"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

25.05.2011 – ЗУО обсъждане

май 24, 2011, 20:01  

Заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще вземе участие в работна среща в град Русе за обсъждане на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и произтичащите промени, които се отнасят до площадките за отпадъци от черни и цветни метали и нерегламентираното третиране на излезли от употреба моторни превозни средства.
Срещата е на 25 май 2011 г., сряда, от 14,00 часа, в Зала 1 на Областна администрация Русе. Брифингът за журналисти е предвиден за 16,00 часа, след края на срещата.
Регионалната инспекция за опазване на околната среда – Русе, инициира срещата заради повишения обществен интерес към промените на ЗУО и зачестилите сигнали за нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, предизвикващи замърсявания на околната среда.
За участие са поканени кметовете на 22 общини на контролираната от РИОСВ-Русе територия, организации по оползотворяване на излезли от употреба МПС, представители на КАТ, собственици на площадки за третиране на отпадъци от черни и цветни метали и на излезли от употреба МПС, автокъщи.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!