"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Олово-цинков комбинат – Кърджали

октомври 20, 2011, 16:39  

Модерно филтрувално отделение за утайки от пречиствателната станция за отпадни води бе открито днес в Оловно-цинковия комбинат в Кърджали. То е част от изграждането на новия Цинков завод в металургичния  комбинат.

Пускането в експлоатация на отделението ще повиши количеството на цинка, произвеждан от вторични суровини. Заедно с това ще се подобри технологичния режим и ще се намалят загубите на метал под формата на утайка в пречиствателната станция, каза  изпълнителният директор Славея Стоянова.

По думите й нововъведението има огромно значение за облекчаване на работата на пречиствателната станция и за екологията. Направената инвестиция е за 2 млн. долара, а годишният ефект от нея 1,5 млн. долара. Специалистите са на мнение, че тя ще възвърне стойността си за по-малко от година.

В скоро време се очаква да приключат строителните работи по електролитния цех, който е част от новия Цинков завод. Производството на цветни метали в него ще стане факт към средата на 2012  г. За тази цел ще бъдат вложени 100 млн. евро. Досега са вложени 40 млн. за специално оборудване от Испания и Германия.

Собственикът на металургичното предприятие Валентин Захариев заяви, че след реализирането на цялостната инвестиция ОЦК-Кърджали ще бъде най-модерното предприятие за производство на цинк в Източна Европа. Очаква се добивът да бъде близо 30 000 тона годишно.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!