"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Нов издавателен пункт

май 10, 2011, 16:05  

Русенската “Шулц 79″ ЕООД прави площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали в Черешово. Там ще се събират, сортират, временно съхраняват и транспортират отпадъци, получени след добив, преработка и механична обработка на метали и сплавите им от излезли от употреба машини, детайли и съоръжения от промишлен и битов характер, а също така и негодна за употреба хартия. Към 300 тона на година ще е количеството на черните метали, които ще минават през площадката с площ 3 575 м2, към 3 тона – цветни, 10 тона хартиени отпадъци и половин тон акумулаторни и оловни отпадъци. На площадката ще има пункт за разкомплектоване на излезли от употреба МПС.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!