"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

“Сплавкомерс” ще изгражда инсталация за гуми

януари 31, 2013, 14:22  

Фирма Сплавкомерс, част от структурата на Макметал Холдинг, ще изгради нова инсталация за преработка на негодни за употреба гуми и каучукови изделия в рамките на спечелено финансиране по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Програмата е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. За реализирането на проекта дружеството ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 1,2 млн. лв. Срокът на проекта е една година. Такъв тип инсталации са разработени на територията на ЕС през последните 3-4 години и в тях се използват иновативни процеси, съответстващи на всички екологични изисквания и безотпадните технологии.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!