"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Протестно писмо до председателя на Европейската комисия

юни 29, 2011, 14:17  

                                                    Организацията на търговците на скрап в България – Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране, е изпратила протестно писмо до председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу във връзка с проекта за Закон за управление на отпадъците (ЗУО).

Новината беше съобщена от Иво Георгиев, председател на Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране.

В писмото до Европейската Комисия се казва, че с разпоредбите на законопроекта се ликвидира съществуващата в сектора пазарна икономика, основана на свободната стопанска инициатива и на свободата на конкуренцията.

Създаването на монопол на общините в дейността по събиране на отпадъци от черни и цветни метали е противоконституционно, тъй като Конституцията на Република България, забранява създаването на монополи, освен за дейностите, изрично и изчерпателно посочени в Конституцията, и то само в полза на държавата, не и на общините (чл. 18, ал. 4 от Конституцията).

Забраната за събиране на отпадъци от черни и цветни метали от частноправни субекти влиза в пряко противоречие и с европейските директиви в областта на отпадъците. Основен принцип в директивите е, че системите за връщане, събиране и третиране на отпадъци трябва да са открити за участието на всички заинтересовани страни, без да се създават бариери пред търговията и да не се нарушава конкуренцията.

Oт Асоциацията вече изпратиха протестно писмо до съответните институции, а миналата седмица организираха и митинг срещу въвеждането на новите правила.

Едновременно с това ръководствата на седем големи компании, сред които и държавните Национална компания “Железопътен транспорт”, НЕК и “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, изразиха своята подкрепа за Закона за управление на отпадъците.

Според търговците на скрап прилагането на мерките от законoпроекта ще доведе до нарушаване на гарантираните от Конституцията и правото на ЕС принципи на:

- свободна стопанска инициатива (чл. 19, ал. 1 от Конституцията);

- гарантиране на еднакви правни условия за всички граждани и юридически лица за осъществяване на стопанска дейност (чл. 19, ал. 2 от Конституцията);

- предотвратяване на злоупотребата с монополно положение, нелоялната конкуренция и защита потребителя (чл. 19, ал. 2 от Конституцията).

Според новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) в България физическите лица ще са задължени да предават безвъзмездно отпадъци само на общински площадки.

В същото време само 30% от общините ще могат да изградят такива площадки, защото имат Общи устройствени планове, каквото е изискването на новия закон. Така се оказва, че ако бъде приет новият Закон ще принуди много общини да превозват отпадъците си от черни и цветни метали до съседни общини, където има сертифицирани площадки за суровини.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!