"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Всички разплащания по сделки с отпадъци от черни и цветни метали ще се извършват по безкасов път.

март 23, 2012, 08:08  

Всички разплащания по сделки с отпадъци от черни и цветни метали ще се извършват по безкасов път. Това реши парламентарната комисия по околна среда, предаде репортер на БГНЕС.
Депутатите от комисията приеха окончателно на второ четене текста на чл. 38, ал. 4 от предложения от Министерски съвет законопроект за управление на отпадъците, който е свързан именно с безкасовото разплащане, въпреки че имаше различни предложения за сумата, над която да се извършват безкасови плащания.
Депутатите отлевицата Петър Курумбашев и Румен Такоров искаха това да става за сделките над 500 лева. Георги Божинов и Борислав Стоянов независимо един от друг твърдяха, че това трябва да става, когато металите са на стойност над две минимални работни заплати, а Митко Захов предложи – когато са на стойност над три минимални работни заплати. Джевдет Чакъров пък имаше идея това да става при сделки над 15 000 лева.
Този текст предизвика и дълги дискусии в комисията. Депутатът Петър Курумбашев дори реши да припомни на колегите си, че именно по време на сухия режим в САЩ, печалбите на производителите на спиртни напитки са най-големи.С този текст ще създадем и фирми в черния сектор. Въвеждайки изключително тежки ограничения, имаме риска да разцепим бизнеса на изцяло бял и изцяло черен,заяви Курумбашев.Сега има хора, които нямат лични карти, а вие искате от тях да имат кредитни карти,обърна се той към членовете на комисията.
Синият депутат Лъчезар Тошев се обяви категоричнозастрогия режим на плащане.Много по-трудно се контролира безкасово плащане, отколкото касово плащане. По-добре е да имаме строг режим първоначално и след това се надяваме нещата в България дасе променят,смята той. Сходно е и мнението на депутата от ГЕРБ Димитър Лазаров, който заяви, че обществеността не може повече да търпи да се крадат и предават кабели и съоръжения, и е време да се предприемат крути мерки.
Депутатите обаче отложиха дебатите по ал. 1, която гласи:дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батериии акумулатори и излезли от употреба МПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно общ устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.Причина за отлагането стана фактът, че депутатите не бяха добре запознати с решението на Конституционния съд от вчера, което на практика обяви за противоконституционни текстове в сега действащия Закон за управление на отпадъците, които на практика са идентични по съдържание и смисъл с ал. 1. Депутатите решиха и предаването накабели и електропроводници, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура, като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части, или елементи от тях да се извършва само при наличие на сертификат за произход. Той трябва да е издаден от лицата, при чиято дейност се образуват и въз основа на сключен писмен договор.
Физическите лица ще могат да предават отпадъци от черни и цветни метали само с битов характер при наличие на декларация за произход, като ще трябва да правят това безвъзмездно и само на специални площадки или чрез кампании, организирани от кметовете на общините. Лицата, извършващи дейности с черни и цветни метали пък ще длъжни да осигурят на всяка площадка 24-часово видео наблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешението и да съхраняват записите впродължение на една година.
 
 
 
 
 
 
/БГНЕС

Коментари

5 коментара към “Всички разплащания по сделки с отпадъци от черни и цветни метали ще се извършват по безкасов път.”
 1. milena ivanova казва:

  Вярно ли е , че срокът за затваряне на площадките е удължен до 15,02,2012г.

 2. колега казва:

  Колеги моля някой да даде информация ако знае какво точно трябва да направим

 3. milena ivanova казва:

  Инструкции
  по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за
  изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

  Съгласно изискванията на § 18, ал. 1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗИД на ЗУО) съществуващите площадки за извършване на дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 13 а, ал. 3 в срок до 15.02.2012 г.

 4. ЛИЛИ казва:

  добре де като отидем в някой магазин да пазаруваме не мога да разбера защо си плащаме в брой а не безкасово ТОВА Е ДИСКРИМИНАЦИЯ

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!