"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Цените на “Стомана Индъстри”

В сила от 14.05.2016, валидни до следваща промяна


Метален скрап срещу заготовки и руда

Кратък метален анализ на ситуацията


Нови глоби и наказания

Откраднатите и нелегални отпадъци се отнемат в полза на държавата


БГ Изкупни цени / 23 март 2016

Метален скрап,Цветни метали-мед,алуминий,бронз,месинг
Акумулатори


Завишават се изискванията към търговците на скрап

повече санкции, нови изисквания и промени ще има в бранша


Краят на играта: ПИБ придоби “Кремиковци”

“АМС Имоти” ЕООД, която е дъщерно дружество на „ПИБ” АД ще се грижи за собствеността


Анализ на цените на металите ( част 2 )

Фактори и взаимодействия на световните пазари


Какво допринесе за спада в цените (част 1)

3 събития, които се оказаха твърде важни


Фалити в стоманодобива на Великобритания

Масови протести, съкращения, затваряне на заводи


Изложение Save the Planet 2016

Събиране, третиране, транспортиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците


“Eко”министърката заразява София

Сметище във вододайната зона на София


109 контайнери за отпадъци на търг за скрап

Срок: от 02.06.2015 до 02.07.2015


Следваща страница »