"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Нови глоби и наказания

април 21, 2016, 15:23  

Глоба до 30 хил. лв. и лишаване от свобода и за собствениците на незаконни пунктове за скрап, предвиждат промени в Наказателния кодекс, внесени в парламента от група народни представители от всички парламентарни групи. Проектът е фокусиран върху противодействието на незаконната търговия с метали и отмъкването на метални елементи от инфраструктурата.

Ако заради кражбата е причинена средна или тежка телесна повреда на човек – например от падане в шахта без капак, то тогава се предлага санкциите да се завишат. Така затворът става от 5 до 15 години.

При причиняване на смърт заради кражбата се предвижда лишаването от свобода да е от 10 до 20 години или доживотен затвор. Вносителите предвиждат тези наказания да бъдат описани подробно в чл. 195 на Наказателния кодекс.

Тези текстове засягат посегателствата срещу кабели, елпроводници, елементи от електрически уредби на електропреносната, електроразпределителната или топлопреносната мрежа, части от подвижния железопътен състав, жп път или пристанищни съоръжения, включително с инсталациите по тях. Кражбите на всякакви елементи от пътната инфраструктура – знаци, мантинели, метални капаци на шахти, части от уличното осветление или от водонапоителни системи, също ще бъдат наказуеми. Същите санкции ще важат и за кражби на метални паметници или части от тях.

Според вносителите на промените в НК за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, без физическото лице или фирмата да притежават регистрация или разрешение по закон, също трябва да се носи наказателна отговорност чрез лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 5 до 30 хил. лева. Ако деянието е повторно, се предлага затворът да е от две до 10 години и глобата да скочи от 10 до 60 хил. лева. Откраднатите и нелегални отпадъци се отнемат в полза на държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване.

В промените на НК са включени и санкции за неправомерно присъединяване към елмрежата или газотранспортната, топлопреносната, ВиК и системата за пренос на течни горива. Предвиден е затвор до три години и глоба до 5 хил. лева. Същото е наказанието и за неправомерно въздействие върху електромери, водомери, топломери и др. уреди за търговско измерване.

Ако тези деяния причиняват вреди в големи размери, санкциите скачат на затвор от една до пет години и глоба до 10 хил. лева. Предвидено е наказанието да отпадне, ако виновникът доброволно съобщи на орган на властта за извършеното престъпление и възстанови причинените от него вреди.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!