"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Перник – 17 фирми за скрап

февруари 28, 2012, 16:34  

Само 17 фирми са подали заявления в РИОСВ – Перник за разрещение за функциониране на 18 площадки за скрап в съответствие с новите законови изисквания, пише Градски вестник. На територията на община Перник, по досегашните изисквания 62 фирми, разполагащи с 90 площадки, са имали разрешително за преработка и рециклиране на черни и цветни метали и излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване. По-голямата част от площадките за скрап в Перник попадат в територии извън общия устройствен план на общината. Съгласно измененията в Закона за управление на отпадъците, това прави дейността им незаконна.

Местата за предаване на скрап, които се намират в жилищни райони, трябва да бъдат преместени, категорични са новите разпоредби. На територията има и такива, които са извън урбанизираните райони, в терени, отредени за сладови и производствени дейности и притежават необходимия лиценз. Те обаче са извън общия устройствен план на общината, което също прави дейността им незаконна.

С новите изменения в Закона за управление на отпадъците се цели да се намалят ограниченията по отношение на такива дейности, които се извършват извън урбанизирани територии и не нанасят вреди на компонентите на околната среда.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!