"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Пазарите на скрап – Индия,Япония,САЩ,Турция

ноември 6, 2013 от  
Публикувано в Скрап Света

Перспективите за индийския пазар  на железен скрап остават несигурни.Търсенето на готови стоманени продукти е по-слабо от очакваното през октомври.Участниците на пазара  очакват тази тенденция да продължи този месец.

Настроения  на търгуващите цветен скрап и по скоро на купувачите се е подобрило на  японския пазар на цветен скрап. Токио Steel Manufacturing,  увеличава своите HMS2 изкупни цени на всичките си  пет  дъщерни дружества.Местните брокери очакват скрап превозите до япоснките заводи да останат стабилеи. Износители, базирана в Чубу, Kансай и Канто, планират да останат на пазара с агресивни ценови позиции през ноември.

Руските  стойностите за 3A- материал , са  по-висока в централните и  южните федерални области. Местните търговци твърдят, че перспективата  е да намалява търсенето през зимата , което може  да ограничи печалбите през ноември. Прогнозите за скрап от  строителния сектор вече са започнали да се влошават.

В САЩ заводите приемат  по-предпазливи кампании  за скрап и други суровини. Брокери очакват вътрешните купувачи на  скрап в началото на ноември  да намалеят заради  студените климатични условия, което затруднява транспортирането и да нарушат потока на суровината към заводите. Износителите,  които са извън източното и западното крайбрежие , предприемат по-агресивни позиции  за ценообразуване в средата на октомври.

Поръчките за скрап  в Турция са  по-малко силни, отколкото през септември.Мениджърите по покупките възобновяват сделките  след Курбан Байрам почивката . Купувачите трудно приемат  цените , дадени от Западна Европа и Северна Америка , с оглед на по-слабото търсене на  вътрешни поръчки за готови продукти и стомана . Местните заводи са  увеличили вътрешните си поръчки през  периода, разчитайки на поръчките от външните пазари на готова продукция.

Тайванските заводи , работещи на  електрически пещи, продължават предпазливата политика на закупуване.  Търсенето на стомана  от строителния сектор е паднало  малко  повече от очакванията на бизнеса. Участниците на пазара са под въпрос относно  устойчивостта на последните котировки за внос на контейнери HMS1 & 2 (80:20)  позовавайки се на слабостта на вътрешното търсенето надолу по веригата на  стомана и продуктите от стомана .

Факти и цифри за рециклирането на металите

септември 18, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Разделно събиране на метали:
В наши дни стоманата и алуминият са едни от най-разпространените материали за опаковки.
И двата метала се рециклират лесно и се отделят лесно от другите отпадъци.
Всеки тон рециклиран алуминий:
 Замърсява въздуха с 95% по-малко спрямо производството на нов от суровини;
 Спестява използването на 4 тона химически продукти;
 Спестява използването на 4 тона алуминиева руда.
При използване на рециклиран алуминий се спестява 95%, а при стоманата около 60% от
необходимата енергия за производството им от суровини. Превръщането, например, на
старата алуминиева кутия от напитка или консерва в нова, спестява 95% от енергията за
производство на нова кутия от суровини.
Факти и цифри за металните опаковки:
 За производството на 20 кутии от рециклиран материал се използва същото количество
енергия като за производството на 1 кутия от суровина;
 С рециклирането на 1 алуминиева кутия се спестява достатъчно енергия, за да работи 1
телевизор поне 3 часа;
 Рециклирането на 20 кг алуминиеви кутии спестява емитирането на 20 кг парникови
газове в атмосферата;
 Производството на 1 тон алуминиеви кутии от рециклиран материал спестява
потреблението на 5 тона боксит;
 Енергията за рециклиране на алуминия е само 10% от тази за производството му от руда;
 Загубата на суровина при изхвърляне на алуминиева кутия е равна на разхода да
напълните същата кутия до половината с бензин и да го излеете на земята;
 Енергията за рециклиране на алуминиева кутия е равна на произведената от 1 супена
лъжица бензин.

Енергията, спестена при рециклирането на 1 алуминиева кутия, стига за 3 часа работа на телевизора.
За производството на алуминиево кенче от рециклиран материал се изразходват едва 5% от енергията, необходима за неговото производство от суров материал.
От 1250 кг алуминиеви вторични суровини се получава 1 тон алуминий – алуминият се рециклира изцяло и процесът може да бъде безкраен.
Рециклирането на 7 метални кенчета спестява енергията, необходима на една 60 W крушка, за да свети 26 часа.
За производството на стомана от рециклируеми материали е необходима само една четвърт от количеството на енергията, която се използва при производството на стомана от първични суровини.
Рециклирането на един тон стомана спестява 1,5 тона желязна руда, 40% вода, 75% енергия и 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха.