"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

ОЦК-Кърджали ще модернизира производството

януари 23, 2013, 00:16  

Голямата френска фирма ОНЕТ изпрати свои представители за оглед на площадката за новото цинково производство в ОЦК – Кърджали. Обявен е конкурс за избор на главен изпълнител на проекта за обновяване и модернизация на цинковото производство. За участие в конкурса са поканени реномирани световни компании от сектора на цветната металургия. Интересът е голям. В следващите дни тук се очакват да дойдат канадски, американски и други компании. Процедурата по избор на изпълнител е в напреднала фаза. Целта на инвеститора е максимално бързо да възстанови и модернизира цинковото производство на високо-технологична основа и да разкрие нови работни места в региона.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!