общо 292 000 тона опаковки, показват одитираните доклади. Заради добрите резултати те получават правото да не платят на държавата задължителната продуктова такса за опаковките.

Разпродават се заводи

ноември 3, 2011 от  
Публикувано в Скрап България

Заради  дългове частни съдебни изпълнители продават 7 завода в райно на Велико Търново. 17 288 904 лв. е цената на предприятието за стоманобетонови конструкции в Свищов. Фирмата е разположена в местната промишлена зона на територия от близо 200 дка. Пласират я заедно с машини и съоръжения, оценени за малко над 5 млн. С намалена цена пак за продан е пуснат и заводът за стъкло в Елена. Фирмата „Интериор глас” е оценена този път наполовина и за нея искат 2, 5 млн. Публичната продан е по настояване на кредиторите, сред които електроразпределителното дружество, Централната кооперативна банка и държавните железници. Заводът не работи от години и може да бъде нарязан само за скрап, както се случи с великотърновската шивашка фабрика „В. Мавриков”. Продава се и предприятието за преработка на плодове и зеленчуци, както и сушилни за гъби, също в Елена, за 450 хил. лв. Дружеството е собственост на закъсалата фирма „Консерв България”. За същата цена в съседство се търси нов собственик и на предприятие за енергоспестяващи крушки на фирмата „Транс Ескорт”.