"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване

юли 22, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Група 31/2014/5 –   Начална цена 2431,50 лева

1.медни кабели с изолация от пластмасово гумено покритие –  700 кг

2. телевизори – 6 бр.

3.монитор от компютър – 1 бр.

4.фризери – 2 бр.

5.електрическа печка – 1 бр.

——————————————————————————

Група 34/2014/5 – Начална цена – 2794,50 лева

1.Меден отпадък – 80 кг

2.Акумулатори – 57 бр. – 630 кг

3.Негодни акумулатори – 31 бр. – 530 кг

4.Желязо – 800 кг

5.Медни кабели с изолация – 320 кг

————————————————————————-

Група 35/2014/5 – Начална цена – 8031,50 лева

1.Ел. мотори – 920 кг

2.Медни кабели с изолация – 1885 кг

3.Негодни акумулатори – 1740 кг

————————————————————————-

Група 36/2014/5 – Начална цена 280,50 лева

1.Оксижен/резак с маркучи и малка кислородна бутилка и голяма синя бутилка – 1 бр.

2.Кислородна бутилка с монометри – 1 бр.

3.Маркуч с горелка и редуцил вентил – 1 бр.

4.Метал Детектор с търсачна глава 28 см. – 1 бр.

——————————————————————————–

Диана Божова Иванова – старши юрисконсулт в отдел „Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата,

ОБЯВЯВА:

 

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване  44/2014 по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК на движими вещи, представляващи отпадъци и др.движими вещи, отнети в полза на държавата от съдебните органи.

Огледът на вещите се извършва всеки присъствен ден от 19.08.2014 г. до 22.08.2014 г. вкл. от 10  ч. до 15 ч. в ГПУ Петрич,  І-во РУП Перник, с. Студена, общ. Перник, ул.”Оборище” №7 и ТД на НАП София, ул.”Триадица” №2, ет.6.

Депозитът за участие в търга се внася по банков път до 22.08.2014г. в СИБАНК, BIC BUIBBGSF, IBAN: BG44 BUIB 9888 3322 9434 00, за всяка група вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП София, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търгa се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. Аксаков № 21 от 19.08.2014 г. до 22.08.2014 г., от 9 до 17 ч., както и по пощата за всяка  група вещи поотделно.

Отварянето на предложенията и продажбата ще се извърши на 26.08.2014 г. от 15.30 ч. в сградата на ТД на НАП София, ул.„Триадица” № 2.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка в 7-дневен срок от продажбата, след приспадане на внесения депозит.

Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на ТД на НАП София.

 

За контакти телефон: 02/ 9859 5415.