"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Пунктовете в гр. Стралджа изкупуват опасен военен скрап

април 8, 2014, 04:36  

ДО Г-н M. Андонов Кмет на община Стралджа

Копия до: Министъра на вътрешните работи Министъра на отбраната

Председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание г-н Атанас Мерджанов

Областния управител OA Ямбол Директора ОД на МВР гр. Ямбол

Зам. министъра на труда и социалната политика Г-жа Св. Дянкова

Кмета на с. Лозенец обл. Ямболска

Относно Отговор на писмо ТСУЕ -368/28.03.2014 г. относно искане за пркратяване на операцията по обезвреждане чрез взривяване на изключително опасните военни остатъци, събрани от сапьорски екипи на територията на база „ Стралджа Мараш “след инцидента, станал на 05.06.2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДОНОВ,

Във връзка с Ваше писмо ТСУЕ -368/28.03.2014 г. относно искане за прекратяване на операцията по обезвреждане чрез взривяване на изключително опасните военни остатъци, събрани от сапьорски екипи на територията на база „Стралджа Мараш” след инцидента, станал на 05.06.2012 г, съм длъжен да направя следните пояснения относно фактите, свързани с въпросната операция: 1. През м. Юли 2012 г ръководената от мен фирма сключи договор с оператора на база Стралджа Мараш за обезвреждане на събраните от сапьорските групи боеприпаси и взривни военни остатъци, разпилени на територията в и около базата, вследствие на станалия инцидент. С този договор ние поехме и отговорността това обезвреждане да стане по безопасен и законен начин; 2. Взривните работи по унищожаването на събраните боеприпаси и взривни военни остатъци се осъществяваха по проект, на определена площадка в базата, от правоспособни специалисти, на основание писмо на МВР с Per. № У-84849/ 15.12.2012 г, указващо как да стане това унищожаване. Взривните работи започнаха на 14,02.2013 г и бяха преустановени на 02.08.2013 г, като за този период се унищожиха близо 47 000 бр. различни по видове изключително опасни боеприпаси и остатъци, съдържащи взривно вещество. 3. През м. Август 2013 г. спряхме извършването на взривните работи както поради опасността от пожари, свързани със сушата, така и във връзка с изразеното недоволство от Инициативен комитет от с. Лозенец, общ. Стралджа. С цел преустановяване на взривяванията, започнаха протести, подписки и др. мероприятия и акции от жителите на селото, включително и блокиране на главен път София – Бургас. Инициативният комитет започна контакти с всички медии, институции и ведомства, включително и с Вас за прекратяване на взривяванията, независимо от факта, че това обезвреждане се извършваше на взривна площадка, напълно отговаряща на всички законови изисквания на нормативната уредба на Република България и при изключителни мерки за безопасност. 4. След като преустановихме взривните работи, ние написахме писма до редица държавни институции, в т.ч. МО, МВР, ДАНС, МТСП и др., в които поискахме да ни бъде разрешено да извършим тези взривявания на близкостояща площадка. Подчертавам близкостояща, тъй като тези боеприпаси са изключително опасни за транспорт и превозването им на далечни разстояния и през населени места е недопустимо. Като подходящо място за това унищожаване, нашите специалисти посочиха полигон Ново Село, отстоящ се на 15 км от базата, но от Министерството на отбраната категорично ни отказаха. 5. Към настоящият момент положението е следното: Събрани са около 28 000 боеприпаса, в това число и остатъци от боеприпаси, съдържащи взривно вещество. Те се съхраняват в импровизирани палаткови складове и на открито в сандъци, поради Вашата забрана да се построят временни складове за съхраняване на същите. От тези боеприпаси около 19000 бр. са изключително опасни и тяхното съхраняване на открито не е допустимо. Тези боеприпаси и взривни военни остатъци са опасни за местене и транспорт и няма алтернативен вариант за тяхното унищожаване, освен това да става на площадката в базата или на място, съвсем близко до нея. Какво се случва в момента? От началото на 2013 г. до сега, базата е обект на непрекъснати набези от страна на местното циганско население, което краде събрания скрап и взривни военни остатъци. Ромите не се съобразяват с маркировките и забранителните табели, газят непочистените терени и вероятността да стане инцидент с експлозия от настъпен или ритнат боеприпас е твърде голяма. Във тази връзка фирмите, които работим на площадката на база Стралджа Мараш подадохме множество писмени сигнали до РУП Стралджа, Община Стралджа, Областен управител, ОД на МВР гр. Ямбол и др. институции. Нееднократно сме се обаждали на национален телефон 112. Провели сме и множество срещи и разговори с ДАНС гр. Ямбол и гр. София. Независимо от многобройно подадените сигнали, няма никаква реакция нито от Вас, нито от която и да е друга институция. Нещо повече! Тези набези продължават и стават все по-дръзки и нагли. Пунктовете в гр. Стралджа БЕЗНАКАЗАНО И БЕЗОТКАЗНО изкупуват военен скрап, включително и боеприпаси, съдържащи изключително мощни взривни вещества ХЕКСОГЕН И ТЕТРИЛ. Това бе установено за пореден път на 17.02.2014 г при посещение на наш специалист, придружен от двама полицаи в 2 пункта за изкупуване на вторични суровини в гр. Стралджа. При огледа в тези пунктове, бяха открити множество взриватели от типа ВМ -30/45, М12 и една бойна част от противотанкова граната ПГ-7, съдържаща взривно вещество хексоген. След посещението на полицията, пунктовете продължиха да работят безнаказано, включително и към днешна дата. Вероятността да стане инцидент с откраднат боеприпас е огромна!!! Г-н Андонов, Искам да Ви напомня следното: 1. Унищожаването на тези боеприпаси и взривни военни остатъци не е нормална стопанска дейност, а се извършва в условията на неизбежна необходимост, свързана с безопасността на населението. 2. Отлагането във времето на операцията по унищожаването на събраните боеприпаси и взривни военни остатъци не решава проблема, а го задълбочава допълнително. С течение на времето, те стават все по-опасни и вероятността да започват да се самовзривяват е значителна. 3. Ако някоя от институциите разпореди забрана за по-нататьчни действия по унищожаване на тези опасни боеприпаси, то тя поема и отговорността както за тяхната по-иататъчна съдба и съхранение, така и върху евентуалните инциденти с тези боеприпаси. 3. Ако и след това писмо Вие продължите да настоявате да спрем с взривяванията, ние ще изпълним това Ваше желание и ще спрем, но ОТГОВОРНОСТТА за по-нататьчната съдба на събраните боеприпаси и риска от инцидент с тях остава ИЗКЛЮЧИТЕЛНО И САМО ВАП!А1 к-атп аз нито за миг няма да се поколебя този факт да бъде сведен до знанието на цялата наша общественост. В заключение ще кажа, че проблемът е общ социален, а не частен и разрешаването му трябва да става с адекватни мерки, а не с рестрикгивни решения.

С уважение: Инж. Иван Табов Изпълнителен директор на „Милитъри Продакшън Интернешънъл“ – ЕАД

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!