"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Скрап-контрол от българите в Южна Африка

май 6, 2014 от  
Публикувано в Mix News

Български мафиоти са поели бизнеса със скрап в Южна Африка. Оказало се, че за нашите сънародници работят местни, които крадат наред всеки метал. В страната вървят арести, загубите са за милиони.
Разследването и последвалите удари по групировката, действаща в административната столица Тшване (от 2005 г. само градският център се казва Претория), започнало, след като от улиците започнали един след друг да изчезват билбордове, кошове за боклук, контейнери за насипни товари… дори железните стълбове на уличното осветление.
От общинското ръководство на Тшване помолили за съдействие полицията. Ченгетата влезли в дирите на престъпния синдикат и първо е бил задържан един от босовете на средно ниво – български гражданин, собственик на автокъща в предградието Акасия. В имота му са открити част от изчезналите метални конструкции. Няколко дни по-късно последвали арести на работещи за него четирима шофьори, служители на депото за отпадъци “Запад”.

“Четиримата са заподозрени, че крадели метални елементи и ги продавали за скрап на българския дилър. Той вероятно е посредничел за изнасянето на всичко за Индия”, съобщи пресаташето на Дирекцията за разследване на престъпността капитан Пол Рамалоко. Той предупреди всички търговци на метални отпадъци да пазят документите си от сделките за скрап, тъй като ще бъдат правени мащабни проверки.
Според полицията в Тшване щетите са огромни.
“Нашият одит показа, че от депото за отпадъци са изчезнали 53 контейнера със скрап. Всеки е на стойност 120 000 ранда и така щетите са за около 6 млн. ранда (около 800 хил. лв.), заяви Линдела Машиго, говорител на полицията в столицата.

“Трябва обаче тепърва да се установяват още кражби, а не е сметната стойността на изчезналите билбордове и стълбове за уличното осветление”, добави Машиго.
Ченгетата стигнали до българския дилър, като проследили GPS системите на камионите на градската почистваща служба. В имота на нашенеца са открити огромни количества крадени метали, а криминалистите установили, че всички намиращи се там превозни средства били с един и същ регистрационен номер.
Българинът в момента е пуснат под гаранция от 10 000 ранда. Той ще се яви пред съда на 20 май.

Отчет за проверките и глобите на РИОСВ

март 27, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

1942 проверки на 1678 обекта са извършили експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) през януари и февруари. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 963 предписания. Съставени са 122 акта, от които 15 за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 124 наказателни постановления на стойност 491 300 лева. За замърсяване на околната среда над допустимите норми и за неспазване на емисионни норми и ограничения са наложени 34 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са над 463 400 лева, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Акцент в контролната дейност на регионалните инспекции от началото на годината са проверки за нарушения приизвършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци. РИОСВ-Бургас е санкционирала с 30 000 лв. фирма „Нита” ЕООД за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без разрешително и с по 7000 лв. „Марсиани” ООД  и „Фри” ЕООД за извършване на дейности с излезли от употреба МПС без разрешително.Санкция от 7000 лв. е наложена на община Несебър за неспазване на технологията за депониране.

С по 10 000 лв. са глобени от РИОСВ-Русе кметовете на общините Ветово и Ценово за неосъществен контрол при образуване на нерегламентирани сметища на територията на общината, а кметът на община Суворово е глобен с 3000 лв. от РИОСВ-Варна, за неизпълнено предписание за почистване на замърсени земи с отпадъци.

От РИОСВ – Перник са издадени 11 наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкциина обща стойност 86 000 лв. С по 30 000 лева са санкционирани „Стийл Трейд 11″ ЕООД, гр.Перник за приемане от физически лица на отпадъци, които не са битови и представляват ЖП елементи и на „АЛКОСТИЙЛ” ЕООД, гр.Перник за приемане на отпадъци от черни и цветни метали без декларация за произход.

За същия период от РИОСВ – Пловдив са издадени 11 наказателни постановления, като с тях са наложени  имуществени санкции на обща стойност 72 400 лв.Община Карлово е санкционирана с 30 000 лв. за ненаправени две поредни месечни отчисления според изискванията на Закона за управление на отпадъците, с по 7000 лева – „Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД за дейност по третиране на отпадъци без необходимия регистрационен документ и на „Хефти Металс” ЕООД за неизпълнени условия, определени в разрешителното за дейности с отпадъци.

От РИОСВ-Русе с по 10 000 лв. са санкционирани „Рой БС” ООД, гр. Русе за осъществен внос на текстилни отпадъци без предварителна нотификация и „Рейнбоу Тур 2″ ООД, гр. Свищов за това, че дружеството няма договор за приемане на отпадъци.

Месечна санкция от 2170 лева е наложена от РИОСВ-Смолян на „Рудметал” АД за замърсяване на река Елховска от дейността на рудник „Димов дол”. За изпускане на непречистени отпадъчни води от дейността на предприятие за производство на индустриални батерии и акумулатори, от екоинспекцията в Шумен е наложена еднократна санкция от 3 350 лв. на „ЕнерСис” АД, гр. Търговище.

100 000 лв. е общата стойност на наложените имуществени санкции през януари и февруари за неспазване на условия от издадените комплексни разрешителни.  20 000 лева е санкцията, наложена от РИОСВ-Пловдив на „Монди Стамболийски” ЕАД и 10 000 лв. на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов”, гр. Пещера, площадка в с. Цалапица. За същото нарушение РИОСВ-Стара Загора е санкционирала с 15 000 лева „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД с. Ковачево, община Раднево, РИОСВ -Хасково с 15 000 лв. – „Неохим” АД, гр. Димитровград, РИОСВ – Благоевград с 10 000 лв. – община Петрич, и РИОСВ-София с 20 000 лв. – „Чистота Искър” АД и  10 000 лв. – „Топлофикация София” ЕАД.

Отпада забраната за физическите лица за предаване на скрап?

март 16, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Предвижда се отпадане на забраната физически лица да предават скрап срещу заплащане, каза в интервю за БТА председателят на Българска асоциация по рециклиране /БАР/ Борислав Малинов. Той беше потърсен за коментар по предвижданите промени в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, които по думите на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова трябва да бъде  публикуван за обществено обсъждане през идващата седмица. Доволни сме от промените в ЗУО, защото се решават двете най-важни неща за нас. Първото е, че отпада забраната за  физически лица да предават скрап срещу заплащане, което сегашният закон забранява, считано от 15 юли м.г. Второто е, че се разрешава безкасовото плащане, за съжаление само до 200 лева, каза Малинов. Той отбеляза, че сумата е недостатъчна и даде за пример Португалия, където лимитът от 400 евро се вдига на 1000 евро, както и Италия и Испания, където границата за връщане на отпадъци от черни и цветни метали за физическите лица също е 1000 евро. Считаме, че реалната сума у нас е 1000 лева за сделка, каза Малинов. От БАР изразиха неудовлетворение от предвиденото намаление на банковите гаранции за дейността на площадките за черни и цветни метали. От 25 хиляди лева за фирма плюс 5 хиляди лева за площадка, промените предвиждат намаление до 15 хиляди за фирма и 5 хиляди за площадка, информира Малинов. По думите му това е недостатъчно, за да излязат много площадки за скрап от “сивия”  сектор “на светло”. Заради рестрикциите в закона, от 2300 площадки на пазара останаха 900, искаме да ги върнем и да ги “ударим” чрез промените в Наказателния кодекс, които сме предложили, каза Малинов. При това положение аз гарантирам като председател на БАР, че кражбите, които вече са намалели с 50 на сто спрямо тези преди две години, ще останат на същото ниво, заяви той. Като положителен момент при промените Малинов посочи въвеждането на одити върху дейността на организациите за  оползотворяване и техните клиенти. Има фирми, които укриват количеството стоки, които пускат на пазара и не плащат за него дължимата екотакса. Подкрепят тази идея, защото много от подизпълнителите работят само по документи, каза председателят на БАР. От асоциацията са доволни от изравняването на дейността на автоморгите с тази на площадките за скрап. Много сме доволни,  защото те работеха незаконно, а сега ни изравняват изцяло, вкл. и площадките за изкупуване на електроника, каза Малинов. По думите му вероятно неволно към момента са изпуснати площадките за акумулатори и за метални опаковки, които “също трябва да  влязат в режим на работа с банкови гаранции”. Малинов очаква с влизането в сила на банковите гаранции за автоморгите, част от тях да спрат работа, с което повече  автомобили да бъдат изкупени от “светлия” сектор. Изкупната цена няма да се промени, тя е пазарна и зависи от цената на желязото, която в момента пада, коментира Малинов. Изкупните цени на стоманения скрап в момента на международния пазар са приблизително 42 стотинки на килограм, на медта – около 8 лева на килограм, на алуминия – 2 лева на килограм. Цветните метали са свързани с Лондонска метална борса, където цената на медта пада поради стагнацията в Китай. Цените на алуминий, никел, калай и олово са стабилни, а на желязото се определят от турския пазар, който е основен потребител, коментира Малинов. Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев коментира за БТА, че не очаква въвеждането на банкови  гаранции за автоморгите да оскъпи дейността им. При добра организация такива еднократни административни разходи не би  трябвало да се отразят на дейността в по-дълъг период от време, смята той. Не очаква промените да се отразят и на изкупните цени на старите автомобили. Промени в закона са възможни и след публикуването му на сайта на МОСВ за обществено обсъждане. Засега от ведомството се въздържат от коментари по предвидените промени с обяснението, че все още се работи по закона.

Община Бургас се изчисти от ИУМПС

февруари 27, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Бургазлии масово се отървават от спрените си от движение таратайки. Общината отчете сериозен успех при изпълнението на програмата си за премахване на излезли от употреба трошки от обществените паркинги и предблоковите пространства.

Преди няколко години из целия град се виждаха накацали по тротоарите ръждясали и разпадащи се брички. От въвеждане на системата през юни 2008 г. досега премахнати 2164 таратайки, повечето доброволно от собствениците.

Трошките може и да са се разкарали от улиците, но новите коли на бургазлии окупираха Морската градина, която уж е забранена за движение.

В четвъртък автомобилите се движеха по алеите, включително велоалеите, и затрудняваха движението на пешеходците, излезли на разходка.

Друга част от возилата пък бяха паркирани около заведенията, които вече посрещат първи клиенти преди началото на пролетта.

114 500 тона скрап

януари 13, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Катурнатият точно преди две години край остров Джилио круизен лайнер “Коста Конкордия” ще отплава от там в края на юни.

За целта неотдавна той бе “изправен” срещу сериозната сума от 600 млн. евро. До края на март корабособственикът “Коста Крочиере” трябва да реши къде ще бъде откарано огромното туловище, за да бъде направено на скрап. Кандидатите да свършат работата са 12 специализирани фирми, действащи в 12 пристанища. Те пък се намират в шест страни – Италия, Великобритания, Турция, Норвегия, Франция и дори Китай.

“Коста Конкордия” на 13 януари 2012 г. В момента на трагедията на борда му имаше над 4200 души. При катастрофата загинаха 34-ма.

 

За първи път Коста Конкордия плава през 2006 г. От тогава той е обявен за флангман на флотилията на “Коста Крочиере”. Той е най-големият кораб, строен някога в Италия.

Мерките му са 290 метра дължина на 38 метра широчина.

Корабът разполагаше с 17 мостика и палуби, от които 14 отворени за пасажерите.Екипажът наброяваше най-малко 1070 души.

Корабът можеше да побере до 3780 пътници и това го превръщаше в истински плаващград. Пасажерите бяха разпределени в 1500 каюти, от които 505 с балкон към тях.

Към тях трябва да добавим и 70 луксозни апартамента.

Пътниците на “Коста Конкордия” се прехранваха в 5 ресторанта, сред които изискания “Клуб Конкордия”, където маситеизискваха предварителна резервация, а клиентите бяха само най-отбраните.

Пътниците можеха да посещават и 13 тематични бара, сред които особено популярните “Коняк и пура” и “Кафе и шоколад”.

Корабът имаше 4 басейна, от които 2 със стъклен подвижен покрив, 5 джакузита, спортно игрище, джогинг пътека на открито.

Черешката на тортата беше спа-центърът “Самсара”, известен като най-големия подобен център на борда на кораб. Той се простираше на площ от 6000 квадратни метра, на 2 етажа.

Петдесет и пет каюти от кораба разполагаха с директен достъп до СПА-центъра, в който имаше спортна зала, комплекс за балнеотерапия, козметични салони, сауна, солариум, хамам.

Корабът разполагаше и с театър на 3 етажа и с казино.

Небива да се забравя и дискотеката, в която се организираха тематични партита.”

Коста Конкордия” предлагаше достъп до интернет и библиотека, а почитателите на шопинга можеха да се посветят на страстта си в десетките бутици на борда.

“Коста Конкордия” разполагаше и с автомобилен симулатор,в който човек можеше да си представи, че участва в рали.

Филми се гледаха на огромен екран, инсталиран пред един от басейните на лайнера.

В технически план корабът с тегло 114 500 тона беше оборудван с 2 двигателя с мощност, еквивалентна на 21 мегавата, което му позволяваше да достигне максимална скорост от 23 морскимили в час.

При скорост от 21,5 морски мили в час “Коста Конкордия” можеше да плава без спиране за презареждане от 10 до 14 дни.

В италианските морски среди обаче корабът беше известен като прокълнат,

заради несчупена бутилка шампанско при морското му кръщене през 2006 г. “Коста Конкордия” регистрира първия си инцидент през 2008 г. в Палермо.

При влизането в местното пристанище по време на внезапно разразила се буря, лайнерът беше тласнат от силните вълни и се удари в стените на пристанището. Десният му фланг и носовата час бяха разкъсани, но пътниците и екипажът останаха невредими.

Не бива да се забравя, че сега за злощастното си пътуване, приключило само няколко часа след началото му, “Коста Конкордия” потегли точно на датата петък 13-и.

Българин с незаконни отпадъци в Италия

декември 26, 2013 от  
Публикувано в Mix News

Екопатрули oткриха край италианския град Чезенатико в областта Емилия Романя незаконно сметище за строителни отпадъци – битуми, скрап, водосточни тръби, стари мебели и др., съобщи сайтът RomagnaNoi. Разследването установило, че те идват основно от хотел в ремонт в град Равена, и идентифицирало виновниците за нерегламентираното изхвърляне на материалите.

Оказало се, че в дъното на незаконното деяние е българският гражданин Д.Х.К., на 50 години, живеещ в италианския град Форли. Той ще отговаря пред съда за извършване на дейност по събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци, произведени от трети лица, без да има разрешително за съответната дейност.

При обиска в дома на българина също били намерени събрани отпадъци, други били разпръснати от него в околностите.

Установени са частните клиенти и фирмите, прибягвали до услугите на българския „мениджър“, възползвайки се от дъмпинговите цени, които предлагал той в сравнение с лицензираните оператори. Те също ще отговарят пред съда наравно с него за незаконно опериране с отпадъци.

Според италианските закони наказанието за подобен род престъпления предвижда от 3 месеца до 1 година лишаване от свобода или глоба в размер от 2600 до 26 000 евро.

Откриване на Рециклиращ център за опаковки в София

ноември 28, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

НОВА АВТОМАТИЗИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ЩЕ БЪДЕ ДЕМОНСТРИРАНА УТРЕ В СОФИЯ

С поставянето на Рециклиращия център в София, България става 56 държава в света, в която работи тази иновативна технология за намаляване на отпадъците от опаковки, в градска среда

 

                Уважаеми колеги,

Утре,  29.11.2013 г. (петък) от 11:00 часа, в Княжевска градина, Паметникa на Съветската армия (зад спирката на Орлов мост), ще се проведе Церемония за откриване на първия Рециклиращ център за приемане на отпадъци от опаковки. Пилотното приложение на напълно автоматизираната система за приемане на отпадъци от 3 вида опаковки – стъкло, метал, пластмаса, се изпълнява по проект от Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) и се финансира от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

Рециклиращият център приема опаковките, разделя ги автоматично в 3 контейнера и ги компресира, като намалява обема им до минимум. По данни на производителя на машините – норвежката фирма ТОМРА, за 1 минута в системата могат да се преработят до 42 опаковки. Капацитетът за събиране, сортиране и пресоване на съоръжението се равнява по обем на 12 контейнера за разделно събиране на отпадъци. Модерната технология се прилага успешно в 55 държави в Европа и света, между които Великобритания, САЩ, Норвегия, Германия, Гърция и други, като част от депозитната система за обратно изкупуване на опаковки. В България, приложението на технологията е подкрепено от МОСВ, и от двете пилотни общини – София и Димитровград, в които се изпълнява проекта „Национална информационна кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъци чрез пилотно внедряване на най-модерния технологичен - Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци - и намаляване на емисиите парникови газове (ЕПГ)”, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд  в България.

 

Заповядайте!


Искра Михайлова – Министър на околната среда, потвърди:

октомври 15, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Доста рестрикции в събирането на цветни и черни метали разбуниха недоволството на фирмите, които се занимават със скрап и според които има ръст на незаконна такава търговия. Общините от своя страна трябва да направят от догодина площадки за безвъзмездно предаване на този вид отпадъци, стари електронни уреди и др. Имат ли те тази готовност и така ли ще останат нещата законодателно?

Общините искат помощ за изграждане на площадките, а рециклиращите черни и цветни метали организации продължават категорично да са против общинските безвъзмездни площадки, тъй като им се взема бизнесът. Според тях с 30 процента е намаляло изкупуването на такива отпадъци и със също толкова е нараснал износът им. Това е загуба за индустрията на страната, тъй като металите са важна суровина. По този въпрос предстои да се работи. Имахме среща миналата седмица и проблемът е, че законните площадки за събиране на цветни и черни метали са намалели с 900 броя, но на незаконните расте. И тук само рестрикциите няма да свършат работа.

Обсъжда се намаляване на размера на банковата гаранция, която сега се плаща за площадка за търговия с цветни и черни метали. Коментира се възможността да има общински площадки за събиране на отпадъци и като дивани, маси, и други, които е недопустимо и грозно да ги оставяме край контейнерите в града. Явно и тук трябва да покажем моркова, тъй като не сме дорасли безвъзмездно да си предаваме отпадъците. Затова ще има промени и на тези изисквания, които ще гледаме да съгласуваме и да внесем за обсъждане в парламента до края на годината.

САЩ и Турция – на върха на скрапа

октомври 10, 2013 от  
Публикувано в Скрап Света

САЩ и Турция са единствените големи страни показващи възходящ тренд в използването на стоманен скрап през миналата година.

Увеличението в САЩ на стоманен скрап  е с  9,4% до 61,7 м. тона и е по-голямо от растежа на вътрешната готова продукция ,която расте с 2.7%.

Едно от възможните обяснения за по-широкото използване на стоманения скрап в САЩ е по-широкото използване на по-нискокачествени класове от металите.

Подемът от миналата година в турската консумация на стоманен скрап е около 5,1% до 32,4 м. тона въпреки че растежа в производство на стомана в страната все още е висок (5,2%). През 2012 г., имаше и по-широкото използване на стоманения скрап в две други големи “стоманени” страни – производителки, като Индия и Република Корея.

Индия увеличи изходящата стомана  с 4,3% до 76,7 метра тона, а вносът стоманен скрап  с 32.4% до 8.180 метра тона). Република Корея увеличи изходящата стомана с  0,8% до 69,1 метра тона, а вносът на  стоманен скрап с 17,4% до 10,126 метра тона.

“Напоителни системи” – 2

октомври 8, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Журналистическо разследване на вестник “Преса”, относно нарязването на тръбите в “Напоителни системи”, връзките с управляващите и техните кръгове от обслужващи фирми – можете да прочетете тук:

http://pressadaily.bg/publication/25168-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%E2%80%9E%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%E2%80%9C

Оборотите в скрап сектора са спаднали с 30-40%

октомври 4, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Според бизнес сдруженията оборотите на фирмите в сектора са спаднали с над 30-40%

Пет организации – Българска стопанска камара (БСК), Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българска асоциация по рециклиране (БАР), Асоциация на рециклиращата индустрия  (АРИ) и Българска браншова камара „Феникс ресурс”, изразиха становище във връзка с предстоящото общественото обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на  отпадъците (ЗУО).

През последните три години петте организации настояваха за спешно изменение на отделни разпоредби от закона, които нарушиха пазарното равновесие в сектора. По закона беше сезиран и Конституционният съд, който в момента разглежда дело за отмяна на част от текстовете, се казва в съобщение на БСК.

Преките негативни резултати от прилагането на ЗУО до момента са:
- Броят на площадките за работа с отпадъци от черни и цветни метали намаля с 65% и техният брой вече е под санитарния минимум. През 2011 г. площадките надминаваха 2 300 броя, а сега са около 900. Недостатъчното оползотворяване на отпадъци, освен че поставя под въпрос работата на преработващата индустрия като цяло, заплашва с безконтролно замърсяване цели области или е в основата на сив и черен сектор за търговия и преработване на метали;
- Над 7 000 работници и служители в сектора загубиха работата си след приемането на закона;
- По време на тежка икономическа криза работещите фирми в сектора бяха принудени да направят инвестиции на стойност над 50 млн. лв. в преоборудването на площадките и да отделят средства за банкови гаранции и допълнителни плащания, за да отговорят на тежките законови изисквания, без при това да бъдат сигурни, че ще могат да продължат да работят;
- Оборотите на фирмите в сектора спаднаха с над 30-40%,
- Взаимната задлъжнялост се увеличи;
- Появи се нелегален превоз на отпадъци към съседни държави, в резултат на което преработващата индустрия търпи значителни загуби.

За да се възстановят възможностите за ефективна конкуренция, стимулите за инвестиции, откриването на нови работни места и постепенното възстановяване на сектора, петте организации предлагат Министерството на околната среда и водите, правителството и парламентът да разгледат възможностите за промени в закона, които да разрешат тези проблеми, вкл.:

- Да отпадне изискването физически лица да предават безвъзмездно отпадъци с битов характер само на общински площадки или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини;
- Да отпадне безкасовото плащане за сделки с отпадъци от черни и цветни метали;
- Трябва да се облекчат процедурите по издаване на разрешение за дейности с ОЧЦМ и режимът да се промени от разрешителен в регистрационен, както е за всички неопасни отпадъци;
- Необходимо е да се намали банковата гаранция, както и облекчаването на административната тежест върху бизнеса със скрап.

Действащият закон предвижда най-тежкия възможен режим за площадките за дейностите с отпадъци без аналог не само в България, но и в останалите европейски страни. Този режим трябва да се облекчи в няколко конкретни стъпки, които са предложени на Министерството на околната среда и водите, се казва още в становището.

Банковите гаранции ще се намаляват

септември 30, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Банковите гаранции, които фирмите за оползотворяване и рециклиране на боклуци осигуряват в полза на държавата, ще бъдат намалени. Сумите са задължителни за издаване на разрешително за работа в сектора и достигат 1 млн. лв. Те се усвояват при законови нарушения. В повечето случаи те се издават срещу същата сума пари в брой или обезпечение с активи.

Редуцирането на гаранциите е предложено от екоминистерството като част от пакета мерки за по-малка административна тежест, приет от кабинета. Сумите ще бъдат определени сред срещи с бизнеса. Сега най-високите са гаранциите за организациите за разделно събиране на опаковки, за стари коли и за електрическо оборудване – по 1 млн. лв. Най-масово гаранциите засягат фирмите за скрап. Те плащат по 25 000 лв. за регистрация и по 5000 лв. за площадка.

По последни данни легално работят 539 фирми с 889 площадки. Гаранциите им са за 17,92 млн. лв. Със сумите на другите организации сметката набъбва до над 32 млн. лв.

« Предишна страницаСледваща страница »