"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Радиация в меден скрап от Гърция

юли 4, 2011, 20:58  

В камион с меден скрап внос от Гърция е измерена повишена радиоактивност.

Аварийният център на АЯР е уведомен, че на 29.06.2011 г. при входящ контрол на във фирма “Аурубис” е отчетено повишено ниво на радиация в камион, натоварен с меден скрап. Съгласно работна инструкция на фирмата е извършен прецизен вторичен дозиметричен контрол с ръчен дозиметър. Измерванията са показали мощност на дозата до около 2,92 µSv/h в малък участък на камиона (при естествен радиационен фон за района 0,08 µSv/h).

АЯР е уведомил за случая Аварийният център на Гръцката Комисия по Атомна Енергия (GAEC).

Замърсеният меден скрап е върнат обратно в Гърция на доставчика.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!