"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Проверка на пункт

март 1, 2012, 00:14  

Голямо количество /800 кг./ медни проводници и оловни обшивки, чието изкупуване е забранено съгласноЗакона за управление на отпадъците, са били открити при проверка на пункт за изкупуване на вторични суровини в Елхово. Пунктът е проверен от полицейски служители от Районно управление „Полиция” – Елхово.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!