"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Писмо от скрап-бранша до Б.Борисов

юли 17, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

“Парадоксалното е, че в България все още не съществуват общински площадки за безвъзмездно предаване на метални отпадъци, което означава, че гражданите вече няма да има къде да предават металните си отпадъци и разделното събиране на този вид отпадък е унищожено към момента”. Това се казва в писмо на пет браншови организации, обединяващи фирмите от рециклиращата индустрия, до председателя на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, с искане за среща във връзка с необходимостта от спешно приемане на промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

В писмото петте организации припомнят, че промяната в ЗУО е станала невъзможна, поради гласуването “въздържал се” от страна на депутатите от ГЕРБ, въпреки поетия по-рано ангажимент от страна лично на г-н Борисов за гарантиране на икономическата стабилност и запазването на работните места в сектора. Още повече, че подкрепа за промените е налице и откъм Националното сдружение на общините в РБ.

Отлагането на действието на цитираната разпоредба на ЗУО е от изключително значение, предвид даденото от Вас обещание и поет ангажимент, че законопроектът ще бъде приет, с цел осигуряване на условия за непрекъсваема работа на сектора. Като представители на законно функциониращия бизнес в страната, за нас екологията и опазването на околната среда са основополагащи принципи при извършване на дейността ни, като същевременно целите ни са свързани с развитието ни в една конкурентна пазарна среда“, се казва още в писмото на браншовите организации до Б. Борисов.

Писмото е подписано от Българската стопанска камара, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация по рециклиране, Асоциацията на рециклиращата индустрия и ББК “Феникс Ресурс”.

Лимит за скрапа

април 18, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Да се въведе лимит в количествата метални отпадъци, които може да се събират, предлагат двете браншови асоциации по рециклиране.

“Трябва да има ограничение за т.нар. битов отпадък. А когато количествата са над него, фирмата да докаже произхода с документ”, обясни идеята Борислав Малинов, председател на Българската асоциация по рециклиране. Това е една от мерките срещу незаконните площадки за скрап, които организациите искат. “В момента нелицензираните терени са във вид на постройки с висока ограда, зад която всеки може да складира, каквото си реши, и да твърди, че е битов отпадък”, каза Малинов.

Над 1000 били незаконните депа за скрап, половината от които са нововъзникнали. Заради тях се регистрира увеличение и на кражбите. Отмъкнатите кабели и релси дори се изнасяли към съседни държави.

Тотална забрана за изкупуване на релси, части от вагони, кабели, капаци от шахти искат още от бранша. В началото на годината асоциациите са подали сигнали за 10 незаконни площадки на МВР, 3 от които вече са затворени. Вчера е обявено за още 2 обекта. “Имахме среща с премиера и той се ангажира институциите да съдействат”, каза Малинов.

 

Евдокия Манева – “Нашата цел е да закрием тези площадки”

февруари 18, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Според различни асоциации свързани с бизнеса със старо желязо промените в закона за управлението на отпадъците фаворизира фирми близки до властта.

 

Целта на предложените от екологичното министерство промени в Закона за управлението на отпадъците целят да фаворизират някои фирми за сметка на други. Около това мнение се обединиха Българска стопанска камара (БСК), Българска асоциация на металургичната индустрия, Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране и Българската асоциация по рециклиране.

По думите на адвокат Иван Груйкин – представител на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране, заместник-министър на околната среда и водите Евдокия Манева лично е казала на една от комисиите, където са се обсъждали промените в закона, че целта е единствено да се закрият площадките за събиране на цветни и черни метали. “На една от комисиите Манева заяви, че министерството не цели взимане на балансирано решение, а има единствено рестриктивна цел. – “Нашата цел е да закрием тези площадки”, ни заяви в прав текст Манева”, каза Груйкин.

Според изнесените данни на територията на България в момента работят 2 300 площадки за събиране на старо желязо. Заради изискването в новия закон, което е влязло в сила от 5 февруари, площадки не могат да работят на територията на общини, които нямат общи устройствени планове. Отново по данни изнесени днес от общо 264 само 10 имат устройствени планове. “Това крие опасност от закриването на 1900 от съществуващите в момента площадки в страната, което е 2/3 от целия бизнес”, добави Груйкин.

По думите на Владимир Димитров – представител на Българската асоциация по рециклиране оборотът на бизнеса с рециклиране на метали е 2.2 млрд. лв., като 950 млн. лв. е за износ. “Работните места в сектора са 20 хил., а непряко свързаните, събирачите, са 180 хил.”, добави Димитров.

От присъствалите на срещата асоциации отказаха да назоват кои са играчите на този пазар, които ще заемат мястото на тези, които ще напуснат пазара заради промените в закона. Те казаха само, че имат данни за много случаи, в които изрядни пунктове за събиране на метали сигнализират за незаконна дейност. “Вместо полицията да разследва сигналите, започват масови проверки на фирмата подала сигнала и това е целенасочена политика”, добави Димитров.

Според депутати от опозицията една от фирмите, които ще бъде най-облагодетелствана е фирма “Надин”, която е свързана с приватизацията на “Кремиковци”. Причина за тези обвинения е фактът, че от 2014 г. новият закон предвижда да бъдат създадени общински площадки за събиране на цветни и черни метали и само те да извършват тази дейност. По думите на депутата от “Коалиция за България” Петър Курумбашев „Надин” вече е сключила договор със 140 такива площадки.