"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Без “Държавен резерв”

ноември 10, 2011, 00:16  

Министерски съвет прие днес промени в Закона за задължителните запаси от нефт и нефтени продукти, с които се закрива Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

Създава се Изпълнителна агенция „Нефт и нефтени продукти“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съставът на новата агенция ще бъде до 39 души. Създава се ликвидационна комисия, така както стана и при закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа и Министерството на извънредните ситуации, която до една година трябва да преразпредели активите на Държавната агенция основно към Министерството на обраната и Министерството на вътрешните работи. Ще се обсъди дали да се преразпределят активи към Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването.

От сега съществуващата агенция ще се преразпределят и хора към министерствата, но целта е общият щат на всички, които ще се занимават, с това, което върши агенцията в момента, да е 70-80 души при сегашен щат от около 600 души. „Новата изпълнителна агенция ще е първоприемник на всички съществуващи в момента договори и ако има други специфични договори те също ще отидат към другите министерства“, обясни финансовият министър Симеон Дянков. Праговете от горива, които трябва да поддържа бизнеса, няма да се променят.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!