"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Конференция и изложба за управление на отпадъци

януари 10, 2012, 22:20  

Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология за Югоизточна Европа

28-30 март, 2012 г., София, организатор Виа Експо 

 

Концепцията за управление на отпадъци през последното десетилетие претърпя значителна метаморфоза – те вече са източник на ценни суровини, използват се в икономическия цикъл и получават пазарна стойност. Европа си постави амбициозната цел до 2020 г. сметищата да бъдат забранени. Предстои  страните-членки от Югозападна Европа да предприемат решителни стъпки и значителни инвестиции за създаването на ефективна система за управление и рециклиране на отпадъците. България е задължена до 2020 г. да рециклира 50 % от битовите и 70 % от строителните си отпадъци. Годишно около 3 милиарда евро е стойността на материалите, които могат да се получат от повторна употреба

Най-съвременните технологии и добри практики в този сектор ще бъдат представени по време на ежегодния форум ‘Save the Planet’. Целта на събитието е да промотира световния опит и да покаже, че отпадъците могат да се управляват интелигентно  – по екологично целесъобразен начин и да бъдат източник на нови ресурси. То ще привлече инвеститори, експерти и представители на общините, неправителствени организации и асоциации.

Страна във фокус е Австрия  – един от лидерите в разработването на екологични технологии. В рамките на изложбата на официалния Австрийски павилион EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH, IFE Aufbereitungstechnik GmbH and Polytechnik ще представят рециклиращи системи, машини за наблюдение, сепаратори и оборудване за отопление от биомаса. Recycling Bulgaria е специализирана в разработване и доставка на технологии и цялостни решения (проекти до “ключ”) в сферата на рециклирането.

На паралелната конференция делегатите ще дискутират предизвикателствата и решенията, свързани с депониране, третиране  и енергия от отпадъци. В програмата ще участват лектори от над 20 държави. Въпреки високото ниво на новите технологии, един от най-добрите подходи е превенцията, която ще е акцент на специална сесия. Тя се организира от  ACR+ (Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите).

Ще бъдат представени и редица примери за икономически стимули и източници на финансиране -  потребителски такси, местни облигации, специални субсидии  и възможностите на публично-частното партньорство. Темите ще са с изключително практическа насоченост към общините, които имат нужда от свеж финансов ресурс.

Бизнес форматът и силната международна промоция на ‘Save the Planet’ ще създадат отлични предпоставки за създаване на нови партьорства и за превръщането на добрите идеи в реални проекти.

 

Организатор: www.viaexpo.com

 

 T/F +359 32 960 011, 886/ 793 887 | E info@viaexpo.comW www.viaexpo.com

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!