"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Търг

май 18, 2011, 17:35  

Иван Богомилов Тодоров – главен инспектор по приходи в отдел „Продажби” в качеството на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-09-377/27.05.2010г. на директора на ТД на НАП, обявява:

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 3/2010/П по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, на вещи представляващи леки МПС и отпадъци от черни и цветни метали, отнети в полза на държавата от Районен съд гр.Карлово и Районен съд гр.Свиленград, с местен и общностен статут.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” №106 от 14.06.2010г. до 16.06.2010г., от 9.30 ч. до 17.00 ч или по пощата за всяка вещ или група от вещи поотделно.

подлежащи на публична продажба чрез търг с тайно наддаване на 23.06.2009 г. от 14:00 ч. Търг № 3/2010/П

                   
        Наименование на вещта   Количество   Продажна цена в лв. Депозит в лв.
        ГРУПА № 135/ 6 -4 местонахождение на вещите: ГР. БАНЯ,ОБЩ.КАРЛОВО МАРИН ПЕТРОВ          
        12БР.метални пръти, дължина 2,4м, Ф25мм   470 kg      
                45,12 лв 9,02 лв
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!