"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

На световния пазар има дефицит на цинк

януари 21, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

Последните статистически данни, публикувани от международна изследователска група (ILZSG) показват, че  световния пазар на цинк е в дефицит през цялата 2014 г. ,а   резервите са намалели с 326 000 тона.

Мините в Австралия, Канада, Индия, Ирландия и Намибия отчитат спад в продукцията на цинк през последната година. Въпреки това, този спад в производството е била покрит с нарастване на производството в други страни, включително Китай, Мексико, Перу, Швеция и Съединените щати. Като цяло, продукцията от цинковите мини е  нараснала  с 1,9% през 2014 г. в сравнение с предходната година. Производство на рафиниран метален цинк за 2014г. възлиза на 12 296 000 тона, което е  4,16% по-високо от  11,805,000 тона през съответния период на предходната година. Увеличението на производството на рафиниран цинк се дължи основно на увеличаване на производството от Китай. Световното търсене на рафиниран цинк се увеличи с 5,4% до 12,551 милиона тона през 2014 г. ,а в Китай се е увеличило  с 10.5%. САЩ отчетоха нарастване на търсенето с 3.9 %. От друга страна, явното потребление в страните в Европа е намаляло с 1.6%. През последните няколко месеца, цената на световния пазар на поцинкована стомана  е намаляла незначително, с около 0,5%, което се дължи на бавното търсене от страна на потребителите.

Japan Scrap Metal Prices 05.01.2015

януари 5, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

 

 

Japan Scrap Metal Prices $/kg
Aluminum wire 1,47
(алуминиева тел)
Brass rollers 4,05
(месингови ролки,авто.скрап)
Cans – Press A 1,00
(кутийки – пресовани)
Car Batteries 0,49
(акумулатори)
Copper Bottom 4,79
(медни съдове)
Cutting Copper 5,36
(медни части – нарязани)
Electroytic Cathode Copper 6,60
(катодна мед)
Gun metal cutting powder 4,00
(месингов прах)
Gunmetal (bronze) 4,01
(бронз)
Gunmetal included 3,99
(месингов скрап)
Includes Copper 4,52
(мед – битови утреди)
Lead 1,01
(олово)
Ordinary copper 3,61
(тънка мед)
Pig Lead 2,40
(олово на блок)
Printing plate 1,33
(метални печатни листове)
Reduction of copper powder 4,88
(медна прах)
Sash – A 1,34
(алуминиева дограма)
Secondary Aluminium Ingot 99 Perc. 2,26
( алуминиев скрап на блок)
Tin Metal 19,87
(калай)
Wheels – A 1,58
(алуминиеви джанти)
Yellow Brass Red Turning 3,87
(жълт месинг ,стружки)
Zinc alloys 0,50
(цинкови сплави)
Zinc Metal 2,48
(метален цинк)