"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Нова площадка в Русе

декември 15, 2011, 18:36  

Площадка за изкупуване на черни и цветни метали ще прави “Табун” ЕООД в Русе в имот, находящ се в Източна промишлена зона. Обособяването на площадката ще осигури събиране и временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали. 140 м2 ще използва фирмата оти имота с площ 616 м2. Сключен е договор за временно и възмездно ползване на недвижимия имот. На площадката ще се монтира и видеонаблюдение. Търговската дейност с ОЧЦМ ще се извършва на закрита площадка в съществуващи осем помещения, с осигурен непропусклив под.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!