"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Пластмасовите отпадъци – все по-ценни суровини

април 26, 2012, 19:22  

Няколко начинания дават отговор на въпроси както около пластмасовите отпадъци,така и около нефта.Тези въпроси могат да се решат чрез пластмасите.По-точно чрез пластмасовите отпадъци.

“Няма недостиг на пластмасови отпaдъци” – казват от JBI Inc.”Те като че ли се увеличават всеки ден”.

Само около 7% от пластмасовите отпадъци в САЩ се рециклират по сведения на Агенцията за защита на околната среда.

Компании като JBI Inc. се надяват да увеличат тази цифра чрез превръщане на пластмасовия отпадък в гориво.

JBI  превръщат несортирани и непочистени пластмасови отпадъци в жълто гориво без необходимост от рафиниране(пречистване).Патента на компанията се отнася за процес Plastic2Oil(Р20).Процеса е търговски приложим,създаден да подпомогне в решаването на някои от предизвикателствата пред страната по отношение на рециклиране на отпадъците.

Процеса Р20 позволява преработка на широка гама от трудни за рециклиране,непочистени,смесени пластмасови отпадъци,които обикновено не се приемат от рециклиращите предприятия.

“Ние всъщност вземаме най-лошото от най-лошото когато става дума за нерециклируеми ,непочистени пластмасови отпадъци”-казват от компанията.”Няма значение дали е замърсено или с остатъци от храна”

Хиляди килограми бутилки за вода,чантички и др. пластмасови опаковки отиват при преработвателя,където се стапят заедно и след това се изпаряват и се превръщат в гориво.Този отпадък идва от сметищата.

JBI имат разрешение да работят с 1800 кг./час,но в момента работят с 900 кг./час.Компанията очаква да работи с 1800 кг./час веднага щом получи одобрение за видоизменения си процес Solid Waste Permit от Департамента по охрана на околната среда в Ню-Йорк.

Чрез ефективно удвояване на преработваните пластмаси от 900 на 1800 кг./час компанията ще може да удвои количеството на произвежданато гориво.

“Убедени сме,че това ни поставя над другите технологии за преобразуване на пластмаси в гориво”-казват от фирмата.”JBI e първата компания,която преминава успешно от пилотна инсталация към инсталация за изцяло промишлено производство.”

Развитието на компанията не е било гладко.В началото на тази година тя беше обвинена ог службите за сигурност и Комисията по обмена в укриване на фактическата сума на активите си с цел да повиши фондовете си.

В изявление компанията каза,че “възнамерява да се защити енергично в съда,където вярва,че ще вземе надмощие по заслуги.Твърденията в оплакването относно последиците от счетоводните въпроси от тогава са коригирани”.

Нов етап:екологичин и икономически анализ на известните технологии за преработка на пластмаси:

Американския съвет по химия(АСС-American Chemistry Council) наскоро публикува проучване на съществуващите нови технологии,предназначени да превърнат отпадъка в гориво или суровини.което сочи,че те могат да предложат изгоди по отношение на при разходи  при депозиране на сметища.

Изследването,спонсорирано от отдела за пластмаси при АСС и проведено от RTI International проучва два типа усъвършенствувани технологии за преработка: газификация и пиролиза.Изследването разглежда технологията за газификация,която използва всички битови твърди отпадъци,в т.ч. не-рециклирани и пиролизата,при която се обработват сама не-рециклирани пластмаси.

При сравнение с депозирането на сметища, RTI намират,че газификацията на твърди битови отпадъци икономисва от 6,5 до 13 милиона килокалории(приблизително) за един тон и от 0,3 до 0,6 тона емисии,еквивалентни на въглерод за 1 тон преработен отпадък.По същия начин пиролизата,която превръща пластмаси в масло или газ икономисва от 1,8 до 3,6 милиона килоколории за тон преработена пластмаса и от 0,15 до 0,25 тона емисии,еквивалентни на въглерод за 1 тон преработена пластмаса(отпадък) в сравнение с депозирането на сметища.

” Това изследване е най-новото в нарастващия обем информация,показваща че много от нещата,които виждаме като отпадък всъщност имат огромен потенциал като енергиен ресурс.”-казват от фирмата.”Като допълнение към устойчива инфраструктура за рециклиране,технологиите за преработка предлагат екологични изгоди и икономия на средства в сравнение с традиционното депониране на сметища.”

На този етап RTI докладват,че са идентифицирали 41 бр. усъвършенствувани съоръжения за преработка,които се разработват или са на стадии демонстриране в Северна Америка.Тези технологии преработват твърди битови отпадъци или не-рециклирани отпадъци.По мнение на АСС  тези технологии за преработка на отпадъци се очаква да станат много по-привлекателни в Сев.Америка в следващите 5 до 10 год.

Рециклиране на смесени пластмаси и отпадъци от гума:

Polyflow e друга компания,работеща по превръщане на отпадъци в енергия с ясно поставени цели: да намали зависимостта на страната от външни източници на нефт,отклоняване на отпадъците от пластмаси и каучук от сметищата и създаване на работни мeста в новопоявяващата се област на превръщане на отпадъците в енергия.

Polyflow използва патентован процес за превръщане на трудни за рециклиране пластмасови отпадъци и гума в транспортно гориво и ароматни вещества,полимерни блокове за строителството и преработка на каучук.

Технологията преработва всички видове смесени и замърсени полимери и отпадъци от гума  с ударение върху пластмаси типове от 3 до 7,автомобилни гуми и килими(мокет).

“В Polyflow вярваме,че нашата технология за възстановяване на енергия е оправдана смяна на играта в ерата на нарастване на цените на енергията и намален капацитет на сметищата”-казват от компанията.”Нашия поцес осигурява крайно решение”.

Първоначалната инсталация на Polyflow използва патентован процес на превръщане на отпадъка в енергия и се планира да заработи по-късно тази година(2012) в североизточната част на Охайо.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!