"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Електронна скрап.Цени България 08.10.2014

октомври 7, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

 

Процесор: Керамичен, жълта плочка                               Килограм           210 лева.

Процесор: Керамичен                                                             Килограм            110 лева.

Процесор: Черен – пластмасов                             Килограм           110 лева.

Процесор: Зелен – пластмасов                              Килограм           50 лева.

Рам памет: с бели крачета                      Килограм           10 лева.

Рам памет: с жълти крачета                    Килограм           30 лева.

Дънни платки: Нови                    Килограм           4 лева.

Дънни платки: Стари                  Килограм           7 лева.

Лентов кабел за компютър      Килограм          3,00 лева.

Платки от сървъри                       Килограм           6 лева.

Платки от ЕИМ                                             Килограм           7 лева.

Платки от монитори                    Килограм           0.35 лева.

Захранване с кабели                   Килограм           0.50 лева.

HDD – хард дискове                      Килограм           1.50 лева.

CD/DVD Записвачки                     Килограм           0.40 лева.

CRT / LED Монитори                    Брой                    2 лева.

Батерии от UPS                              Килограм           0.50 лева.

Принтери и Факсове                   Килограм           0.20 лева.

Платки от CRT/LED/LCD телевизори:                  Килограм           0.30 лева.

Телевизори – цели                                                   Брой        3 лева.

Перални                                                                       Брой         5 лева

Печки                                                                           Брой           5 лева

Хладилници                                                               Брой          5 лева

Платки от мобилни телефони                                                               Килограм          30 лева.

Цели мобилни телефони – без батерия                              Килограм        12 лева.

Релета от стари телефонни централи                                               Килограм         2 лева.

Куплунг РППМ 17-48-3 Кафяв – бакелит                            Брой     6 лева.

Куплунг РППМ 17-52-3 Кафяв – бакелит                            Брой     7 лева.

Сини Кондензатори                     Килограм           150 лева

Кафяви Български кондензатори                         Килограм           650 лева

Стари касови апарати                 Килограм           0.20 лева

Интегрални схеми с жълта плочка                      Килограм           160 лева

Рентгенови снимки – използвани                        Килограм           1.50 лева

Нови рентгенови снимки                                       Брой       2 лева

Стари черно – бели кино ленти                            Килограм           1 лев

Кондензатор H90, H50, H30                                    Килограм            1000 лева

ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори

май 9, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

 

ПРОЕКТ!

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

——————————————————————————————————-

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№……………………..

от…………………….. 2013 г.

за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351 на Министерския съвет от 27.12.2012 г. (Обн., ДВ, бр.2 от 2013 г., попр. ДВ, бр.6 от 2013 г.)

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

§ 1. В чл. 28, ал. 3 думите „по чл. 30, ал. 1, буква „б” се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „б””.

§ 2. В чл. 31 се създава ал. 3:

„(3) Броят на местата за поставяне на съдове за събиране на портативни и/или автомобилни НУБА в системите по чл. 30 се определят спрямо пазарния дял на организацията по оползотворяване на НУБА или на лицето, което пуска на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, и изпълнява задълженията си индивидуално.”

§ 3. В чл. 37 след думите „могат да върнат портативни” се добавя „и/или автомобилни”, а думите „портативни батерии и акумулатори” се заменят с „батерии и акумулатори от същия вид”.

§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 32:

„32. „Пазарен дял” е процентното съотношение на количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори от съответното лице към общото количество батерии и акумулатори пуснати на пазара в Република България от всички лица.”

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/МАРИН РАЙКОВ/

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                                          /РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ/

__________________________________________________________________
                                                                      

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО

НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ: 

                                                                                              /КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА/

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПНООП:                                                                                                                                                                     /ВАЛЕРИЯ ГЕРОВА/

Международни скрап-цени(на дребно) 25.04.2013.

април 25, 2013 от  
Публикувано в Скрап Света

Международни изкупни цени / на дребно

 

Non-Ferrous Scrap Metal 1 либра/ долари  либри за  1 кг. цена $/кг
Scrap Bare Bright Copper 2,82 2,205 6,22
Scrap #1 Copper 2,83 2,205 6,24
Scrap #2 Copper 2,68 2,205 5,91
Scrap insul Hvy #1 copper Wire 85% Recovery 2,23 2,205 4,92
Scrap insulated Light Wire 50% Recovery 0,75 2,205 1,65
Scrap EDM Wire 2 2,205 4,41
Scrap Brass (hard) low lead 2,45 2,205 5,40
Scrap copper Rads 2,01 2,205 4,43
Scrap Brass (red) 2,37 2,205 5,23
Scrap Brass (yellow) 2,01 2,205 4,43
Scrap copper Rads (w/ light attach) 1,47 2,205 3,24
Scrap Rod Brass 2,02 2,205 4,45
Scrap Cupro-Nickel 2,205 0,00
Scrap Soft Lead (clean) 0,61 2,205 1,35
Scrap Wheel Weights 0,3 2,205 0,66
Scrap Ampco Bronze 2 2,205 4,41
Scrap Electric Motors 0,28 2,205 0,62
Scrap Batteries 0,32 2,205 0,71
Scrap Aluminum Siding 0,62 2,205 1,37
Scrap New Cast Aluminum 0,67 2,205 1,48
Scrap Old Cast Aluminum 0,58 2,205 1,28
Scrap Old Sheet Aluminum 0,5 2,205 1,10
Scrap MLCC 0,68 2,205 1,50
Scrap Aluminum Wheels (clean) 0,8 2,205 1,76
Scrap Aluminum Wheels (w/ attachments) 0,73 2,205 1,61
Scrap Auto Rads 0,45 2,205 0,99
Scrap Alum. Extrusions 0,74 2,205 1,63
Scrap Alum. Extrusions (w/ attachments) 0,61 2,205 1,35
Scrap Aluminum Turnings 0,44 2,205 0,97
Scrap Aluminum Breakage 0,2 2,205 0,44
Scrap Litho Sheet 0,71 2,205 1,57
Scrap Alum-CU Rads(clean) 1,5 2,205 3,31
Scrap Aluminum Insulated Wire 0,34 2,205 0,75
Nickel Alloy Scrap Metal
Prime Nickel 5,73 2,205 12,63
Scrap Ni Solids (clean) 5,8 2,205 12,79
Scrap 304 (18-8) 0,52 2,205 1,15
Scrap 304 (18-8) Turnings 0,4 2,205 0,88
Scrap 316 (16-10) 0,64 2,205 1,41
Scrap 316 (16-10) Turnings 0,61 2,205 1,35
Scrap 409-410 Solids 0,16 2,205 0,35
Scrap Inconel 600 3,4 2,205 7,50
Scrap Inconel 625 4,1 2,205 9,04
Scrap Inconel 718 3,28 2,205 7,23
Scrap Cobalt-Nickel 4,1 2,205 9,04
Scrap Carbide Insert 9 2,205 19,85
Scrap Carbide Drills and Reamers (no steel) 8 2,205 17,64
Scrap Columbium 30 2,205 66,15
Scrap Hastoloy C (Air melt) 5 2,205 11,03
Scrap Hastoloy X (Air melt) 4 2,205 8,82
Scrap Molybdenum 12 2,205 26,46
Scrap Niobium 30 2,205 66,15
Scrap R Monel 4,18 2,205 9,22
Scrap Tantalum (Air-Vac melt) 165 2,205 363,83
Scrap Tungsten 99.9% 20,09 2,205 44,30
Scrap Tungston Carbide 11 2,205 24,26
Scrap Waspaloy 3 2,205 6,62
Scrap T-1 2,02 2,205 4,45
Scrap T-15 2,09 2,205 4,61
Scrap M-1 0,78 2,205 1,72
Scrap M-2 1,01 2,205 2,23
Scrap M-42 1,18 2,205 2,60
Scrap H-13 0,17 2,205 0,37
Scrap Titanium 6-4 Clips 2,48 2,205 5,47

Сериозно редуциран е броя на кандидатстващите за разрешителни

февруари 1, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Затегнатият режим на работа и контрол върху организациите за преработка на отпадъците е охладил интереса на бизнеса към рециклирането на електронен скрап, на излезли от употреба автомобили и на отработените масла. Запазили са се обаче апетитите към отпадъците от опаковки, старите батерии и преработката на старите акумулатори и гуми.

До крайния срок за подаване на документи за пререгистрация на дейността си по новите законови изисквания – 14 януари 2013 г., това са сторили само 38 от всички досега работещи на този пазар 52 организации по оползотворяване на различните видове отпадъци. Не е ясно и дали това ще остане окончателният брой, тъй като от организациите се иска да внесат банкова гаранция за едногодишен период, през който ако бъдат хванати в нарушение, парите остават за държавата. За занимаващите се с излезли от употреба моторни превозни средства например сумата по банковата гаранция е 1 млн. лв., което за някои организации е прекалено висока суми.

Така в момента от предишните 15 организации за преработка на стари автомобили заявление за ново разрешително в Министерството на околната среда и водите са подали само шест.

Сериозно е редуциран и броят на кандидатстващите за разрешително организации за оползотворяване на непотребните хладилници, печки, компютри и прочие електронен и електрически скрап. Докато през миналата година с това са се занимавали 13 организации, сега дейност искат да продължат само пет. Останалите осем отпадат от пазара

С един по-малко са и кандидатите да рециклират отработените масла и сега това искат да правят пет организации.

От дружествата за оползотворяване на отпадъци от опаковки, негодни гуми, акумулатори и батерии обаче не се отказват от бизнеса си. Така отново шестима са кандидатите да рециклират хартиен, пластмасов, стъклен и метален амбалаж. Петима остават желаещите да преработват стари гуми. Седем се запазват искащите организации да продължат да преработват негодни батерии и акумулатори.

Не е ясно колко от 38-те организациите по оползотворяване, които са подали заявление за разрешително, са платили и изискваната банкова гаранция. Онези от тях, които не са я внесли, а само са подали заявление за разрешително, в момента извършват дейността си незаконно.

Всички организации, които трябва да осигуряват оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, отпадъци от опаковки, излезли от употреба гуми , излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отработени масла, и отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори, трябва да осигурят и рециклирането на суровините, с които работят, припомнят от асоциацията.

Тези, които не са заплатили необходимата банкова гаранция, така или иначе нямат интерес да го правят, защото е въпрос на време тяхното разрешително да бъде отнето. За всички останали, които са изпълнили изискванията на Закона за управление на отпадъците, това е най-важната цел, свързана с опазване на околната среда.

Започва дело срещу ЗУО

януари 28, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Дело срещу текстове от закона за управление на отпадъците е образувал Конституционният съд на 15 януари, съобщиха от Българската асоциация по рециклиране (БАР).

Искането на  61 депутати от 14 ноември миналата година е срещу промените от 13 юли 2012 г., влезли в сила от 1 януари.

Според един от атакуваните текстове при нарушение е предвидено отнемане на банковата гаранция от 1 млн. лв. със заповед на екоминистъра независимо от обжалването на заповедта, законът не предвижда и връщане на лихвите.

Задължението за общините с население над 10 хил. жители да организират площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата пък било неравнопоставено положение между общините.

Атакувано е изискването магазини, производствени, стопански и административни сгради да събират отделно отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали само за общините с население над 5000 жители. Според този текст голям завод в малка община ще бъде освободен от задължението, а павилион от 10 кв. м в голяма община – не.

Друго противоречие имало при безкасовото плащане само за сделки с отпадъци от черни и цветни метали. Противоречието е в два равнопоставени по сила закона – за отпадъците и за плащанията в брой, който регламентира безкасово плащане за сделки над 15 хил. лева.

По данни на БАР, чийто председател е Борислав Малинов,  38 от 52 организации по оползотворяване и рециклиране на отпадъци са подали заявление за разрешително до 14 януари, когато изтече срокът.

КЦМ Пловдив – 100 мил.евро за новия завод

март 16, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Два противоположни оловни сюжета се разиграват в държавата тази седмица. Докато ОЦК в Кърджали не работи вече четвърти месец, а работниците продължават да протестират за неизплатени с месеци заплати, Комбинатът за цветни метали в Пловдив инвестира 80 млн. евро в нов оловен завод. Разликата в пазара за двете компании едва ли е голяма, защото търсенето е световно. Зад успеха или провала на предприятията явно се крият уменията на собствениците и мениджърите да развиват производството си.

Тук ще ви разкажем успешната история на КЦМ. В четвъртък започна изграждането на завода за олово, който ще е готов до септември 2013 г. и е част от програма за модернизация за над 100 млн. евро. Това по всяка вероятност ще е най-голямата или поне една от топ три инвестиции на годината в страната. Но за компания с български собственик безспорно ще е сред най-едрите индустриални проекти за последните години.

Откъде е финансирането

Проектът за модернизация на оловното производство е финансиран с инвестиционен кредит за 95 млн. евро, осигурен поравно от Уникредит Булбанк и Европейската банка за възстановяване и развитие. КЦМ участва със собствено финансиране за около 10% от сумата. Договорът с банките беше подписан на 1 септември 2010 г. и е със срок 10 години. “Това е периодът, за който инвестицията трябва да се изплати напълно”, каза Добрев.

Със средствата отчасти ще бъде модернизиран и цинковият завод, където в момента се произвеждат около 75 хил. т метал годишно. Преди няколко години компанията планираше цинковото производство да достигне 100 хил. т през 2013 г., но кризата отложи инвестициите в разширяване на капацитета.

Въпреки това от ръководството на компанията сега са оптимисти, тъй като производството на метали в света не може да се определи като завишено. “Нашата продукция се търси, има достатъчно добър пазар”, посочи главният изпълнителен директор на “КЦМ 2000″ Никола Добрев. Според него почти всички държави вече “отлепват от дъното” и ако не скок, то със сигурност все пак може да се очаква ръст на икономиката. Допълнителна сигурност дават и прогнозите, че цените на оловото и цинка ще се задържат стабилни през тази година.

Старо за ново

Новият завод ще бъде изграден на мястото на стария, без да се прекъсва производството. Разработената от австралийската компания Ausmelt технология е от най-ново поколение и е без аналог в Европа, казват от пловдивското дружество. Предвижда се съществуващите в момента осем пещи да бъдат заменени с една, което ще направи процесите по-ефективни. Енергийните разходи ще намалеят наполовина, като в същото време произвежданата продукция ще се увеличи до 71 хил. т от около 65 хил. т в момента. Производителността на труда се очаква да нарасне двойно.
Силно ще се подобрят и екологичните показатели на работа. “Това ще бъде най-чистият завод за олово в Европа, досега такъв не е построяван”, каза Добрев. Производството ще бъде съобразено с новите екологични стандарти, които влизат в сила в евросъюза от 2013 г. В резултат на това пречистените газове, които се отделят в атмосферата, ще намалеят драстично – от около 300 хил. куб. м на денонощие сега до 24 хил. куб. м. Това ще стане чрез замяна на горивото, като вместо 3500 т кокс за пещите ще се използват 1600 т въглища, както и природен газ и кислород. Важен елемент е и че 30% от концентрата ще бъде заменен от рециклирани суровини, като батерии например. “Досега делът на вторичните суровини в производството беше минимален”, обясни Добрев.

Редки метали

Модернизацията неизбежно ще доведе и до промени в състава и числеността на персонала. “Толкова интензивни процеси не могат да бъдат овладени от обикновени работници”, коментира Добрев. По-голяма част от заетите в завода ще бъдат инженери, останалите ще преминат през обучение в България и в Австралия. Другите работници ще бъдат заети в строежа на завода през следващите 18 месеца, а след това ще бъдат пренасочени към нови проекти на групата.
Става дума за плановете на компанията да започне производство на редки метали като германий, телур и селен, като се възползва от факта, че рудите й са полиметални и в момента тези елементи се губят. В същото време те стават все по-ценни и търсени в световен мащаб, особено след като основният им производител – Китай, ограничи износа, което доведе до сериозно покачване на цените. За целта в КЦМ ще бъде изградена нова инсталация, която трябва да е готова до 18-20 месеца.
Всички тези планове не изглеждат просто светли намерения, защото вече реално се строи оловният завод. За пловдивското предприятие има и друг любопитен детайл – то е сред малкото компании, придобити от работническо-мениджърски дружества (вече позабравените РМД), които растат и инвестират.

 

 

capital.bg