"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Търг за продажба на скрап от черни цветни метали

август 30, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

 

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 287 по точка 2/ 25.08.2014г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.Търгът ще се проведе на 18.09.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1 – Продажба на скрап от стълбове: 12 600,00 лв. (дванадесетхиляди и шестотин лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 780,00 лв. (седемстотин и осемдесет лева); Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от цветни метали: 89 335,00 лв. (осемдесет и десет хиляди триста тридесет и пет лева); Обособена позиция 4 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 306 600,00 лв. (триста и шест хиляди и шестстотин лева).
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 – Продажба на скрап от стълбове: 500.00 лв. (петстотин лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 100,00 лв. (сто лева); Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от цветни метали: 5 000,00 (пет хиляди лева); Обособена позиция 4 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 7000.00 лева (седем хиляди лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД “Общинска банка” AД, финансов център “Денкоглу”, разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 17.09.2014г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 17.09.2014г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

БГ Изкупни цени 30.08.2014

август 30, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Български Изкупни цени

30.8.2014 на дребно на едро лв/$ $/кг euro euro/kg
Мед дебела 9,60 10,00 1,48 6,76 1,95583 5,11
лъскава 9,60 10,00 1,48 6,76 1,95583 5,11
лакова 9,20 9,40 1,48 6,35 1,95583 4,81
тънка 9,20 9,40 1,48 6,35 1,95583 4,81
Алуминий жица 2,00 2,45 1,48 1,66 1,95583 1,25
дограма 2,00 2,40 1,48 1,62 1,95583 1,23
плаки 2,00 2,35 1,48 1,59 1,95583 1,20
твърд 2,00 2,20 1,48 1,49 1,95583 1,12
стружки 0,50 0,50 1,48 0,34 1,95583 0,26
радиатори 1,00 1,20 1,48 0,81 1,95583 0,61
Бронз 6,00 7,05 1,48 4,76 1,95583 3,60
Месинг 5,50 5,80 1,48 3,92 1,95583 2,97
Авторадиатори 5,20 5,50 1,48 3,72 1,95583 2,81
Неръждавейка 2,10 2,50 1,48 1,69 1,95583 1,28
Цам 1,3 1,40 1,48 0,95 1,95583 0,72
Цинк 1,3 1,40 1,48 0,95 1,95583 0,72
Олово 2,4 2,65 1,48 1,79 1,95583 1,35
Акумулатори 1,4 1,40 1,48 0,95 1,95583 0,72
Желязо / дебело 0,40 0,44 1,48 0,30 1,95583 0,22
желязо / тънко 0,35 0,38 1,48 0,26 1,95583 0,19
чугун 0,4 0,44 1,48 0,30 1,95583 0,22

 

Прогнозата за цинк и никел

август 27, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

“През следващата година цената на цинка и никела, е вероятно да расте, тъй като търсенето в световен мащаб изпреварва производството” , – казва Пол Крон, главен инвестиционен директор в Ситрин Capital Management LLC – “Цената на цинка може да достигне до 2500-2700 долара за тон, което е с 15 процента по-високо ниво  в сравнение от  миналата седмица ” – казва Крон, който управлява повече от 200 милиона долара в хедж фонд в Ню Йорк и много дълги сделки с  метали. “Никела  може да расте с 23 на сто до 23 000 долара, като забраната за износ на индонезийска сурова  руда намали доставките .Пазарът може да падне в дефицит от средата на следващата година,позовавайки се на цинка, който се използва за да се предотврати корозията на стоманата. Важен фактор е липсата на нови мини, както и планираното закриване на мината MMG в Австралия ” . Към 08:16 днес в Сингапур Nickel нарасна 0,5 на сто до 18 837 долара за тон ,на Лондонската метална борса  тази година  метала се повиши с 36%. Последният път, когато той се търгуваше над 23 хиляди долара  бе през август 2011 година. Тази година цената на цинка е увеличил с 14 на сто до 2,348.75 долара за тон и последено се   търгуваше над $ 2,700 през януари 2010 година.

Скрап-Маркет 27.08.2014

август 26, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Увеличението на цените, направени през втората половина на август oт доставчиците на метален скрап, бе посрещнато  със съпротива на потребителите. Според тях, поради стагнацията на пазара на дълги продукти  не могат да се споразумеят за  значително покачване на цените на суровините. Очевидно, през септември ръстът на цените на скрап все пак може да се осъществи.

 

В Турция, в последната седмица , скрап бе  закупен само от  няколко фирми, които се нуждаят от спешно попълване на суровини. Намаляването на реално търсене позволи да се спре започнатото  през юли увеличение на цените. Цените  на американски и европейски материали HMS № 1 & 2 (80:20),  са стабилизирани на $ 385 за тон CFR. Румънският скрап 3A  закупен в малки количества от турски фирми се на  $ 370-375 за тон CFR.

 

Въпреки това, доставчиците на скрап смятат, че това  е краткосрочна стабилизация. Обемът на износа на желязо и заготовки от Украйна е намалял, перспективите за по-нататъшни доставки са много неясни, така че търсенето на скрап в Турция, очевидно, трябва да се увеличи. Редица американски компании вече са поставили  предложеният за септември за доставка на HMS № 1 & 2 (80:20) на ниво не по-малко от 390 щатски долара за тон CFR. В допълнение, те  разчитат  на повишаване на цената на скрапа на вътрешния пазар и че това би  могло да подкрепи котировките за износ.

 

Американските компании са ревизирали  цените  на металния  скрап за Източна Азия. Цените  на HMS № 1 за Корея се се увеличили от около $ 380 до над $ 385-390 за тон CFR. Материал HMS № 1 & 2 (80:20) за  Тайван добави около $ 5 за тон до $ 350-355 за тон CFR. Въпреки това, тези цени са толкова далеч  и не представляват бъдеща заявка. Азиатските стоманодобивни компании са добре заредени със суровини иежентуална търговия с тях би започнала чак от средата на спетември.

Досега стоманодобива в Източна Азия отхвърля  високите цени, както се случва вЯпония. Местните фирми завишиха  цените  за материали H2 до 34.5 хиляди йени (около $ 333-334) за тон FOB, а контра-предложения от корейските купувачите идват до $ 10-15 за тон по-долу. Въпреки това, търговците не бързат. Според тях, потребителите рано или късно ще трябва да направят отстъпки.

 

Липса на търсене на неръждаем скрап

август 25, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

В последния пазарен анализ, Recycling International съобщава за ценови спадове на всичките марки неръждаеми стомани.

Качество 304 в началото на юни имаше цена 1800-1850$/тон , а в края на юли се котираше вече на 1750$/тон. Качество 314 от 2450$ на тон се продава в момента на 2350$/тон.

Скрап-търговията с хрома също бележи тотален спад – качество 409 е на цени 400$, качество 430 е на цени 490$.

Според най-новите статистически данни  на International Nickel Study Group в момента на световния пазар има излишък на 14 800 тона.Складовете на Лондонската метална Борса поставят и нови рекордни нива на запаси, което показва, че в скоро време недостиг на материал няма да има.

Цената на скрапа в Турция

август 25, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Турските вносни цени  на скрапа се задържаха непроменени и при последните  сделки  - Доставчик от  Балтийската акватория  продаде  24 000 тона  скрап HMS  I / II (80:20) на цени от $ 385 / т CFR, 13 000 т на  390 щатски долара / т CFR и 3000 тона  бонус-грейд  на $ 395 / т CFR,

Английски  търговец продаде  32 000 тона от HMS  80:20 на  $ 385 / т CFR и 8000 тона  бонус-грейд  на $ 395 / CFR . Двете тези продажби са били извършени за една и съща фабрика в Турция .

Благоевград – 6 фирми,6 площадки за скрап

август 22, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Шест са лицензираните площадки в Благоевград, които отговарят на новите законови изисквания за предаване на черни и цветни метали. Пунктовете, в който срещу декларация за произход ще могат да се връщат вторични суровини, са в квартал 248, района на Ж.П гарата, местността „Старата гара“, върху имот №9050, на ул. „Вихрен“ в района на Първа промишлена зона и в село Зелендол.

След последните промени в законодателството отпадъците с битов характер ще бъдат изкупувани само срещу декларация за произход, а тези с промишлен – само след представяне на сертификат.Това е една от мерките за предовратяване на кражбите на паметници, пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, стълбове, кабели, тръби или други елементи от водопреносната система.

Фирмите, които притежават лицензите за управление на площадките, обявени от Регионална инспекция по околната среда и водите-Благоевград, са ЕТ „Инвикто-Христо Миленков”, „Росиво” ООД, „Ровотел Стийл” ООД, „Скрино” ЕООД, „Феникс Благоевград” ООД и „Унитрейд Благоевград” ЕООД.

Ферохром – стабилно търсене

август 21, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Европейския  спот пазар на  ферохрома, набира скорост през първата половина на август  и е вероятно да се консолидира през септември, когато производителите започват  да се връщат от почивки.

Като цяло в Европа, търсенето от страна на производителите на неръждаема стомана е доста стабилено през последните месеци. Цената на високото съдържание на въглерод ферохром (Cr 60% мин Si 2% макс C 8.6%) варира от $ 01.05-01.07 за паунд. Нисковъглеродна сплав се продава за $ 02.08-02.11 за паунд.

Japan Scrap Metal Prices

август 21, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

 

 

Japan Scrap Metal Prices $/kg
Aluminum wire 1,68
(алуминиева тел)
Brass rollers 4,64
(месингови ролки,авто.скрап)
Cans – Press A 1,30
(кутийки – пресовани)
Car Batteries 0,58
(акумулатори)
Copper Bottom 5,67
(медни съдове)
Cutting Copper 6,34
(медни части – нарязани)
Electroytic Cathode Copper 7,15
(катодна мед)
Gun metal cutting powder 4,81
(месингов прах)
Gunmetal (bronze) 4,79
(бронз)
Gunmetal included 4,74
(месингов скрап)
Includes Copper 5,37
(мед – битови утреди)
Lead 1,24
(олово)
Ordinary copper 4,32
(тънка мед)
Pig Lead 2,71
(олово на блок)
Printing plate 1,58
(метални печатни листове)
Reduction of copper powder 5,81
(медна прах)
Sash – A 1,51
(алуминиева дограма)
Secondary Aluminium Ingot 99 Perc. 2,31
( алуминиев скрап на блок)
Tin Metal 24,00
(калай)
Wheels – A 1,79
(алуминиеви джанти)
Yellow Brass Red Turning 4,31
(жълт месинг ,стружки)
Zinc alloys 0,50
(цинкови сплави)
Zinc Metal 2,59
(метален цинк)

Скрап Борса Индия 21.08.2014

август 21, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Индия Скрап Цени $
Mill Heavy / тон 456,12
(стоманен скрап)
Aluminium Wire Scrap/кг 2,49
(Алум.скрап от кабел)
Aluminium Utensils Scrap/кг 2,27
(алуминиеви съдове)
Copper Mixed Scrap/кг 7,43
(96% меден скрап)
Aluminium Accessories scrap/кг 2,12
(алуминеви материали)
Brass huny Scrap/кг 5,50
(мед 60-65%, цинк 30-35%)
Copper Wire Scrap/кг 7,76
(Медна тел)
Gun Metal Scrap jalandhar/кг 6,19
(Червен месинг)

 

Delhi Metal Prices $/kg
Aluminium Sheet cutting 2,42
Antimony China 10,62
Brass Accessories 5,43
Cadmium Plate 3,05
Cadmium Rod 2,78
Copper Pat 7,67
Copper Super D.Rod 8,45
Inco Canada 21,49
Lead Ingo Desi Soft 2,25
Nickel Plate(4×24) 20,42
Nickel Plate(9×9) 20,34
Russian (4×4) 20,25
Tin Ingot 27,00
Zinc Dross 2,61
Aluminium Rod Company 2,68
Aluminium Rod Local 2,67
Kolkata Metal Prices $/kg
Copper 8,45
Lead 2,34
Tin 26,10
Zinc 2,83
Mumbai Metal Prices $/kg
Aluminium Ingot 2,52
Copper Wire Bar 8,61
Lead 2,32
Nickel Cathode 20,25
Tin 26,13
Zinc Slab 2,90
Copper Armature 7,87
Mumbai Base Metal Prices $/kg
Aluminium 1,84
Copper 6,84
Lead 2,09
Nickel 18,19
Zinc 2,15

Следваща страница »