"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Евдокия Манева – “Нашата цел е да закрием тези площадки”

февруари 18, 2012, 14:13  

Според различни асоциации свързани с бизнеса със старо желязо промените в закона за управлението на отпадъците фаворизира фирми близки до властта.

 

Целта на предложените от екологичното министерство промени в Закона за управлението на отпадъците целят да фаворизират някои фирми за сметка на други. Около това мнение се обединиха Българска стопанска камара (БСК), Българска асоциация на металургичната индустрия, Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране и Българската асоциация по рециклиране.

По думите на адвокат Иван Груйкин – представител на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране, заместник-министър на околната среда и водите Евдокия Манева лично е казала на една от комисиите, където са се обсъждали промените в закона, че целта е единствено да се закрият площадките за събиране на цветни и черни метали. “На една от комисиите Манева заяви, че министерството не цели взимане на балансирано решение, а има единствено рестриктивна цел. – “Нашата цел е да закрием тези площадки”, ни заяви в прав текст Манева”, каза Груйкин.

Според изнесените данни на територията на България в момента работят 2 300 площадки за събиране на старо желязо. Заради изискването в новия закон, което е влязло в сила от 5 февруари, площадки не могат да работят на територията на общини, които нямат общи устройствени планове. Отново по данни изнесени днес от общо 264 само 10 имат устройствени планове. “Това крие опасност от закриването на 1900 от съществуващите в момента площадки в страната, което е 2/3 от целия бизнес”, добави Груйкин.

По думите на Владимир Димитров – представител на Българската асоциация по рециклиране оборотът на бизнеса с рециклиране на метали е 2.2 млрд. лв., като 950 млн. лв. е за износ. “Работните места в сектора са 20 хил., а непряко свързаните, събирачите, са 180 хил.”, добави Димитров.

От присъствалите на срещата асоциации отказаха да назоват кои са играчите на този пазар, които ще заемат мястото на тези, които ще напуснат пазара заради промените в закона. Те казаха само, че имат данни за много случаи, в които изрядни пунктове за събиране на метали сигнализират за незаконна дейност. “Вместо полицията да разследва сигналите, започват масови проверки на фирмата подала сигнала и това е целенасочена политика”, добави Димитров.

Според депутати от опозицията една от фирмите, които ще бъде най-облагодетелствана е фирма “Надин”, която е свързана с приватизацията на “Кремиковци”. Причина за тези обвинения е фактът, че от 2014 г. новият закон предвижда да бъдат създадени общински площадки за събиране на цветни и черни метали и само те да извършват тази дейност. По думите на депутата от “Коалиция за България” Петър Курумбашев „Надин” вече е сключила договор със 140 такива площадки.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!