"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

“Аурубис” – Германия с 24% по-малко приходи за годината

декември 16, 2013, 13:32  

    Немският производител на мед “Aurubis ”   обяви, че планира да предложи на своите акционери по-ниски дивиденти за периода 2012-2013 г,  позовавайки се на  пазарните условия и  на по-слабте   очаквани годишни финансови резултати. 
       Приходите за четвъртото тримесечие  са спаднали  с 24% на година , до 2,72 милиарда € , оперативната  загуба след данъчно облагане възлиза ( четвъртото тримесечие ) на € 9,000,000 
       Според експерти, на пазара на меден концентрат миналата година е имало  задоволително ниво на предлагане и сравнително високи темпове на  търговия за концентрат за обработка, но на пазара  на  меден скрап  винаги има изестно напрежение. Aurubis очаква през следващата година, като се запази положителна динамиката на пазара  и бързо възстановяване на пазара на скрап .

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!