"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Започват проверките в Пернишко

август 25, 2012, 21:53  

Проверки на площадки за скрап и отпадъци стартират от следващата седмица, информираха от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Проверките са във връзка с прилагане на аткуализацията на новия закон за управление на отпадъците.

Вече са изпратени писма за съгласуване на пунктовете, които подлежат на проверка със всички общини на двете области, които са в обсега на РИОСВ- Перник.

Законът за управление на отпадъците беше приет окончателно на второ четене в пленарна зала, след като дискусиите по него продължиха близо година.

Според новия Закон за отпадъците частните пунктове за скрап вече ще работят с банкова гаранция от 25 000 лв., ще имат непрекъснато видеонаблюдение и да пазят записите 1 година. Освен това всички разплащания на площадките за скрап ще са по банков път.

Общините ще трябва да направят свои площадки за скрап и други отпадъци до 2 години. Пунктовете ще са единственото място, където граждани ще могат да предават металните си отпадъци от битов характер (различни от стари електроуреди и автомобили), като това ще става безвъзмездно.

Общините вече са задължени да рециклират също строителните и биоразградимите си отпадъци. Тези с над 10 000 души население ще трябва да рециклират 50% от битовите си отпадъци до 2020 г., което означава, че дотогава България ще трябва да намали наполовина боклука си за депониране.

Всички площадки от регистъра досега са били проверени, сега екоинспекторите ще проверят дали има такива, които не са регистрирани по търговския закон.
Най-често съдействие в тази насока оказват от икономическа полиция, гражданите също е необходимо да съдействат за нерегламентирано извършване на дейност с отпадъци, призоваха от инспекцията

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!