"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Кражбите за скрап от ЖП- почти 2 мил.лв.

януари 16, 2012, 16:12  

1120 кражби в Националната компания Железопътна инфраструктура на  стойност близо два милиона лева са регистрирани за миналата година.
Това  е с около 27 % по-малко спрямо щетите, нанесени на железницата през  2010 година, когато кражбите са били 1269 за 2 542 247 лева, без да се  отчитат разходите за материали и труд, съобщи инж. Бисер Минчев, главен  ревизор по безопасността в компанията.
Държавното предприятие  търпи огромни загуби, причинени от кражби на ж.п.материали и затова  продължава да настоява да се инкриминират посегателствата.
Кражбите  се извършват от железния път в участъци с интензивно движение, което  носи голяма опасност за пътниците, каза Минчев. Крадат се действащи  съоръжения от осигурителната и телекомуникационна техника, кабели,  съоръжения за електрозахранване и енергетика (контактна мрежа),  железопътни релси, части от стрелки, скрепителни елементи и всякакви  метални части, които могат да бъдат предадени в складовете за вторични  суровини.
Въпреки действащите поправки в Закона за управление на  отпадъците, с които се забранява предаването и приемането на части от  ж.п., пътна, съобщителна и електроенергийна инфраструктура от физически  лица, кражбите не са прекратени, което означава, че търговци на скрап  нарушават законовите разпоредби.
Не се изисква и сертификат за  произхода на отпадъка, показват резултатите от няколко проверки. От 15  януари всички скрападжийски пунктове трябваше да имат камери, които да  хващат незаконните практики.
Мнозина все още не са снабдени с техниката. Това са по-малки фирми, които твърдят, че инвестицията не им е по силите.
Българската  асоциация по рециклиране предложи миналата седмица да се създаде  застрахователен пул, който да изплаща на Национална компания  “Железопътна инфраструктура”, Електроразпределителните дружества,  телекомите загубите от кражби на части от инфраструктурата. Търговците  на скрап да внасят в пула вноски според оборота си, гласи предложението,  изпратено до министъра на околната среда и водите Нона Караджова.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!